Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài Tài chính Ngân hàng / Đề tài: Phân tích hoạt động cho vay hộ nông dân tại Sacombank

Đề tài: Phân tích hoạt động cho vay hộ nông dân tại Sacombank

GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Lý do chọn đề tài. Trong một nền kinh tế, không một loại hình kinh doanh nào lại không cần vốn nhƣng vốn tự có luôn bị hạn chế, đặc biệt hơn là lĩnh vực nông nghiệp vốn là nguồn đầu vào không thể thiếu để cho nhà nông chi tiêu trong quá trình sản xuất nông nghiệp nhƣ: Mua máy móc, trang thiết bị, vật tƣ nông nghiệp, mua quyền sử dụng đất, giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thuê mƣớn nhân công làm việc, cải tạo đất và các khoản chi phí khác có liên quan nhằm phục vụ nhu cầu cho sản xuất của hộ. Trong bối cảnh của nền kinh tế hiện nay, giá cả nhiều mặt hàng đang trên đà tăng giá nhƣ vật tƣ nông nghiệp, các loại chi phí đầu vào khác, các sản phẩm đầu ra nhƣ: tôm, lúa gạo… đều có giá không ổn định, bấp bênh nên có ảnh hƣởng đến mức sống của hộ nông dân. Do đó, nhu cầu vay vốn của hộ nông dân theo chiều hƣớng gia tăng. Thu nhập của hộ hiện tại chƣa cao còn ở mức thấp nên chƣa có đủ mức vốn tích lũy để tái đầu tƣ mà nguồn vốn của ngân sách nhà nƣớc thì không đủ để áp dụng cho nhu cầu vốn đó. Nắm đƣợc tình hình đó, Ngân hàng Sacombank đã từng bƣớc đổi mới, tự hoàn thiện và đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, nhằm đáp ứng các hoạt động vay vốn cho phát triển tỉnh nhà nói chung, cho vay khách hàng là hộ nông dân nói riêng. Trong những năm qua, Ngân hàng Sacombank có vai trò rất quan trọng trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp của tỉnh. Vì Ngân hàng đã tạo và cung cấp một nguồn vốn quý giá cho hộ nông dân, đáp ứng kịp thời cho các hoat động vay vốn của hộ để sản xuất kinh doanh đạt đƣợc hiệu quả, góp phần cải thiện mức sống của ngƣời dân, làm giàu cho xã hội. Tuy nhiên đầu tƣ vốn vào nông nghiệp chủ yếu là cho vay hộ nông dân vẫn còn một số tồn tại. Để mở rộng và phát triển hoạt động cho vay hộ nông dân thì cần phải phân tích, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng đồng vốn vay một cách chính xác. Nhận thức đƣợc điều này nên em đã chọn đề tài: “Phân tích hoạt động cho vay hộ nông dân tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín (Sacombank) tỉnh Bạc Liêu” làm đề tài nghiên cứu. Thông qua đó góp phần bổ sung những kiến thức thực tiễn vào việc hoàn thiện lý thuyết mà các thầy cô khoa Kế toán – Tài chính Ngân hàng đã truyền đạt ở giảng đƣờng.

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1317

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *