Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Năng lực của công chức văn hóa-xã hội tỉnh Kiên Giang, HOT

Đề tài: Năng lực của công chức văn hóa-xã hội tỉnh Kiên Giang, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài Sự nghiệp đổi mới đất nước 30 năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang tạo nên những thay đổi lớn trong đời sống xã hội và cũng đang đặt hoạt động quản lý nhà nước trước những yêu cầu mới. Việc xây dựng một nhà nước gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề cấp thiết. Chính vì vậy, trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ đã rất quan tâm đến công tác xây dựng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức. Bởi vì, đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp nói chung và chính quyền cấp cơ sở nói riêng. Hiệu lực quản lý nhà nước được thực hiện bởi số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong quá trình đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương thì việc nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức chính quyền địa phương là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu trước khi tiến hành giao quyền, giao trách nhiệm cho chính quyền và công chức cấp địa phương. Trong các cấp chính quyền địa phương, chính quyền cấp xã có vai trò rất quan trọng. Cấp xã là cấp trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cơ sở. Cấp xã “là gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính”, là nơi thể hiện mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng – Nhà nước với nhân dân. Đây là nơi nhận và giải quyết trực tiếp phần lớn công việc liên quan đến đời sống người dân và cũng là nơi tổ chức vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Cấp xã cũng là nơi đóng góp cho Đảng, Nhà nước để hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi những chủ
11. 2 trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Do đó, năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã sẽ là nhân tố quyết định tới hiệu quả của việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong các chức danh công chức cấp xã, công chức văn hóa – xã hội có vai trò, vị trí rất quan trọng trong đội ngũ công chức cấp xã; đảm nhiệm các công tác: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật [1]. Để thực hiện tốt các công việc đó và để Ủy ban nhân dân cấp xã hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đòi hỏi công chức văn hóa – xã hội phải có năng lực thực thi công vụ tốt. Huyện An Biên là huyện vùng sâu của tỉnh Kiên Giang, có 8 xã và 01 thị trấn. Về cơ bản, công chức VH-XH cấp xã ở huyện An Biên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, là một trong những lực lượng quan trọng trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Những năm qua, nhiều công chức văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn huyện An Biên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng thực thi công vụ. Bên cạnh đó, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Một số công chức VH-XH chưa được đào tạo đúng ngành; việc cập nhật kiến thức mới, kỹ năng nghiệp vụ chưa thường xuyên; thái độ thực thi công vụ chưa cao, chưa khoa học, chưa chủ động; sự phối hợp giữa công chức VH-XH với các bộ phận khác hiệu quả chưa cao. Vẫn còn công chức VH-XH hạn chế về trình độ, chưa cập nhật văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính không đúng quy định; còn vi phạm giờ làm việc; tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp; kỹ năng giao tiếp với nhân dân còn yếu
12. 3 kém, đôi khi gây bức xúc trong dư luận. Xét về tổng thể chất lượng, số lượng, cơ cấu thì công chức VH-XH cấp xã trên địa bàn huyện An Biên có nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Chính vì thế, nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với ý nghĩa đó, qua thực tiễn công tác, tôi chọn đề tài “Năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang” làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề liên quan đến cán bộ, công chức nói chung đã được nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhiều công trình khoa học cũng đã nghiên cứu vấn đề này dưới nhiều góc độ khác nhau. Có thể liệt kê một số công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực trên như sau: – PGS.TS. Nguyễn Phú Trọng, PGS.TS. Trần Xuân Sơn – đồng chủ biên (2001), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, Nxb CTQG, HN. Cuốn sách đề cập đến cơ sở khoa học, sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. – TS. Nguyễn Minh Sản (2009), Pháp luật về cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở Việt Nam hiện nay – những vấn đề lý luận và thực tiễn, Sách chuyên khảo, Nxb Chính trị – Hành chính, HN. Tác giả đã trình bày cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng pháp luật về cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở
13. 4 Việt Nam, từ đó đưa ra quan điểm, phương hướng và giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã. – TS. Nguyễn Thị Hồng Hải (2011),

 

MÃ TÀI LIỆU: 10508

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *