Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Nâng cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại FPT SHOP Bến Tre

Đề tài: Nâng cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại FPT SHOP Bến Tre

1. Lý do chọn đề tài: Mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu tiến hành sản xuất kinh doanh trên thị trường bao giờ cũng đề ra cho mình muc tiêu nhất định, có nhiều mục tiêu để cho doanh nghiệp phấn đấu như lợi nhuận, vị thế, an toàn,… Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế cùng với sự cạnh tranh khốc liệt, xu hướng hội nhập nền kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới đòi hỏi các nước phải năng động, sáng tạo. Đến năm 2006 Việt Nam gia nhập WTO và năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp điều đó mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, để có thể đứng vững và phát triển được đòi hỏi doanh nghiệp phải năng dộng, vươn lên để tự khẳng định mình. Mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường phải giải quyết tốt các vấn đề sau: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai ? sản xuất như thế nào? Sản xuất như thế nào? Dịch vụ cho ai? Đồng thời phải chuyển đổi theo hướng giảm dần vai trò cạnh tranh theo giá và tăng dần cạnh tranh phi giá, doanh nghiệp phải làm tốt công tác tiêu thụ vì đã sản xuất phải có tiêu thụ mới có doanh thu, vì vậy có tiêu thụ thì doanh thu mới tồn tại và phát triển. Trong mục tiêu lợi nhuận, có thể được coi là hàng đầu để đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp phải luôn luôn quan tâm tới 3 vấn đề trọng tâm cuẩn xuất kinh doanh mà công tác tiêu thụ sản phẩm chiếm giữ một vai trò rất quan trọng. Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chỉ có tiêu thụ được sản phẩm hàng hóa của mình thì mới thực hiện được giá trị và giá trị sử dụng. Tiêu thụ là cầu nối của sản xuất và tiêu dùng. Nhận thức được vấn đề trên, nên trong thời gian thực tập tại FPT shop Bến Tre tôi đã nghiên cứu và chọn đề tài : “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại chi nhánh FPT Bến Tre” để làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm hệ thống hóa về mặt lý luận đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh FPT Bến Tre. Từ đó, nâng cao thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm
9. 2 trong công ty, đề xuất các giải pháp và làm tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp cùng lĩnh vực. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu: thiết bị viễn thông Internet Wifi và truyền hình cáp FPT.  Phạm vi nghiên cứu: chuyên đề đi vào nghiên cứu hoạt động tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của chi nhánh FPT Bến Tre. 4. Bố cục đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và doanh mục, nội dung của chuyên đề gồm có 4 chương:  Chương 1: Giới thiệu chung về chi nhánh FPT Bến Tre.  Chương 2: Những vấn đề cơ bản về tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp  Chương 3: Thực trạng về tiêu thụ sản phẩm của Chi nhánh FPT Bến Tre  Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm FPT shop Bến Tre
10. 3 Phần nội dung: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH FPT BẾN TRE 1.1. Giới thiệuchi nhánh FPT Bến Tre Được thành lập ngày 31/01/1997, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) khởi đầu với tên gọi Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến. Hơn 15 năm qua, từ một trung tâm xây dựng và phát triển mạng Trí tuệ Việt Nam với 4 thành viên, giờ đây FPT Telecom đã trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông và dịch vụ trực tuyến với tổng số gần 3.500 nhân viên (tính đến tháng 12/2011) và 39 chi nhánh trên toàn quốc. Tháng 2/2012, FPT quyết định đầu tư mở rộng chuỗi bán lẻ FPT với mục tiêu đạt 150 cửa hàng vào năm 2014. Các cửa hàng thuộc chuỗi bán lẻ sẽ chuyên doanh sản phẩm công nghệ, là điểm cung ứng nhiều loại sản phẩm dịch vụ của toàn FPT. Hệ thống này cũng được coi như một hạ tầng để FPT tiếp cận sâu rộng đến khách hàng trong chiến lược công dân số mà tập đoàn hướng tới. Tính đến hết năm 2014, chuỗi bán lẻ FPT Shop đã có mặt ở 63 tỉnh thành Việt Nam với 163 cửa hàng. FPT Shop tại Bến Tre: Số 188B Đoàn Hoàng Minh, Khóm 2, P. 5, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Điện thoại: 18006601 1.2. Qúa trình hình thành và phát triển FPT shop Bến Tre Là cửa hàng vùng miền của cửa hàng Cổ phần Viễn thông FPT tại TP.HCM (website công ty http://www.fpt.net.)
11. 4 FPT shop tại Bến Tre giữ vai trò thực hiện nhiệm vụ kinh doanh do FPT giao cho về cung cấp các dịch vụ Internet và hỗ trợ các Công ty thành viên, đơn vị trực thuộc khác của FPT về cung cấp dịch vụ và cước. Vai trò đối với FPT  Là một cửa hàng vùng miền đại diện FPT để cung cấp dịch vụ Internet, điện thoại và các dịch vụ cộng thêm tới người tiêu dùng.  Góp phần xây dựng thương hiệu dịch vụ viễn thông chất lượng cao và thực hiện phương châm kinh doanh của Công ty.  Nghiên cứu, phát triển cung cấp dịch vụ tại Bến Tre.  Sử dụng hiệu quả chi phí đầu tư, tạo lợi nhuận cho Công ty.  Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của toàn Công ty. 1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động 1.3.1. Cơ cấu tổ chức 1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 1.3.2.1. Bộ phận quản lý  Quản lý chung về mọi mặt của cửa hàng  Liên hệ vận chuyển, di chuyển các thiết bị.  Thực hiện nhiệm vụ giao và nhận công văn và thư từ giữa các cửa hàng với và các đối tác.  Lập kế hoach cung cấp, văn phòng phẩm cho các phòng ban toàn cửa hàng. 1.3.2.2 Phòng kinh doanh  Nghiên cứu mở rộng và quản lý mạng lưới bán hàng, kênh phân phối của cửa hàng  Cung cấp dịch vụ internet và hỗ trợ các dịch vụ giá trị gia tăng khác như iTV (truyền hình trực tuyến) của cửa hàng cho khách hàng. Manager P. Kinh Doanh Bộ phận Quản lý P. Tổng hợp P. Kỹ thuật
12. 5  Tiến hành thu cước và lập kế hoạch cung cấp dịch vụ Internet cho khách hàng  Phối hợp với phòng Customer Service cung cấp thông tin và hỗ trợ cho khách hàng  Tư vấn cho ban Giám đốc về thị trường và các kế hoạch kinh doanh mở rộng thị trường của công ty. 1.3.2.4. Phòng tổng hợp Tổ chức, triểnkhai thực hiện và quản lý công tác kế toán, thống kê, tài chính:  Tổ chức công tác kế toán, thống kê, tài chính trong cửa hàng phù hợp với việc sản xuất kinh doanh của cửa hàng và tuân thủ đúng Pháp lệnh kế toán, thống kê và quy chế tài chính của công ty, của cửa hàng.  Tư vấn hỗ trợ cho Giám Đốc về các kế hoạch và đề xuất với cấp trên Triển khai thực hiện công tác hạch toán kinh tế:  Tổ chức, ghi chép, hạch toán, phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ toàn bộ tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, các khoản công nợ phải thu, phải trả và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong sản xuất kinh doanh của cửa hàng  Xây dựng các quy định quản lý và sử dụng chi phí cho các cửa hàng của cửa hàng theo đúng quy định của cửa hàng, của Ngành và của Nhà nước.  Tính toán và trích nộp đầy đủ, đúng, kịp thời các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước, phải nộp cửa hàng. Công tác quản lý các dự án:  Thanh toán các dự án  Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định.  Tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoặc thẩm tra lại kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư, quyết toán các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh sử dụng chi phí, kết quả thẩm định của Phòng Kế hoạch & Đầu tư theo đúng các quy định của Ngành, Công ty  Trích lập và quản lý các quỹ của cửa hàng theo quy định  Quản lý toàn bộ vật tư, tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

 

MÃ TÀI LIỆU: 0032

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *