Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Nghệ thuật múa rối nước truyền thống tại Hải Phòng, HAY

Đề tài: Nghệ thuật múa rối nước truyền thống tại Hải Phòng, HAY

1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội mức sống của ngƣời dân cũng đƣợc nâng cao, nhu cầu vật chất ngày càng hoàn thiện, và con ngƣời đƣợc thỏa mãn nhu cầu về tinh thần cao hơn, vì vậy nhu cầu đi du lịch đang là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống mỗi ngƣời – du lịch gắn liền với việc vui chơi giải trí, thƣ giãn nhằm phục hồi sức khỏe, phục vụ nghiên cứu, học tập… Sản phẩm du lịch là sự sáng tạo đƣợc xây dựng bởi tiềm năng trí tuệ và sự năng động, nhạy bén của mỗi địa phƣơng trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nƣớc mà phát hiện ra những lợi thế của địa phƣơng mình. Từ đó tạo ra những sản phẩm hết sức độc đáo có giá trị kinh tế và văn hóa cao. Vĩnh Bảo đƣợc biết đến với rất nhiều di tích lịch sử văn hóa nhƣ khu di tích Ðền Trạng, thờ Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm – vị trạng nguyên lỗi lạc, một danh nhân văn hóa lớn của đất nƣớc; cụm đền chùa Thái Bình; đình Nhân Mục; miếu Cựu Điện… Đây là những công trình kiến trúc xƣa kia nhƣng để lại nhiều giá trị to lớn cho con cháu đời sau. Ngoài ra Vĩnh Bảo còn đƣợc biết đến với làng nghề tạc tƣợng làng Bảo Hà (xã Đồng Minh) với những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu cho phong cách tạc tƣợng Việt Nam. Bên cạnh đó, một loại hình nghệ thuật đã có từ rất lâu đời nhƣng đến nay vẫn còn tồn tại và đƣợc giữ gìn ở làng Nhân Mục,xã Nhân Hòa, huyệnVĩnh Bảo – vùng quê đồng bằng châu thổ, đó chính là nghệ thuật múa rối nƣớc – loại hình nghệ thuật đặc sắc của văn hóa lúa nƣớc. Cùng với tuồng, chèo, múa rối nƣớc đƣợc coi là môn nghệ thuật có vị trí cao trong nghệ thuật sân khấu dân tộc. Nói đến múa rối thì hầu nhƣ dân tộc nào cũng có nhƣ: Rối bóng ở Bali, Indonesia; Bunraku, Nhật Bản; Rối dây, Trung Quốc; Rối đen, Mỹ nhƣng múa rối nƣớc thì chỉ có duy nhất ở Việt Nam. Tinh hoa của nghệ thuật múa rối nƣớc ngày càng nhận đƣợc nhiều sự ngƣỡng mộ của bạn bè quốc tế, trở thành một sản phẩm nghệ thuật độc đáo của Việt Nam. Nghệ thuật múa rối nƣớc là một loại hình sinh hoạt văn hoá truyền thống lâu đời của cƣ dân nông nghiệp vùng châu thổ sông Hồng.
7. 7 Có thể nói múa rối nƣớc nói chung và múa rối ở làng Nhân Mục nói riêng là một loại hình nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn nếu biết bảo tồn và khai thác sẽ có giá trị rất lớn để thu hút khách du lịch và phát triển. Hiện nay công tác bảo tồn nghệ thuật múa rối này đã bƣớc đầu đƣợc quan tâm. Tuy nhiên loại hình nghệ thuật truyền thống này vẫn chƣa đƣợc phổ biến rộng rãi, còn ít ngƣời biết đến và đang đứng trƣớc nguy cơ bị lãng quên, mai một cũng nhƣ chƣa đƣợc khai thác thực sự hiệu quả cho hoạt động phát triển du lịch. Chính vì vậy, tác giả đã chọn đề tài: “Giải pháp bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nƣớc truyền thống tại làng Nhân Mục, xã Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho phát triển du lịch” với mong muốn đề xuất một số giải pháp để bảo tồn, lƣu giữ và khai thác nghệ thuật múa rối nƣớc truyền thống tại làng Nhân Mục cho phát triển du lịch. Hơn nữa việc gắn kết và khai thác hiệu quả nghệ thuật rối nƣớc trong phƣờng rối sẽ góp phần rất lớn trong công tác bảo tồn loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo này. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài Mục tiêu của đề tài là đề xuất giải pháp bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nƣớc truyền thống tại làng Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho phát triển du lịch. Căn cứ vào mục tiêu đặt ra, khóa luận tiến hành giải quyết những nhiệm vụ: Tổng quan về nghệ thuật múa rối nƣớc truyền thống. Khảo sát, phân tích thực trạng công tác bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nƣớc tại làng Nhân Mục, xã Nhân Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho phát triển du lịch, so sánh đặc điểm nghệ thuật múa rối nƣớc tại làng Nhân Mục với các làng/ vùng lân cận (phƣờng rối nƣớc làng Nguyễn,Thái Bình). Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nƣớc tại làng Nhân Mục, xã Nhân Hòa cho phát triển du lịch. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động công tác bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nƣớc truyền thống tại làng Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho phát trển du lịch.
8. 8 Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu tại làng Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ngoài ra trong bài khóa luận cũng có so sánh nghệ thuật múa rối nƣớc tại làng Nhân Mục với nghệ thuật múa rối cạn tại làng Bảo Hà, xã Đồng Minh và nghệ thuật múa rối nƣớc tại làng Nguyễn, Thái Bình. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu. Phương pháp thu thập và xử lí tài liệu: Đây là phƣơng pháp chủ yếu trong quá trình làm khóa luận. Tác giả có tham khảo thông tin trong các giáo trình, các đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu chuyên đề, các tạp chí chuyên ngành cùng nguồn tài liệu có đƣợc tại các phòng ban về du lịch, trên internet. Phương pháp thực địa: Tác giả đã dành thời gian trong quá trình làm khóa luận, đi tới làng Nhân Mục, tìm hiểu về nghệ thuật múa rối nƣớc của làng. Phương pháp phỏng vấn: Khi thực hiện đề tài, tác giả đã tìm tới Phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Vĩnh Bảo, cũng nhƣ xã Nhân Hòa, phỏng vấn chính quyền địa phƣơng, ngƣời dân địa phƣơng cùng những ngƣời tham gia vào công tác tổ chức múa rối nƣớc để tìm hiểu. 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu gồm 3 chƣơng: Chương 1: Tổng quan về nghệ thuật múa rối nước truyền thống Chương 2: Thực trạng bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nước tại làng Nhân Mục, xã Nhân Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho phát triển du lịch Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nước tại làng Nhân Mục, xã Nhân Hòa cho phát triển du lịch.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10288

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *