Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Đề tài: Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở Đồng Nai, HAY

Đề tài: Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở Đồng Nai, HAY

1. Lý do chọn đề tài Trong sự nghiệp CNH, HĐH việc xây dựng, phát triển các KCN đóng vai trò hàng đầu để xây dựng, phát triển nền công nghiệp hiện đại của đất nước. Đây là một chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình thực hiện CNH, HĐH. Đồng Nai là một tỉnh đi đầu cả nước trong xây dựng, phát triển các KCN nhờ sớm nhận thức được tầm quan trọng và sử dụng tốt các lợi thế, các điều kiện thuận lợi sẵn có của mình. Đến nay, sự ra đời và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh đã góp phần rất quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hình thành cơ cấu Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp ngày càng tiên tiến, giải quyết việc làm, tăng GDP, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người lao động,… Điều có ý nghĩa quan trọng, lâu dài là việc hình thành, phát triển các KCN đã tạo ra khả năng để thu hút vốn, tiếp nhận các công nghệ và kỹ thuật sản xuất hiện đại, các kinh nghiệm quản lý tiên tiến, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự phát triển lâu dài của tỉnh và các khu vực xung quanh. Một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định để có thể phát triển nhanh và bền vững các KCN là đảm bảo vốn đầu tư mà con đường chủ yếu là thu hút vốn đầu tư từ các thành phần, tổ chức kinh tế trong nước và các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp nước ngoài. Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ song việc thu hút vốn đầu tư để lấp đầy các KCN trên địa bàn tỉnh hiện nay cũng còn không ít khó khăn. Một số KCN đã có đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh nhưng tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký đầu tư còn thấp. Một số KCN có vị trí thuận lợi nhưng việc thu hút doanh nghiệp vào đầu tư cũng chậm. Tóm lại, vấn đề thu hút vốn đầu tư cho các khu công nghiệp trên địa bàn đang là vấn đề thời sự cấp bách của tỉnh. 3
6. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015 xác định quyết tâm phấn đấu đưa tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thành mục tiêu CNH, HĐH so với mốc thời gian chung của cả nước. Để thực hiện mục tiêu đó cần phải nỗ lực phấn đấu trên nhiều lĩnh vực, nhiều mặt hoạt động của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Song, một trong những vấn đề rất quan trọng phải phấn đấu để đạt được là đẩy nhanh việc thu hút các nhà đầu tư vào lấp đầy các KCN đã xây dựng và đã được phê duyệt đến năm 2020 trên địa bàn của tỉnh. Nhằm góp một số suy nghĩ vào việc giải quyết vấn đề rất khó khăn này của tỉnh, tôi lựa chọn vấn đề: “Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Đồng Nai” làm đề tài thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị. Luận văn nghiên cứu việc thu hút vốn dưới góc độ giải quyết lợi ích kinh tế của các bên tham gia đầu tư, phù hợp với đối tượng nghiên cứu của chuyên ngành Kinh tế Chính trị. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ năm 1986 đến nay, khi Đảng, Nhà nước ta có chủ trương xây dựng và phát triển các khu công nghiệp đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề có liên quan tới khu công nghiệp, tiêu biểu là: Các sách liên quan đến đề tài nghiên cứu: GS, TS Trần Văn Chử (2006), “Tài nguyên thiên nhiên môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. PTS Nguyễn Khắc Thân, PGS.PTS Chu Văn Cấp (1996), “ Những giải pháp chính trị, kinh tế nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Chu Viết Luân (2005), “Đồng Nai thế và lực mới trong thế kỷ XXI”, Nxb CTQG, HN. Ấn tượng Đồng Nai (2005-2010), Nxb Tổng hợp Đồng Nai. Các tạp chí liên quan đến đề tài nghiên cứu: Trịnh Gia Ban, Nguyễn Kim Đỉnh (1997), “Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa một mô 4
7. hình mới, có hiệu quả ở Việt Nam”, Tạp chí cộng sản, số 15. Phạm Sơn Khanh (2003), “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương”, Tạp chí Cộng sản, số 12. Anh Minh (2006), “Nhộn nhịp dòng chảy đầu tư”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, số 48. Anh Minh (2006), “Phân cấp mạnh”, Thời báo Kinh tế Gài gòn, số 50. Phan Minh Ngọc (2006), “FDI tạo ra sự bất bình đẳng thu nhập”, Thời báo Kinh tế Gài gòn, số 50. Phạm Khôi Nguyên (2006), “Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Tạp chí Cộng sản, số 10. Nghệ Nhân (2006), “Vốn vẫn chảy về khu vực quốc doanh”, Thời báo Kinh tế Gài gòn, số 50. Vũ Huy Hoàng (2007), “Tổng quan về hoạt động của các khu công nghiệp”, kỷ yếu khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh. Các báo cáo công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu Đối với các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương trong nước: Bộ Kế hoạch Đầu tư (2013), “Báo cáo tổng kết 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam”. Bộ Tài chính (2012), “Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 hướng dẫn về thuế TNDN”. Trần Văn Phùng (2009), “Chính sách thương mại và công nghiệp nhằm phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam”, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Lê Hồng Yến (2008), “Nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội các khu công nghiệp miền Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hà Thị Thúy (2010), “Hoàn thiện chính sách cơ chế quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay (qua thực tiễn khu công nghiệp các tỉnh phía Bắc)”, Luận án tiễn sĩ tại trường Đại học Thương mại. Ban Quản lý KCN tỉnh Bắc Ninh (2013), “Báo cáo tình hình hoạt động các KCN Bắc Ninh năm 2013”.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10207

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *