Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Phú Đức Quang

Đề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Phú Đức Quang

LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh doanh, có rất nhiều đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp nhƣ các nhà đầu tƣ, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng,… Mỗi đối tƣợng đều quan tâm tới khả năng tạo ra các dòng tiền m t, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa,.. Vì vậy, việc thƣờng xuyên tiến hành phân tích tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp và các cơ quan thấy rõ đƣợc thực trạng tài chính, xác định đầy đủ nguyên nhân mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến tình hình tài chính, từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cƣờng tình hình tài chính của Doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính, kết hợp với quá trình thực tập tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Phú Đức Quang, em nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại đơn vị còn hạn chế. Do đó em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán t i Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Đức Quang” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung khóa luận gồm 3 chƣơng: Chương 1: Một số lý luận chung về công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp theo QĐ48/2006/BTC sửa đổi theo TT138/2011/BTC. Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Phú Đức Quang. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Phú Đức Quang. Bài khóa luận của em đƣợc hoành thành với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo Công ty, đ c biệt là sự chỉ bảo tận tình của cô giáo – Thạc sỹ Hòa Thị Thanh Hƣơng. Tuy nhiên do còn hạn chế nhất định về trình độ và thời gian nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong đƣợc sự góp ý chỉ bảo của thầy cô giáo để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2017 Sinh viên Vũ Thị Thanh Dung
10. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đàu tƣ Phát triển Phú Đức Quang Sinh viên: Vũ Thị Thanh Dung – Lớp QT1702K 2 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THEO QĐ48/2006/BTC SỬA ĐỔI THEO TT138/2011/BTC. 1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp. 1.1.1 Khái niệm và sự cần thiết của báo cáo tài chính (BCTC) trong công tác quản lý kinh tế. 1.1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp, là nguồn cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về quản lý của doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nƣớc và nhu cầu của những ngƣời sử dụng trong việc đƣa ra các quyết định kinh tế của mình. Theo quy định hiện nay thì hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam bao gồm 4 loại sau:  Bảng Cân đối kế toán.  Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  Thuyết minh báo cáo tài chính. 1.1.1.2 Sự cần thiết của BCTC trong công tác quản lý kinh tế. Các nhà quản trị muốn đƣa ra đƣợc các quyết định kinh doanh đúng đắn thì phải căn cứ vào điều kiện hiện tại và những dự đoán về tƣơng lai, dựa trên những thông tin có liên quan đến quá khứ và kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đã đạt đƣợc. Những thông tin đáng tin cậy đó đƣợc các doanh nghiệp lập trên các BCTC. Xét trên tầm vi mô, nếu không thiết lập hệ thống Báo cáo tài chính thì khi phân tích tình hình tài chính ho c tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ g p rất nhiều khó khăn. M t khác, các nhà đầu tƣ, chủ nợ sẽ không có cơ sở để biết về tình hình tài chính của doanh nghiệp khiến họ có thể đƣa ra quyết định về hợp tác kinh doanh và nếu có, các quyết định sẽ có rủi ro cao. Xét trên tầm vĩ mô, Nhà nƣớc sẽ không thể quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các ngành nghề kinh tế khi không có BCTC,
11. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đàu tƣ Phát triển Phú Đức Quang Sinh viên: Vũ Thị Thanh Dung – Lớp QT1702K 3 điều này gây khó khăn cho Nhà nƣớc trong việc quản lý và điều tiết nền kinh tế thị trƣờng. Có thể nói rằng hệ thống BCTC là thực sự cần thiết trong công tác quản lý kinh tế của doanh nghiệp cũng nhƣ của Nhà nƣớc. 1.1.2 Mục đích, vai trò của Báo cáo tài chính 1.1.2.1 Mục đích của Báo cáo tài chính BCTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lƣu chuyển tiền tệ và các thông tin tổng quát khác của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý

MÃ TÀI LIỆU:3479

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *