Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Quyền bình đẳng việc làm trong quy định của Pháp luật

Đề tài: Quyền bình đẳng việc làm trong quy định của Pháp luật

1. Lý do chọn đề tài Quyền được làm viê ̣c là điều kiê ̣n cốt lõi để thực hiê ̣n các quyền con người khác và ta ̣o nên một phần quan trọng, không thể tách rời và tự nhiên của nhân phẩm. Mỗi cá nhân đều có quyền được ta ̣o điều kiê ̣n làm viê ̣c để sống có nhân phẩm. Quyền được làm viê ̣c cùng lúc đóng góp vào sự tồn tại của cá nhân và gia đình của các cá nhân đó chừ ng nào con người được tự do lựa chọn và chấp nhâ ̣n công viê ̣c để phát triển bản thân và được thừa nhận trong cộng đồng.[17] Quyền viê ̣c làm là mô ̣t nô ̣i dung quan tro ̣ng trong những quyền cơ bản của con người được quy định tại điều 23 của UDHR, được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948), và cũng được quy định trong các công ước quốc tế Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR) được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966, có hiệu lực từ ngày 03 tháng 01 năm 1976. Quyền bình đẳng trong lĩnh vực viê ̣c làm là một nội dung quan trọng trong hê ̣thống các quyền kinh tế , xã hội cơ bản của con người . Quyền này bao gồm các khía ca ̣nh như quyền có viê ̣c làm , quyền tự do lựa ch ọn nghề nghiê ̣p, được trả lương công bằng , xứ ng đáng, được bảo đảm các điều kiê ̣n lao động an toàn , tôn trọng nhân phẩm . Trước khi được ghi nhâ ̣n trong công ước các quyền về kinh tế , xã hội, văn hóa, quyền này còn được ghi nhận và bảo vệ bởi rất nhiều văn kiện do ILO khởi xướng. Một chức năng cơ bản của ILO là thiết lập các chuẩn mực lao động quốc tế bằng việc thông qua các công ước và khuyến nghị bao trùm các lĩnh vực liên quan đến lao động. Các chủ đề rất rộng, bao gồm tự do lập hội, sức khỏe người lao động, các điều kiện lao động trong lĩnh vực hàng hải, lao động ban đêm, phân biệt đối xử, lao động cưỡng bức, lao động trẻ em…
9. 2 Viê ̣c tôn trọng, bảo đảm và thúc đẩy quyền bình đẳng việc làm là một trong những ưu tiên của hầu hết các quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam, đã có những quy đi ̣nh để đảm bảo quyền bình đẳng về viê ̣c làm được quy đi ̣nh trong hiến pháp, Bộluâ ̣t dân sự , Bô ̣luâ ̣t lao đô ̣ng , Luật việc làm , tuy nhiên ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa , vấn đề bình đẳng của người lao động trong lĩnh vực việc làm là một trong những mối quan tâm của các Chính phủ , làm thế nào để thực hiê ̣n đầy đủ các quy đi ̣nh của luâ ̣t pháp quốc tế cũng như là viê ̣c triển khai áp dụng các quy đi ̣nh này trong pha ̣m vi lãnh thổ quốc gia là một trong những thách thứ c không nhỏ. Viê ̣t Nam là một quốc gia có dân số được đánh giá là “dân số trẻ” với trung bình cả nước năm 2011 ước tính khoảng gần 90 triệu người, bao gồm: Dân số nam 43,47 triệu người, chiếm 49,5% tổng dân số cả nước; dân số nữ 44,37 triệu người, chiếm 50,5%, Dân số khu vực thành thị là 26,88 triệu người, chiếm 30,6% tổng dân số cả nước; dân số khu vực nông thôn 60,96 triệu người, chiếm 69,4%, Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2011 của cả nước là 51,39 triệu người. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 46,48 triệu người.[29] Trong quan hê ̣lao động quá trình thực hiê ̣n quyền bình đẳng viê ̣c làm một số quy đi ̣nh cũng như viê ̣c thực hiê ̣n các quy đi ̣nh này trong thực tiễn còn một số vấn đề còn chưa được toàn diê ̣n, còn bộc lộ những điểm hạn chế trong viê ̣c: Tiếp câ ̣n viê ̣c làm , xét tuyển lao động , duy trì viê ̣c làm , điều kiê ̣n lao đô ̣ng, trả công hợp lý hay các điều kiện chấm dứt lao động , hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động v .v. Thâ ̣m chí quan hê ̣lao động xét theo các nhóm lao đô ̣ng dễ bi ̣tổn thương như lao động nữ , người lao động khuyết tâ ̣t, lao động trẻ em, người lao động cao tuổi, lao đô ̣ng nhâ ̣p cư, hay là lao động tự do cần phải có mô ̣t cơ chế bảo hộtoàn diê ̣n nhằm bảo đảm quyền bình đẳng và đấu tranh chống lại sự phân biệt đối xử không công bằng với họ.

 

MÃ TÀI LIỆU: 19539

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *