Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh công ty khai thác container Việt Nam, HAY

Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh công ty khai thác container Việt Nam, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Cạnh tranh là một trong các quy luật của nền kinh tế thị trƣờng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Đối với mỗi chủ thể kinh doanh, cạnh tranh tạo ra sức ép hoặc kích thích sự ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất, phƣơng thức quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm, hạ giá thành và giá bán hàng hóa. Đối với xã hội, cạnh tranh là động lực quan trọng nhất để huy động nguồn lực của xã hội vào kinh doanh, qua đó nâng cao khả năng sản xuất của toàn xã hội. Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay các doanh nghiệp phải đứng trƣớc một môi trƣờng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, ở đó những doanh nghiệp nào có những chiến lƣợc kinh doanh phù hợp thì sẽ tồn tại. Ngƣợc lại những doanh nghiệp nào không thích ứng trƣớc những yêu cầu của thị trƣờng sẽ bị đào thải. Trong điều kiện có cạnh tranh, mỗi doanh nghiệp trong bƣớc đƣờng đi lên của mình cần có những lộ trình cụ thể, đề ra các kế hoạch kinh doanh bài bản dựa trên những nguồn lực hiện có để nâng dần vị thế của mình trên thƣơng trƣờng, tạo đƣợc niềm tin trong lòng khách hàng để sản phẩm mà mình cung ứng thực sự có chỗ đứng trên thị trƣờng. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới, bằng chứng là chúng ta đã gia nhập WTO và kí kết nhiều hiệp định thƣơng mại quan trọng khác, tạo tiền đề cho các doanh nghiệp trong nƣớc bƣớc vào sân chơi mới với nhiều cơ hội hơn về thị trƣờng, tiếp cận đƣợc những phƣơng thức quản lí, công nghệ mới có điều kiện để hợp tác với các đối tác nƣớc ngoài. Bên cạnh những thuận lợi thì các doanh nghiệp trong nƣớc cũng gặp không ít khó khăn mà khó khăn lớn nhất là cạnh tranh trong điều kiện không cân sức. Tham gia vào nền kinh tế thế giới các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các tập đoàn kinh tế với tiềm lực tài chính lớn và công nghệ hiện đại. Trƣớc tình hình đó nếu các doanh nghiệp không tìm cách nâng cao khả năng cạnh tranh thì thất bại là điều khó tránh khỏi. Vì vậy nâng cao khả năng cạnh tranh là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi một doanh nghiệp. Công ty TNHH khai thác container Việt Nam hiện nay đang phải cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn. Thời gian đầu công ty đã gặp không ít khó khăn nhƣng với kiến thức, kinh nghiệm của Ban lãnh đạo công ty cũng với sự nhiệt
17. Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải PHòng 2 tình của toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã dần thích ứng với thị trƣờng, từng bƣớc tạo lập và dần nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Tuy nhiên, với những công cụ cạnh tranh chƣa thực sự hiệu quả cộng với mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng trở nên gay gắt với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong nƣớc và nƣớc ngoài, thì việc nghiên cứu khả năng cạnh tranh của công ty để từ đó đƣa ra các giải pháp để giúp công ty nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng trở nên hết sức cần thiết. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Nâng cao khả năng cạnh tranh trong doanh nghiệp là đề tài đƣợc quan tâm nhiều trong thời gian qua bởi nó ảnh hƣởng lớn tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhìn chung các công trình nghiên cứu này đã hệ thống hóa đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và đƣa ra một số các giải pháp nhằm nâng cao khả năng của doanh nghiệp trên thị trƣờng. Khóa luận: “Nâng cao khả năng cạnh tranh tại Công ty TNHH khai thác container Việt Nam” của em cũng thuộc mục đích đó. Tuy nhiên việc nghiên cứu khả năng cạnh tranh tại Công ty TNHH khai thác container Việt Nam hiện chƣa có công trình nghiên cứu nào thực hiện. Do đó đề tài nghiên cứu của em không bị trùng lặp với các đề tài nghiên cứu trƣớc đây. 3. Mục tiêu nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm đạt những mục tiêu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thứ hai, làm rõ khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH khai thác container Việt Nam Thứ ba, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH khai thác container Việt Nam. 4. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu, phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH khai thác container Việt Nam. Phạm vi thời gian: Các số liệu đƣợc lấy để nghiên cứu khóa luận đƣợc thu thập trong 3 năm 2014, 2015 và 2016 tại Công ty TNHH khai thác container Việt Nam.
18. Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải PHòng 3 Phạm vi nội dung: Khóa luận tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan tới lý luận, thực tế về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của công ty và các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong thời gian tới. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: chủ yếu là sử dụng phiếu điều tra, đây là phƣơng pháp thu thập dữ liệu dựa trên các phiếu điều tra dành cho Ban giám đốc trong công ty và khách hàng của công ty. Các câu hỏi đƣợc thiết kế dƣới dạng câu hỏi có trả lời sẵn để thu thập thông tin về hoạt động chung và thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty nhƣ tình hình kinh doanh tại công ty, các yếu tố cấu thành khả năng cạnh tranh nhƣ thế nào. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: phƣơng pháp này sử dụng để thu thập các dữ liệu nhƣ kết quả hoạt động kinh doanh, các kế hoạch chính sách, chiến lƣợc của công ty trong những năm tới. Phƣơng pháp tổng hợp dữ liệu: – Phƣơng pháp thống kê: sau quá trình thu thập, số liệu đƣợc phân loại và sắp xếp các dữ liệu đó để tiến hành phân tích thực trạng KNCT của công ty. – Phƣơng pháp phân tích, so sánh: qua các số liệu cụ thể đƣợc thu thập, khóa luận tiến hành phân tích so sánh giữa các năm với nhau để thấy đƣợc những biến chuyển trong quá trình hoạt động của công ty. 6. Kết cấu đề tài khóa luận Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ hình vẽ, tài liệu tham khảo thì khóa luận gồm có 3 chƣơng: Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Chƣơng 2: Phân tích và đánh giá thực trạng khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH khai thác container Việt Nam Chƣơng 3: Đề xuất và kiến nghị để nâng cao khả năng cạnh tranh Công ty TNHH khai thác container Việt Nam

 

MÃ TÀI LIỆU: 7043

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *