Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài Tài chính Ngân hàng / Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tại Sacombank

Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tại Sacombank

Lý do ch n đ tài Trong ho t động kinh doanh c a Ngân hàng thương m i, vốn huy động đóng vai trò là đầu vào quan trọng t o ngu n ho t động cho Ngân hàng, trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng rất lớn. Vì vậy, trong giai đo n hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay, công tác huy động vốn nói chung và huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tầng lớp dân cư t i các Ngân hàng thương m i trở thành mục tiêu chiến lược để đáp ng đầu vào cho ho t động kinh doanh c a Ngân hàng. Trong bối c nh nền kinh tế suy thoái như hiện nay, theo đề án tái cấu trúc và thanh lọc hệ thống Ngân hàng thương m i c a Ngân hàng nhà nước, những Ngân hàng thương m i không có tình hình tài chính lành m nh và năng lực, quy mô đ lớn sẽ không đ s c c nh tranh. Trước tình hình đó, các Ngân hàng thương m i sẽ ph i đưa ra nhiều chiến lược khác nhau để có thể huy động được ngu n tiền gửi tiết kiệm nhàn rỗi từ dân cư. Đây là vấn đề rất quan trọng đ m b o đầu vào cho ho t động c a các Ngân hàng thương m i. Chính vì những lý do trên nên lượng tiền gửi tiết kiệm ở các Ngân hàng bị thu hẹp, huy động vốn trở nên khó khăn. C nh tranh giữa các Ngân hàng thương m i c phần, Ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng quốc doanh ngày càng trở nên gay gắt, đặc biệt là sau khi nền kinh tế Việt Nam dần đi vào n định. Mặc dù ph i đối mặt với khó khăn lớn nhưng tiềm năng phát triển c a ngành Ngân hàng nước ta là không thể ph nhận. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao so với khu vực và thế giới, Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng. Hơn nữa, hội nhập kinh tế quốc tế đem đến cơ hội mở rộng thị trường ho t động, các NHTM có cơ hội tiếp cận, ng dụng công nghệ mới và học hỏi nhiều kinh nghiệm qu n lý c a Ngân hàng nước ngoài, từ đó sẽ giúp các NHTM trong nước không ngừng hoàn thiện về năng lực qu n lý, chất lượng nhân lực và công nghệ để tăng cường “s c khỏe” đ m nh khi đất nước hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Kinh tế đất nước ngày càng phát triển, lượng vốn cần cho ho t động s n xuất, kinh doanh c a nền kinh tế ngày càng lớn, đòi hỏi ho t động huy động tiền gửi c a Ngân hàng cũng ph i phát triển tương ng. Tuy nhiên, để ho t động huy động tiền gửi có hiệu qu cao, t c là ngu n tiền gửi huy động ph i đáp ng yêu cầu c a Ngân hàng với chi phí thấp nhất, ở m c r i ro Ngân hàng chấp nhận được thì Ngân hàng ph i luôn lập kế ho ch huy động tiền gửi c a mình trong từng giai đo n một cách cụ thể, khách quan và sát thực tế. Bên c nh đó, nhu cầu khách gửi tiền ngày càng đa d ng, đòi hỏi các nhà qu n trị ph i tìm hiểu về nhu cầu thị trường và những nhân tố nào nh hưởng tới quyết định gửi tiền c a khách
15. Xác định các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm c a khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương m i c phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Vĩnh Long 2 hàng, từ đó làm sao để thu hút l i ngu n khách hàng đã rời bỏ Ngân hàng, duy trì khách hàng hiện t i và tìm kiếm khách hàng cho tương lai. Điều đó cho thấy nghiên c u các nhân tố nh hưởng đến quyết định gửi tiền c a khách hàng cá nhân có vai trò rất quan trọng trong chiến lược kinh

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1341

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *