Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài quản trị kinh doanh / Đề tài: Tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần cơ khí

Đề tài: Tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần cơ khí

1. Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính SV: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp:CQ48/11.1_LTi LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Vân Anh
2. Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính SV: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp:CQ48/11.1_LTii MỤC LỤC
3. Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính SV: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp:CQ48/11.1_LTiii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : : : Báo cáo tài chính CPTT Chi phí trả trước DTT Doanh thu thuần HĐKD : Hoạt động kinh doanh LNTT : Lợi nhuận trước thuế LNST : Lợi nhuận sau thuế NVLC : Nguyên vật liệu chính NVTX : Nguồn vốn thường xuyên NVTT : Nguồn vốn tạm thời NCVLĐ : Nhu cầu vốn lưu động NCVLĐTXCT : Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết NVL : Nguyên vật liệu NVLĐTT : Nguồn vốn lưu động tạm thời NVLĐTX : Nguồn vốn lưu động thường xuyên SPDD : Sản phẩm dở dang TSLĐ : Tài sản lưu động TSCĐ : Tài sản cố định TSDH : Tài sản dài hạn TP : Thành phẩm VBT : Vốn bằng tiền VTK : Vốn tồn kho VCSH : Vốn chủ sở hữu VKD : Vốn kinh doanh VCĐ : Vốn cố định VLĐ : Vốn lưu động
4. Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính SV: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp:CQ48/11.1_LTiv DANH MỤC CÁC BẢNG
5. Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính SV: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp:CQ48/11.1_LT1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong quá trình đổi mới kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định “kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, doanh nghiệp nhà nước là lưc lượng kinh tế chủ lực, các công ty nhà nước phải thực sự trở thành các tập đoàn kinh tế mạnh.-là xương sống của nền kinh tế quốc dân.”. Hơn 10 năm qua kinh tế nhà nước đã được hình thành đồng bộ hơn. Trong đó doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò nhất định trong việc tăng cường lực lượng kinh tế quốc dân và đang từng bước đổi mới, sắp xếp lại về mô hình tổ chức, cơ cấu sở hữu, kỹ thuật công nghệ

 Đề tài: Tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần cơ khí 

from

 Lương Vũ 

 

MÃ TÀI LIỆU:0730

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%)
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Đề tài: Thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp sánh, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Khi đề cập đến sự …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *