Đề tài: Tăng cường quản lý chi ngân sách xã ở huyện Vân Đồn

Luận văn quản trị kinh doanh

LỜI MỞ ĐẦU Trong công cuộc xây dựng đất nước, đổi mới và phát triển toàn diện nền kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, nhà nước quản lý nền kinh tế bằng nhiều công cụ khác nhau, một trong những công cụ quan trọng là tài chính nhà nước bao gồm: NSNN, tín dụng nhà nước và các quỹ tài chính trung gian. Ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách xã) là một cấp ngân sách nằm trong hệ thống NSNN, là ngân sách của chính quyền cơ sở có tầm quan trọng đặc biệt. Ngân sách xã vừa là phương tiện vật chất bằng tiền, vừa là công cụ tài chính quan trọng để chính quyền cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Vì hoạt động thu chi ngân sách xã gồm nhiều nội dung phong phú, đa dạng luôn biến động không ngừng theo sự phát triển của kinh tế xã hội. Tuỳ theo từng thời kỳ, xã được phân thêm các khoản thu chi cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội ở xã. Ngân sách xã gắn liền với chính quyền cấp xã, là nơi trực tiếp quan hệ với dân, trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng đến với dân, bất cứ một việc làm tốt hay không tốt đều ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Do vậy ngân sách xã phải được quản lý, điều hành tốt mới xây dựng, củng cố lòng tin của dân, đảm bảo cho chính quyền xã hoạt động ổn định, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển ngày càng tốt hơn. Cho nên kinh tế địa phương thì phải có một NSX đủ mạnh và phù hợp là một đòi hỏi thiết thực, là một mục tiêu phấn đấu đối với cấp xã. Thu và chi là hai mảng tồn tại song song trong công tác quản lý NSX. Ngoài việc đảm bảo các nguồn thu NSX thì việc thực hiện tốt các khoản chi NSX cũng là một
2. 2 công việc rất quan trọng. Vì như thế nên hơn bao giờ hết, tăng cường, hoàn thiện trong công tác quản lý chi NSX là một nhiệm vụ luôn được quan tâm. Trong những năm qua chi ngân sách xã ở huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh cũng có những bước tiến đáng ghi nhận nhưng bên cạnh những thành tựu đạt được, việc quản lý chi ngân sách xã ở huyện Vân Đồn đang còn nhiều tồn tại cần được xem xét và giải quyết. Xuất phát từ những trăn trở với vấn đề ngân sách xã tại huyện Vân Đồn và từ những kiến thức tôi học được tại Học Viện Tài Chính và sự chỉ bảo tận tình của các cô Hoàng Thị Thúy Nguyệt, cùng với sự giúp đỡ của lãnh đạo, cán bộ phòng tài chính – kế hoạch huyện. Tôi đã quyết định chọn đề tài:” Giải pháp tăng cường quản lý chi ngân sách xã ở huyện Vân Đồn- Quảng Ninh” làm luận văn tốt nghiệp. Mục đích nghiên cứu của đề tài: trên cơ sở những kiến thức đã được học đề tài đi vào đánh giá thực trạng chi ngân sách xã và công tác quản lý chi tài chính ngân sách xã ở huyện Vân Đồn – Quảng Ninh. Từ đó đề ra các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý chi ngân sách xã ở huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh. Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, nội dung đề tài này gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chi ngâ

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1159

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *