Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp nano silica từ tro trấu, HAY, 9đ

Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp nano silica từ tro trấu, HAY, 9đ

1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay trên toàn c u, có xấp xỉ 600 triệu tấn lúa g o đƣợc sản xuất mỗi năm. Trung bình 20% lúa g o là trấu với tổng sản lƣợng là 120 triệu tấn. Ở Việt Nam, sản lƣợng đ u ra trung bình là 42 triệu tấn/năm, đứng thứ hai về sản xuất g o trên thế giới [5]. Vật liệu phế ph m nông nghiệp nhƣ tro trấu có những tiềm năng, ph m vi ứng dụng r ng rãi trong thực tiễn nhƣ làm chất đốt, vật liệu xử lí nƣớc thải. ơn nữa, silicat trong v trấu có th d ng đ chế t o bê tông, g ch bê tông siêu nhẹ không nung đ sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. G ch bê tông siêu nhẹ không nung, sau khi chế t o c các tính năng ƣu việt nhƣ nhẹ, cách nhiệt, cách âm tốt, tính chịu nhiệt, khả năng chịu chấn đ ng tốt, thân thiện với môi trƣ ng [1]. Vì thế, việc nghiên cứu sản xuất silica từ v trấu là rất c n thiết. Chúng ta vừa có th tận dụng tối đa nguồn phế ph m là tro trấu, vừa có th bảo vệ môi trƣ ng, kết hợp thêm giá thành rẻ và hiệu quả ứng dụng cao. c biệt silica với kích thƣớc nano thì các tính chất l i càng ƣu việt hơn. G n đây, công nghệ nano đ và đang thu hút các nhà nghiên cứu khoa học bởi vì tính ứng dụng r ng rãi của nó trong công nghiệp c ng nhƣ đ i sống. Việt Nam với nguồn nguyên liệu v trấu dồi dào, nên việc sản xuất nano silica càng đƣợc quan tâm nhiều hơn [8]. Với những lí do trên, tôi đ thực hiện nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu tổng hợp nano silica từ tro trấu bằng phƣơng pháp kết tủa’’.
12. Ồ ÁN TỐT NGHIỆP DH12HD Page 2 2.Tình hình nghiên cứu 2.1.Trong nƣớc M t số ít tác giả trong nƣớc đ nghiên cứu tổng hợp nano silica nhƣ Lê Văn ải và c ng sự đ nghiên cứu tổng hợp nano silica từ v trấu [7]. Thái Hoàng và c ng sự đ tổng hợp nanosilica và vật liệu nanocompozit EVA/silica c sử dụng chất trợ tƣơng hợp EVAg A [4]. Nguyễn Trí Tuấn và c ng sự đ tổng hợp thành công nano silica từ tro v trấu bằng phƣơng pháp kết tủa [1].. 2.2. Ngoài nƣớc Nghiên cứu và tổng hợp nano silica đ và đang nhận đƣợc sự quan tâm sâu sắc của nhiều tác giả ngoài nƣớc. R. Yuvakkumar, V. Elango, V. Rajendran and N. Kannan. High purity nano silica powder from rice husk using a simple chemical method (sản xuất b t nano silica với đ tinh khiết cao từ tro trấu bằng phƣơng pháp h a học đơn giản) của trung tâm khoa học và công nghệ nano Ấn [12]. Majid Monshizadeh, Masound Rajabi, Mohammad Hossein Ahmadi, Vahid Mohammadi. Department of Material Engineering and Metallurgy. Imam Khomeini International University, Ghazvin, Iran. Synthesis and characterization of nano SiO2 from rice husk ash by precipitation method (Tổng hợp và biến tính nano silica từ tro trấu bằng phƣơng pháp kết tủa) [13]. Nittaya Thuadaij* and Apinon Nuntiya (2008). Preparation of nanosilica powder from rice husk ash by precipitation method. Department of Industrial Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand. Contributed Paper [9].
13. Ồ ÁN TỐT NGHIỆP DH12HD Page 3 3. Mục đích nghiên cứu Tận dụng nguồn tro trấu ở huyện Tỉnh Gia, tỉnh Thanh a đ tổng hợp vật liệu SiO2 với kích thƣớc nano bằng phƣơng pháp kết tủa. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu – Tổng hợp vật liệu SiO2 c kích thƣớc nano bằng phƣơng pháp kết tủa. – Khảo sát các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình tổng hợp vật liệu. – Sử dụng các phƣơng pháp vật lý và hóa học hiện đ i đ xác định sự hình thành pha tinh th , cấu trúc và kích thƣớc của vật liệu (XRD, SE …). 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp thu thập thông tin, tài liệu, và tiến hành thực nghiệm đ tổng hợp nano silica từ tro trấu. 6. Cấu trúc của đồ án – Tổng quan về lý thuyết. – Thực nghiệm. – Kết quả và thảo luận. – Kết luận và kiến nghị

 

MÃ TÀI LIỆU: 11651

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, cả thế giới nói …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *