Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Phân tích chính sách sản phẩm công ty nông nghiệp, 9 ĐIỂM!

Đề tài: Phân tích chính sách sản phẩm công ty nông nghiệp, 9 ĐIỂM!

1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam hiện nay và tình hình phát triển chung của ngành phân bón, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân bón có nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức. Kể từ năm 2012, Việt Nam gia nhập WTO đối với ngành phân bón, theo đó các công ty nước ngoài được quyền xây dựng và phát triển hệ thống phân phối phân bón tại thị trường Việt Nam. Cũng từ năm 2012, trong nước có nhiều nhà máy sản xuất phân bón ra đời, cộng thêm áp lực từ các nhà cung cấp nước ngoài, các doanh nghiệp Phân bón nói chung và công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế nói riêng sẽ phải đối mặt với môi trường kinh doanh mới với diễn biến phức tạp, khó lường. Chính sách sản phẩm của doanh nghiệp là một chương trình hành động tổng quát hướng tới việc thực hiện những mục tiêu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển theo định hướng đã đề ra. Trước sự chuyển đổi của thị trường phân bón từ cung nhỏ hơn cầu sang cung vượt cầu và tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao thì việc xây dựng, hoàn thiện sản phẩm đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này là hết sức cần thiết, điều này giúp doanh nghiệp có định hướng phát triển lâu dài hơn. Biên cạnh đó, hiện nay tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, nhập lậu không rõ nguồn gốc, sử dụng chất cấm trong nông nghiệp diễn biến rất phức tạp, đang là vấn đề bức xúc, nguy hại cho sức khỏe người dân, gây tác hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp, thương hiệu quốc gia, thất thu ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh như vậy đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh phân bón phải có chiến lược nhắm đến sản phẩm nhằm khẳng định và giữ vững thương hiệu của mình. Xét trong nội bộ doanh nghiệp, sản phẩm là phần cốt lõi của hoạt động sản xuất kinh doanh, vì thế chính sách sản phẩm là xương sống của chiến lược marketing, là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ngày nay đang cung cấp cho khách hàng nhiều loại sản phẩm khác nhau. Do vậy, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải hoạch định và thực thi chính sách sản phẩm của mình một cách phù hợp nhất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
14. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Hồ Thị Loan 2 Xuất phát từ những lý do trên, tôi nhận thấy được sự cần thiết của việc hoàn thiện chính sách sản phẩm trong công ty, nên tôi đã chọn đề tài “Phân tích chính sách sản phẩm của công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế đối với nhóm sản phẩm phân bón NPK Bông Lúa” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp cho mình. 2.Mục tiêu nghiên cứu 2.1.Mục tiêu nghiên cứu chung Nghiên cứu nhằm phân tích chính sách sản phẩm của công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế đã và đang áp dụng trong thời gian qua, từ đó đề ra một số giải pháp giúp doanh nghiệp hoàn thiện chính sách sản phẩm trong thời gian tới. 2.2.Mục tiêu nghiên cứu cụ thể – Hệ thống hóa lý luận về chính sách sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. – Phân tích các yếu tố của môi trường marketing có ảnh hưởng đến chính sách sản phẩm phân bón NPK Bông lúa của công ty. – Phân tích chính sách sản phẩm mà công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế đang áp dụng. – Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm cho công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: chính sách sản phẩm của công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế – Đối tượng điều tra: khách hàng của công ty vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế, cụ thể là người nông dân trực tiếp sử dụng các sản phẩm của công ty để phỏng vấn nhằm đảm bảo sự chính xác và đáng tin cậy của thông tin thu thập được. – Thời gian thực hiên đề tài: từ 18/01/2016 đến 15/05/2015 – Không gian nghiên cứu: các vùng nông thôn tại Thừa Thiên Huế, cụ thể là bốn huyện: Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc, Quảng Điền. – Nội dung nghiên cứu: Hiện nay, công ty sản xuất kinh doanh nhiều nhóm sản phẩm, đề tài này chỉ nghiên cứu chính sách của công ty đối với nhóm sản phẩm NPK Bông lúa.
15. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Hồ Thị Loan 3 4.Phương pháp nghiên cứu 4.1.Nguồn số liệu * Nguồn sơ cấp: Được thu thập thông qua phỏng vấn định tính và phỏng vấn trực tiếp hộ nông dân với bảng câu hỏi được thiết kế công phu. * Nguồn thứ cấp: Được thu thập từ sách, báo, Internet, khóa luận tốt nghiệp của các sinh viên khóa trước. 4.2. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu Nghiên cứu này được thực hiện qua 2 giai đoạn chính: (1) Nghiên cứu định tính nhằm xây dựng bảng hỏi khảo sát ý kiến người tiêu dùng (2) Nghiên cứu định lượng nhằm thu thập thông tin, phân tích dữ liệu 4.2.1 Nghiên cứu định tính – Tiến hành điều tra các thông tin không thể đo lường được nhằm đưa ra các phương án cho nghiên cứu định lượng – Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, xây dựng mô hình nghiên cứu. 4.2.2 Nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn trực tiếp các hộ nông dân ở bốn huyện Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc, Quảng Điền. Kết quả nghiên cứu chính thức dùng để kiểm định lại mô hình lý thuyết. Các bước thực hiện: thiết kế bảng hỏi, điều tra thử và tiến hành hiệu chỉnh bảng câu hỏi sao cho thật rõ ràng nhằm thu được kết quả để có thể đạt được mục tiêu nghiên cứu, sau đó lựa chọn phương pháp chọn mẫu và xác định kích thước mẫu, tiến hành điều tra và xử lý Phương pháp chọn mẫu Tôi tiến hành điều tra thông qua việc sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện để tiến hành khảo sát. Đây là phương pháp lấy mẫu mà theo đó các thành viên mẫu được chọn một cách tiện lợi .Bảng hỏi được phát cho những khách hàng của công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế. Xác định kích thước mẫu Vì tôi đang thực hiện nghiên cứu có sử dụng mô hình nghiên cứu và phân tích nhân tố khám phá EFA nên tôi quyết định sử dụng hai công thức xác định kích thước mẫu sau:
16. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy SVTH: Hồ Thị Loan 4 – Cách 1: Đối với nghiên cứu có sử dụng mô hình nghiên cứu, tôi sử dụng công thức: n =8*m+50 Trong đó: n là kích thước mẫu cần chọn m là số biến được đưa vào mô hình hồi quy – Cách 2: Đối với phân tích nhân tố khám phá EFA :Dựa theo nghiên cứu của Hair, Anderson, Tatham và Black (1998) cho tham khảo về kích thước mẫu dự kiến. Theo đó kích thước mẫu tối thiểu là gấp 5 lần tổng số biến quan sát. Sau khi tính kích thươc mẫu dựa theo hai công thức trên, ta có: Theo cách 1 ta có kích thước mẫu cần khảo sát là: n=8*4+50=82 mẫu Theo cách 2 ta có kích thước mẫu cần khảo sát là: n=27*5=135 mẫu Vậy để nghiên cứu có độ tin cậy cao hơn thì tôi sẽ chọn kích thước mẫu là 135 mẫu. Phỏng vấn chính thức: dùng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp, người phỏng vấn giải thích nội dung bảng hỏi để người trả lời hiểu câu hỏi và trả lời chính xác theo những đánh giá của họ. Số liệu thu về được xử lý thông qua phần mềm SPSS 20: Sau khi thu thập dữ liệu thông qua phỏng vấn khách hàng bằng bẳng hỏi, tiến hành xử lý và phân tích dữ liệu thông qua các bước: Bước 1: Tiến hành mã hóa dữ liệu, nhập dữ liệu, làm sạch dữ liệu Bước 2: Dữ liệu đã mã hóa được xử lý với kỹ thuật Frequency của SPSS để tìm ra các đặc điểm của mẫu nghiên cứu( các thông tin cá nhân tham gia khảo sát như giới tính, độ tuổi, trình độ văn hóa,….) Bước 3: Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, xác định mức độ tương quan giữa các mục hỏi, làm cơ sở loại những biến quan sát, những thang đo không đạt yêu cầu, phân tích nhân tố khám phá Bước 4: Phân tích, đánh giá giá trị trung bình từng nhóm yếu tố

 

MÃ TÀI LIỆU: 7147

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *