Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Pháp luật hình sự trong giải quyết tranh chấp thương mại

Đề tài: Pháp luật hình sự trong giải quyết tranh chấp thương mại

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, mặc dù tình hình kinh tế thế giới có những chuyển biến phức tạp, nhƣng nền kinh tế Việt Nam đạt đƣợc những bƣớc phát triển đáng ghi nhận, đƣợc đánh giá là điểm đến lý tƣởng cho hoạt động đầu tƣ của các tổ chức, doanh nghiệp. Năm 2007, Việt Nam đạt đƣợc dấu mốc quan trọng khi chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO). Bƣớc tiến này đánh dấu bƣớc phát triển mới cho nền kinh tế nhƣng cũng đem lại nhiều thách thức, nhất là việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động thƣơng mại. Điều này đòi hỏi các nhà làm luật và cả các doanh nghiệp Việt Nam cần có cái nhìn nghiêm túc về tranh chấp và các phƣơng thức giải quyết tranh chấp thƣơng mại. Với ý nghĩa quan trọng là mở ra cho Việt Nam bƣớc vào giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế một cách toàn diện, sâu sắc. Sự chính xác, nhất quán, đầy đủ của hệ thống các quy định pháp luật cũng nhƣ các phƣơng thức giải quyết tranh chấp trong thƣơng mại tạo niềm tin cho các nhà đầu tƣ, tạo hành lang an toàn cho các doanh nghiệp và đồng thời tạo cơ hội thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài, thu hút các nguồn vốn lớn, đẩy mạnh và xúc tiến tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho ngƣời lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội khác nhƣ quan hệ giữa môi trƣờng và phát triển bền vững, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển. Với chính sách mở của để phát triển kinh tế cũng nhƣ tiếp cận nhiều luồng văn hóa khác nhau, Việt Nam tham gia hầu hết các văn kiện quốc tế, bƣớc khởi xƣớng là từ năm 1995 Việt Nam đã tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), với cam kết mở cửa thị trƣờng thƣơng mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tƣ. Năm 1996 Việt Nam là thành viên sáng lập Diễn đàn Hợp tác kinh tế Á – Âu (ASEM). Năm 1998, Việt Nam là thành viên của Diễn đàn
9. 2 hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dƣơng (APEC). Từ năm 2002 đến nay Việt Nam tham gia các hiệp định mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc, ASEAN – Ấn Độ, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – Australia và New Zealand. Năm 2007, gia nhập Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO). Từ việc hội nhập vào thị trƣờng khu vực, Việt Nam đã tiến tới hội nhập vào thị trƣờng thƣơng mại thế giới. Với toàn cảnh thị trƣờng nhƣ trên, các hoạt động thƣơng mại, tranh chấp thƣơng mại có yếu tố nƣớc ngoài ngày càng nhiều, với tính chất phức tạp, khó khăn ở nhiều cấp độ khác nhau trong khi kiến thức thƣơng mại quốc tế về phƣơng diện luật thƣơng mại quốc tế, tƣ pháp quốc tế, các công ƣớc quốc tế, tập quán quốc tế về mua bán hàng hóa, thanh toán tiền hàng, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa và giải quyết tranh chấp của chúng ta còn hạn chế. Cùng với việc hội nhập kinh tế quốc tế, việc tạo hành lang pháp lý nhằm bảo vệ các quan hệ kinh tế, thƣơng mại ngày càng đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta quan tâm. Cùng với tiến trình cải cách tƣ pháp theo Nghị quyết 49- NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều đạo luật ra đời điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh. Việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quan hệ thƣơng mại đƣợc thực hiện linh hoạt hơn. Tình trạng oan sai trong các vụ án kinh tế đƣợc giảm thiểu đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc thời gian qua, vẫn còn nhiều sự bất cập giữa việc bảo đảm có một nền tảng pháp luật chặt chẽ, theo kịp sự phát triển của kinh tế – xã hội với các quan hệ thƣơng mại ngày càng phát triển với những quy luật đặc trƣng của nó. Cùng với sự tiêu cực trong quan điểm áp dụng pháp luật của cơ quan tƣ pháp cùng với ý thức chấp hành pháp luật của một số chủ thể tham gia vào quan hệ thƣơng mại chƣa cao dẫn đến những hệ lụy nhất định trong đời sống thƣơng mại mà điển hình là vấn đề áp dụng pháp luật hình sự trong việc giải quyết các tranh chấp thƣơng mại.
10. 3 Do đó, việc nghiên cứu vấn đề áp dụng pháp luật hình sự trong việc giải quyết các tranh chấp thƣơng mại hiện nay tại địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm nhận diện đƣợc mặt tiêu cực của vấn đề, đi sâu nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân bản chất của việc áp dụng quy phạm pháp luật hình sự cũng nhƣ sự can thiệp của các cơ quan tiến hành tố tụng vào quá trình giải quyết các tranh chấp thƣơng mại, từ đó đƣa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao việc áp dụng pháp luật, khắc phục tình trạng áp dụng không đúng các quy định pháp luật hình sự vào việc giải quyết các tranh chấp thƣơng mại. Xuất phát từ công tác thực tiễn của mình và từ những lý do nêu trên, tôi chọn đề tài: “Vấn đề áp dụng pháp luật hình sự trong việc giải quyết tranh chấp thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”làm luận văn thạc sỹ luật học. 2. Tình hình nghiên cứu Đã có một số luật gia, học giả viết về vấn đề áp dụng pháp luật hình sự trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh tế, thƣơng mại dƣới nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau. Trong số này, các học giả, luật gia dùng thuật ngữ “hình sự hóa” từ những vụ việc cụ thể hoặc trong từng lĩnh vực cụ thể nhƣ hình sự hóa các quan hệ về tín dụng, ngân hàng hoặc xem xét dƣới góc độ áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết tranh chấp kinh tế nhƣ : – “Áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết các tranh chấp kinh tế ở nƣớc ta hiện nay” luận án tiến sỹ luật học năm 2008 của Trần Minh Chất; – “ Các giải pháp phòng chống hình sự hóa các giao dịch dân sự, kinh tế” của PGS.TS. Dƣơng Đăng Huệ; – “Một số vấn đề về hình sự hóa, phi hình sự hóa các hành vi vi phạm trên lĩnh vực kinh tế trong chính sách hình sự hiện nay” của GS.TS. Hồ Trọng Ngũ;

 

MÃ TÀI LIỆU: 19264

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *