Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán / Đề tài: Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty kiểm toán và kế toán, HAY

Đề tài: Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty kiểm toán và kế toán, HAY

1. Lý do chọn đề tài: Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, Việt Nam đã và đang trở thành điểm lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh các ngành dịch vụ phát triển nhanh chóng hiện nay như: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán thì ngành kiểm toán là một trong những ngành còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, thời gian gần đây hoạt động kiểm toán tại Việt Nam không ngừng lớn mạnh và ngày càng phổ biến hơn trong đời sống kinh tế. Đây cũng là một xu hướng tất yếu trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, cũng như trước làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự ra đời của các công ty cổ phần. Vì vậy, không thể phủ nhận sự đóng góp tích cực của ngành kiểm toán, nhằm đảm bảo độ tin cậy của BCTC ở các doanh nghiệp trong những năm gần đây. Kiểm toán BCTC là một bộ phận của hoạt động kiểm toán độc lập. Trong BCTC, KTV sẽ đưa ra những ý kiến về sự trình bày trung thực và hợp lý BCTC của một doanh nghiệp. Trong các khoản mục trên BCTC thì khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một trong những điểm trọng yếu trên Báo cáo KQHĐKD của doanh nghiệp, là một trong những khoản mục nhận được nhiều sự quan tâm nhất của người sử dụng BCTC. Khoản mục này phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp xác định đúng đắn trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà Nước và đưa ra các chính sách hợp lý nhằm khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp đó. Vì vậy, quy trình kiểm toán khoản mục này trên thực tế đã được thiết kế và thực hiện như thế nào?, có phù hợp và mang lại hiệu quả cho cuộc kiểm toán hay chưa?. Đó cũng chính là nội dung mà em muốn nghiên cứu và được trình bày qua đề tài: “QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN BIÊN HÒA”. 2. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài: Trong bối cảnh như hiện nay, để quyết định đầu tư vào bất kỳ một dự án nào của doanh nghiệp thì các nhà đầu tư rất quan tâm đến tình hình hoạt động kinh doanh của
8. 2 doanh nghiệp đó. Báo cáo KQHĐKD cho biết về kết quả kinh doanh của niên độ, từ đó giúp người sử dụng có thể đánh giá được khả năng tạo ra lợi nhuận của một doanh nghiệp. Để đảm bảo rằng các con số được thể hiện trên BCTC nói chung và Báo cáo KQHĐKD nói riêng là trung thực, hợp lý và phù hợp để đưa ra quyết định đầu tư. Vì vậy, mà ngành kiểm toán đã ra đời. Do đó, đề tài “Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” rất được nhiều người quan tâm và nghiên cứu ở các công ty khác nhau với các phương pháp nghiên cứu cũng khác nhau. Tuy nhiên, trong thời gian này chưa có ai nghiên cứu đề tài trên tại công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán Biên Hòa. Đó cũng là lý do tại sao em quyết định chọn đề tài: “Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán Biên Hòa” làm bài báo cáo nghiên cứu khoa học của mình. 3. Mục tiêu nghiên cứu: – Hệ thống hóa lại cơ sở lý luận đối với khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. – Tìm hiểu sơ lược về đơn vị thực tập tại công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán Biên Hòa nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về thủ tục làm việc tại công ty. – Đánh giá thực trạng về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được áp dụng tại công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán Biên Hòa. – Từ đó, đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng kiểm toán của công ty nói chung và đối với kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nói riêng. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: – Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về “Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán Biên Hòa”. – Phạm vi nghiên cứu: + Không gian nghiên cứu: Khách hàng của công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán Biên Hòa.
9. 3 + Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 04 năm 2011. 5. Phương pháp nghiên cứu: – Phương pháp thu thập và nghiên cứu các tài liệu, các chuẩn mực có liên quan. – Nghiên cứu hồ sơ kiểm toán các năm trước tại công ty. – Trực tiếp tham gia vào quy trình kiểm toán với vai trò là một trợ lý kiểm toán. – Tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn và các anh chị trong công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán Biên Hòa. 6. Những đóng góp mới của đề tài: Nhằm đánh giá chất lượng về quy trình kiểm toán đối với khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán Biên Hòa. Từ đó, đưa ra được những nhận xét và kiến nghị về quy trình kiểm toán khoản mục này, nhằm giúp công ty tìm ra những giải pháp có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. 7. Kết cấu nội dung: Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài nghiên cứu gồm 3 chương lớn như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. (dự kiến từ ngày 20/01/2011 đến ngày 17/02/2011). Chương 2: Thực trạng về quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán Biên Hòa (BHAAC). (dự kiến từ ngày 17/02/2011 đến ngày 17/03/2011). Chương 3: Nhận xét và kiến nghị đối với quy trình kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán Biên Hòa (BHAAC). (dự kiến từ ngày 17/03/2011 đến ngày 17/04/2011)
10. 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 1.1 Khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 1.1.1 Khái niệm và phân loại doanh thu: [1] 1.1.1.1 Khái niệm doanh thu: Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. 1.1.1.2 Phân loại doanh thu: Doanh thu của các doanh nghiệp bao gồm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu từ các hoạt động bất thường. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: – Bán hàng: Là bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào hoặc bán bất động sản đầu tư. – Cung cấp dịch vụ: Là thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một hay nhiều kỳ kế toán như: Cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê tài sản cố định theo phương thức cho thuê hoạt động. Vậy: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như: Bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ cho khách hàng…Bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). Doanh thu nội bộ: Là số tiền thu được do bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty hay tổng công ty tính theo giá bán nội bộ.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7246

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *