Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tào tốt nghiệp Kế Toán / Đề tài: Quản trị vốn lưu động tại Công ty thiết bị giáo dục Hải Hà

Đề tài: Quản trị vốn lưu động tại Công ty thiết bị giáo dục Hải Hà

MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Việt Nam gia nhập WTO đúng vào thời kì kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng. Đây chính là một trong những khó khăn của nền kinh tế thị trường vốn còn non trẻ của nước ta. Đặc biệt nền kinh tế vĩ mô của chúng ta chưa thực sự ổn định, hệ thống tín dụng còn non trẻ, các doanh nghiệp lại chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiềm lực tài chính yếu, thêm nữa sự cạnh tranh gay gắt từ phía nhiều tập đoàn kinh tế nước ngoài mạnh đã đẩy các doanh nghiệp Việt Nam đi từ khó khăn này đến khó khăn khác. Một thực tế là một loạt các doanh nghiệp của Việt Nam đã tạm ngừng hoạt động trong thời gian qua.Trong nền kinh tế hàng hoá – tiền tệ, điều kiện tiền đề để các doanh nghiệp có thể thực hiện được các hoạt động – kinh doanh là phải có một số vốn nhất định. Nếu khôngcó vốn thì không thể nói tới bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, hơn nữa mục đích của kinh doanh là nhằm thu được lợi nhuận cao. Do vậy nhiệm vụ đặt ra cho các doanh nghiệp là phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính tín dụng và chấp hành luật pháp. Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng, là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp khẳng định được vị trí của mình và tìm chỗ đứng vững chắc trong cơ chế mới.Chính vì thế vấn đề quản lý và sử dụng vốn kinh doanh đang là vấn đề bức xúc đặt ra đối với tất cả các doanh nghiệp. Vốn trong kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm vốn cố định và vốn lưu động.Trong đó vốn lưu động là yếu tố không thể thiếu trong quá trình kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại vốn lưu động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn kinh doanh, hiệu quả của việc tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của doanh
7. Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính SV: Nguyễn Duy Thiện Lớp:CQ49/11.05 2 nghiệp. Chính vì vậy việc tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động là vấn đề bức xúc đặt ra đối với các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ nói riêng và tất cả các doanh nghiệp kinh doanh nói chung. Với vai trò đặc biệt quan trọng của vốn lưu động, qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà cùng với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Lưu Hữu Đức và các anh chị, cán bộ phòng Kế toán – Tài chính công ty em đã quyết định chọn đề tài: “Vốn lưu động và các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà” 2. Đối tượng nghiên cứu: Vốn lưu động và công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà 3. Phạm vi nghiên cứu: Công ty Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà trong 2 năm 2013 và 2014 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp:phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp qua các khảo sát thực tế. 5. Kế cấu của đề tài : CHƯƠNG 1. Lý luận chung về vốn lưu động và các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp CHƯƠNG 2. Thực trạng công tác quản trị vốn lưu động tại công ty Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà CHƯƠNG 3.Một số giải pháp tài chính chủ yếu nhằm tăng cường quản tri vốn lưu động của Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà Qua thời gian thực tập tại công ty, với sự giúp đỡ tận tình của cán bộ lãnh đạo phòng Tài Chính – Kế toán và được sự hướng dẫn của Thầy Thạc sĩ Lưu Hữu Đức, em đã hoàn thành bài luận văn này. Mặc dù đã cố gắng tìm
8. Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính SV: Nguyễn Duy Thiện Lớp:CQ49/11.05 3 hiểu và phân tích nhưng do hạn chế về trình độ nhận thức không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để luận văn được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn, ban lãnh đạo của Công ty, phòng Tài chính – Kế toán của Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà. Hà Nội, tháng 4 năm 2015 Sinh viên : Nguyễn Duy Thiện Lớp: CQ49/ 11.05
9. Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính SV: Nguyễn Duy Thiện Lớp:CQ49/11.05 4 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế 1.1.1 Khái niệm và đặcđiểm của vốn lưu động Kháiniệm vốn lưu động Để tiến trình hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường và thường xuyên liên tục đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng tài sản lưu động nhất định.Để hình thành các tài sản đó yêu cầu doanh nghiệp phải ứng ra một khoản vốn tiền tệ nhất định.Số vốn này được gọi là vốn lưu động. “Vốn lưu động là toàn bộ số vốn ứng trước mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư hình thành tài sản lưu động thường xuyên cần thiết cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên liên tục” Đặc điểm của vốn lưu động Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục, VLĐ của doanh nghiệp chuyển hoá từ hình thái này qua hình thái khác. Sự vận động của VLĐ qua các giai đoạn có thể được mô tả bằng sơ đồ sau: T – H…. sản xuất…. H’- T’ Đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại quá trình vận động của VLĐ theo trình tự sau: T – H – T’ Sự vận động của VLĐ trải qua các giai đoạn và chuyển hoá từ hình thái ban đầu là tiền tệ sang các hình thái vật tư hàng hoá và cuối cùng quay trở lại
10. Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính SV: Nguyễn Duy Thiện Lớp:CQ49/11.05 5 tiền tệ ban đầu gọi là sự tuần hoàn của VLĐ. Cụ thể sự tuần hoàn của VLĐ được chia thành các giai đoạn như sau: – Giai đoạn 1 (T – H): Khởi đầu vòng tuần hoàn, VLĐ dưới hình thái tiền tệ được dùng mua sắm các đối tượng lao động dự trữ cho sản xuất. Như vậy ở giai đoạn này VLĐ đã từ hình thái tiền tệ chuyển sang hình thái vốn vật tư hàng hoá. – Giai đoạn 2 (H…sản xuất….H’): Giai đoạn này doanh nghiệp tiến hành ra sản phẩm, các vật tư dự trữ được đưa vào sản xuất. Trải qua quá trình sản phẩm hàng hoá được hình thành. Như vậy ở giai đoạn này VLĐ đã chuyển từ hình thái vốn vật tư hàng hoá chuyển sang hình thái vốn thành phẩm. – Giai đoạn 3 (H’ – T’): Doanh nghiệp tiến hành tiêu thụ sản phẩm và thu được tiền về và VLĐ đã từ hình thái vốn thành phẩm chuyển sang hình thái vốn tiền tệ trở về điểm xuất phát của vòng tuần hoàn vốn. Vòng tuần hoàn kết thúc. So sánh giữa T và T’ nếu T’ > T có nghĩa doanh nghiệp kinh doanh thành công vì đồng VLĐ đưa vào đã sinh sôi nảy nở, doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển được VLĐ và ngược lại. Đây là nhân tố quan trọng đánh giá hiệu quả sử dụng của đồng VLĐ của doanh nghiệp. Do quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên liên tục nên VLĐ của doanh nghiệp cũng tuần hoàn không ngừng, lặp đi lặp lại có tính chất chu kỳ gọi là sự chu chuyển của VLĐ. Do sự thường xuyên tồn tại các bộ phận khác nhau trên các giai đoạn vận động khác nhau của VLĐ, khác với VCĐ, khi tham gia vào các hoạtđộngkinh doanh. VLĐ thay đổi hình thái biểu hiện, chu chuyển giá trị toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm và hoàn thành một vòng tuần hoàn sau mỗi chu kỳ và tiêu thụ sản phẩm. Trong thực tế kinh doanh vốn lưu động không diễn ra theo một mô hình cố định nào cả mà chúng thường đan xen lẫn nhau theo từng đặc điểm của mỗi doanh nghiệp.
11. Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính SV: Nguyễn Duy Thiện Lớp:CQ49/11.05 6 Trong khi một bộ phận của vốn lưu động được chuyển từ khâu dự trữ vào quá trình thì một bộ phận khác lại chuyển hoá từ hình thái vốn hàng hoá thành phẩm sang giai đoạn hình thái vốn tiền tệ. Vốn lưu động chỉ tham gia vào một chu kỳ kinh doanh, khi tham gia hoạt độngkinh doanhvốn lưu độngđược chuyển hoá toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm hàng hoá đồngthời được thuhồi lại saumột chu kỳ kinh doanhvà vốn lưu động cũng hoàn thành vòng chu chuyển. Do quá trình diễn ra một cách thường xuyên liên tục vì vậy tuần hoàn của vốn lưu động cũng được lặp đi lặp lại có tính chất chu kỳ tạo thành sự chu chuyển của vốn lưu động.

MÃ TÀI LIỆU: 6476

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ZALO 0932091562