Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Quản lý giáo viên trường THCS huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Đề tài: Quản lý giáo viên trường THCS huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

1. Tính cấp thiết của đề tài “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia,” điều này đã đúng với ngày xưa, với ngày nay và mãi mãi về sau.Vậy để có hiền tài, không có con đường nào khác ngoài con đường phát triển giáo dục, đào tạo. Quan điểm “Con người Việt Nam vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển kinh tế- xã hội” của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Phát triển giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước ta xác định là nền tảng và động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước (CNH-HĐH), là yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế -xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua, đã chỉ rõ: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, đổi mới cơ chế giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”. Lệ Thủy là huyện kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Bình, trong những năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục. Cùng với sự quan tâm của Đảng và chính quyền các cấp, được sự hưởng ứng tich cực của tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức trong huyện. Ngành giáo dục và đào tạo của huyện Lệ Thủy đã phát triển cả về số lượng, lẫn chất lượng, bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của huyện và nhu cầu nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực và nuôi dưỡng, khuyến khích nhân tài trong huyện.
12. 2 Cho đến nay, huyện Lệ Thủy đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ công chức, viên chức phục vụ trong các cơ sở giáo dục ngày càng đông đảo, có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, từ thực tế phát triển độ ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đã bộc lộ những hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Qua khảo sát, nhiều giáo viên trình độ chưa đạt chuẩn nên không đáp ứng được yêu cầu dạy học trong thời kỳ đổi mới giáo dục hiện nay. Công tác quản lý giáo viên các trường THCS còn nhiều bất cập, các văn bản chỉ đạo chưa thống nhất, đội ngũ giáo viên các trường còn thiếu về số lượng và kém về chất lượng. Vì vậy, cần phải có giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục- đào tạo của huyện Lệ Thủy đến năm 2020 là: “Phát triển toàn diện giáo dục – đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại. Xây dựng Lệ Thủy trở thành trung tâm giáo dục – đào tạo chất lượng cao của tỉnh Quảng Bình”. Đề thực hiện mục tiêu trên cần có sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó phát triển lực lượng giáo viên ở các trường học được xem là yếu tố then chốt. Quản lý nhà nước đối với đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên (GV) các trưởng Trung học Cơ sở (THCS) nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu trên. Do vậy, vấn đề đào tạo, quản lý giáo viên là một vấn đề nóng và bức thiết đặt ra, cần được giải quyết và cải thiện hiện nay. Chính vì những lý do đó, học viên chọn đề tài “Quản lý nhà nước đối với giáo viên các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạc sĩ. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ

 

MÃ TÀI LIỆU: 10364

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *