Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài Tài chính Ngân hàng / Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng của công ty Dược Phẩm

Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng của công ty Dược Phẩm

LỜI NÓI ĐẦU 1 Lý do chọn đề tài Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được đều phải có những chiến lược, giải pháp nhằm đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Trong đó các giải pháp về nâng cao chất lượng quản trị kho hàng luôn luôn được chú trọng nghiên cứu và thực hiện, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hàng đầu, quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ của Việt Nam trong bối cảnh như hiện nay thì vấn đề này càng thực sự cần thiết và cần được chú trọng. Các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ cần phải có được những quyết định đúng đắn trong vấn đề sản xuất kinh doanh của mình để có thể đương đầu với những cơ hội cũng như thách thức ở phía trước. Làm rõ được vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ thấy được những mặt chủ yếu đã đạt được và những tồn tại, vướng mắc cần được khắc phục và giải quyết, từ đó đưa ra được những bài học kinh nghiệm cho những giai đoạn sau. Công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang là một trong những doanh nghiệp như thế. Đứng trước thềm hội nhập, với nhiều thách thức từ môi trường cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài khi Việt Nam là thành viên của tổ chức WTO. Trong thời gian tham gia thực tập ở công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang, em nhận thấy rằng các sản phẩm mà công ty sản xuất có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, bên cạnh đó vấn đề hiệu quả chất lượng quản trị kho hàng còn có nhiều hạn chế. Do vậy để công ty ngày càng lớn mạnh thì không thể coi nhẹ vấn đề chất lượng quản trị kho. Trong quá trình thực hiện đề tài luận văn thực tập này, được sự giúp đỡ của các anh các chị trong bộ phận kho hàng, bộ phận kế toán, của công ty,
6. Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Sv: Vũ Văn Cường Lớp: CQ49/31.02 2 cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Ths.Lê Xuân Đại – Học viện Tài chính, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị kho hàng của công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 2 Mục đích nghiên cứu Những kết quả nghiên cứu nhằm ứng dụng có hiệu quả cho công tác quản lý tại công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang. Để hoàn thành mục đích ý tưởng đề ra cần nghiên cứu các nội dung như sau : – Phân tíchthực trạng tại chinhánh và các quytrìnhquản trị kho hàng để đề ra giải pháp hợp lý trongviệc xây dựng và triển khai công tác quản trị kho hàng. – Nghiên cứu công tác quản trị kho hàng tại chi nhánh. – Phân tích, đánh giá và đề ra giải pháp ứng dụng vấn đề quản trị kho hàng tại chi nhánh. – Nghiên cứu, ứng dụng các quy trình quản trị kho hàng mới. – Tìm hiểu, phân tích, đánh giá môi trường trong doanh nghiệp để làm tốt hơn công tác quản trị kho hàng. 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: + Tìm hiểu công tác quản trị kho hàng tại công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang có những bất cập, thiếu xót để đề ra giải pháp theo yêu cầu chung của Tổng công ty nhằm đem lại hiệu quả cao hơn. + Phân tích môi trường kinh doanh để đề ra giải pháp quản trị kho hàng. + Đánh giá công tác quản trị kho hàng của chi nhánh. – Phạm vi nghiên cứu: + Các vấn đề liên quan tới công tác quản trị kho hàng tại công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang. + Các đề xuất cho công tác quản trị kho hàng.
7. Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Sv: Vũ Văn Cường Lớp: CQ49/31.02 3 4 Phương pháp nghiên cứu Luận văn này sẽ kết hợp giữa 2 phương pháp nghiên cứu đó là: – Phương pháp nghiên cứu lý thuyết + Nghiên cứu tài liệu và các phương pháp liên quan. + Tổng hợp tài liệu. + Phântíchvàgiải quyếtcác vấnđềliên quantới côngtác quảntrịkho hàng. – Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm + Phân tích những vấn đề thực tế và xây dựng những giải pháp liên quan đến công tác quản trị kho hàng tại chi nhánh. + Đánh giá kết quả đạt được. 5 Kết cấu của luận văn Nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương như sau: – Chương 1 Một số lý luận cơ bản về quản trị kho hàng – Chương 2 Thực trạng công tác quản trị kho hàng tại công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang – Chương 3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị kho hàng ở công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc GIang
8. Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Sv: Vũ Văn Cường Lớp: CQ49/31.02 4 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ KHO HÀNG 1.1 Khái niệm và vai trò của kho hàng 1.1.1 Khái niệm Kho hàng là nơi cất giữ nguyên nhiên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm… trong suốt qua trình chu chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối của dây chuyền cung ứng, đồng thời cung cấp các thông tin về tình trạng, điều kiện lưu giữ và vị trí của các hàng hóa được lưu kho. Trong thực tế đôi khi có sự lẫn lộn giữa hai thuật ngữ nhà kho (warehouse ) và trung tâm phân phối (DC-Distribution Center). Thực chất nhà kho và hệ thống phân phối là hai khái niệm không hoàn toàn trùng khít với nhau. Cụ thể: nếu nhà kho là nơi chứa tất cả các loại sản phẩm; thì trung tâm phân phối lại chỉ huy duy trì mức dự trữ tối thiểu và chỉ tập trung cho những mặt hàng có nhu cầu lớn. Hầu hết các loại hàng hóa qua nhà kho đều qua 4 khâu: nhập kho, lưu trữ, chọn lọc, phân loại và xuất kho – giao hàng. Còn hàng đi qua những trung tâm phân phối thì thường qua 2 khâu: nhập hàng vào trung tâm và xuất hàng – lưu chuyển. Nếu nhà kho chú trọng vào việc bảo quản, dự trữ, chưa đặt việc thực hiện các dịch vụ giá trị gia tăng lên hàng đầu, thì trung tâm phân phối là nơi tổ chức tốt các dịch vụ giá trị gia tăng như: phân loại, bao gói, dán nhãn, ghi ký mã hiệu, kể cả việc lắp ráp đồng bộ, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Về thông tin nhà kho thu thập theo từng đợt, còn các trung tâm phân phối thu thập, cập nhật số liệu theo từng thời điểm… 1.1.2 Chức năng của kho hàng Các công ty kinh doanh phân phối hàng ngày càng phát triển, thì mức độ phức tạp trong vận hành quản lí kho hàng ngày càng cao. Hàng trong kho
9. Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Sv: Vũ Văn Cường Lớp: CQ49/31.02 5 ngày càng lớn, chủng loại sản phẩm càng phong phú, điều này dẫn đến nhu cầu về mặt bằng kho bãi và nhân lực quản lí ngày càng lớn. Nhiều nhà phân phối đã từng trả những khoản chi phí khổng lồ cho việc gom hàng và dọn hàng trong kho, quản lí vòng nhập hàng và chuyển về nơi gom hàng. Sự không phù hợp của kho hàng cũng trở thành vấn đề nan giải nếu bạn không thể quản lí một cách chính xác hàng. Kho hàng hiện đại thường có các chức năng sau: – Gom hàng: khi một lô hàng/nguyên vật liệu không đủ số lượng thì người gom hàng sẽ tập hợp, chỉnh đốn và sắp xếp hợp lí cho lô hàng lẻ thành những lô hàng đủ số lượng để sử dụng cách vận chuyển trọn gói container. Khi hàng hóa/ nguyên vật liệu được nhận từ những nguồn hàng nhỏ, kho đóng vai trò là điểm tập kết hàng thành những lô hàng lớn như vậy sẽ có lợi thế về quy mô khi vận chuyển tới nhà máy, thị trường bằng các phương tiện vận chuyển. – Phối hợp hàng hóa: (tổ chức các mặt hàng kinh doanh). Để đáp ứng tốt các đơn hàng gồm nhiều mặt hàng đa dạng của khách hàng, kho hàng có nhiệm vụ tách những lô hàng lớn ra, phối hợp và ghép các loại hàng hóa khác nhau thành một đơn hàng hoàn chỉnh. Đảm bảo hàng hóa sãn sàng cho quá trình bán hàng. – Bảo đảm và lưu giữ hàng hóa: đảm bảo hàng hóa nguyên vẹn về số lượng, chất lượng trong suốt quá trình tác nghiệp, tận dụng tối đa diện tích và dung tích kho, chăm sóc giữ gìn hàng hóa trong kho. Dưới đây sẽ đi sâu vào một số chức năng chính của kho:

 

MÃ TÀI LIỆU: 6472

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *