Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Quyết định hình phạt tù có thời hạn theo luật hình sự, HAY

Đề tài: Quyết định hình phạt tù có thời hạn theo luật hình sự, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, Toà án nhân dân có vị trí trung tâm trong lĩnh vực tư pháp, được ghi nhận trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể hiện rõ vai trò trọng tâm của Toà án trong hệ thống tư pháp. Hoạt động xét xử của ngành Tòa án nhân dân là một trong những hoạt động tư pháp có vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trong đó, việc quyết định hình phạt là một trong những hoạt động thực tiễn quan trọng của Tòa án do Hội đồng xét xử thực hiện theo quy định của pháp luật hình sự. Trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay, đứng trước nhiệm vụ quan trọng trên, ngành Tòa án nhân dân xác định được vai trò quan trọng cũng như những yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xét xử nói chung và vấn đề quyết định hình phạt trong tư pháp hình sự nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới. Quyết định hình phạt là sự lựa chọn loại hình phạt và xác định mức hình phạt cụ thể trong phạm vi luật định để áp dụng đối với người phạm tội cụ thể. Tuy nhiên, khi nghiên cứu vấn đề quyết định hình phạt, cụ thể là quyết định hình phạt tù có thời hạn, tôi thấy còn có những bất cập trong pháp luật hình sự cần được sửa đổi, bổ sung cho hợp lý hơn để thể hiện rõ tính công minh, công bằng và khách quan của Tòa án khi quyết định một hình phạt tù có thời hạn cụ thể đối người phạm tội. Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam đối với từng tội phạm cụ thể, Nhà làm luật quy định một hay nhiều hình phạt đối với một hành vi phạm tội, trong các hình phạt đó có
7. 2 hình phạt tù có thời hạn. Nhà làm luật cũng quy định khung hình phạt tù có thời hạn riêng đối với từng Điều, khoản trong mỗi tội phạm cụ thể. Việc quy định chung khung hình phạt tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là ba tháng, mức tối đa là hai mươi năm và quy định cụ thể đối với từng tội phạm một khung hình phạt tù nhất định thể hiện tính linh hoạt trong vấn đề quyết định hình phạt. Điều 45 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định “Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự” [28, tr.58]. Tuy nhiên, đây chỉ là căn cứ mang tính nguyên tắc chung khi quyết định hình phạt mà chưa chỉ ra các căn cứ đặc thù được áp dụng để quyết định hình phạt tù có thời hạn. Trong thực tiễn xét xử, nhiều trường hợp Thẩm phán quyết định hình phạt tù có thời hạn đối với một tội phạm cụ thể có cùng tính chất hành vi và các điều kiện nhân thân tương tự nhau nhưng có trường hợp Thẩm phán quyết định hình phạt tù nhẹ hoặc có trường hợp Thẩm phán quyết định một mức hình phạt tù nặng so với khung hình phạt cụ thể của tội phạm đó. Điều đó thể hiện tính chủ quan và định tính trong vấn đề quyết định hình phạt tù có thời hạn. Điều này cũng dẫn đến việc quyết định hình phạt tù không chính xác đối với người phạm tội. Mặt khác, các quy định của Bộ luật hình sự hiện hành về vấn đề quyết định hình phạt tù có thời hạn còn chung chung, các dấu hiệu chủ yếu mang tính định tính, chưa có quy định cụ thể nào mang tính định lượng. Trong khi đó, các văn bản hướng dẫn thực thi pháp luật còn ít. Vì vậy, việc nghiên cứu một cách hệ thống về mặt lý luận chế định quyết định hình phạt tù có thời hạn, trên cơ sở đó giải quyết những vướng
8. 3 mắc mà thực tiễn đặt ra, đề xuất những phương án hoàn thiện pháp luật về vấn đề quyết định hình phạt tù có thời hạn, đảm bảo sự nhận thức thống nhất trong thực thi pháp luật là vấn đề mang tính cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật trong giai đoạn hiện nay và đây cũng là lý do mà tôi chọn đề tài này làm luận văn Thạc sĩ Luật học. 2. Tình hình nghiên cứu Ở Việt Nam, có một số công trình đã nghiên cứu về chế định quyết định hình phạt nói chung và vấn đề quyết định hình phạt tù như là một trường hợp riêng. Về sách giáo trình, sách chuyên khảo, sách bình luận có các công trình sau: Giáo trình: Luật hình sự Việt Nam (phần chung) do GS.TSKH. Lê Cảm chủ biên của Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN, NXB Đại học quốc gia Hà nội, 2001; Giáo trình: Luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm) của Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN (Tập thể tác giả do GS.TSKH. Lê Cảm chủ biên) NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2003; GS.TSKH. Lê Văn Cảm, Chương thứ 7- Hình phạt và biện pháp tư pháp, Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự (phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005, GS.TSKH. Lê Cảm chủ biên; GS.TSKH. Lê Cảm – TS. Nguyễn Ngọc Chí (Đồng chủ biên), Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004; Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên)

 

MÃ TÀI LIỆU: 10106

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *