Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài Tài chính Ngân hàng / Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Agribank

Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Agribank

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vai trò của vốn đối với các Ngân hàng thương mại ngày càng trở nên quan trọng. Vốn của ngân hàng được hiểu là những giá trị tiền tệ do ngân hàng thương mại tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Vốn của Ngân hàng Thương mại được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như vốn tự có, vốnhuy động, vốnđivay và các nguồnvốn khác. Trong đó vốn huy động là nguồn vốn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng nguồn vốn kinh doanh của Ngân hàng Thương mại. Muốn đóng vai trò thực sự như một trung gian tài chính, một tổ chức kinh doanh tiền tệ chuyên nghiệp, muốn giữ thế chủ động trong kinh doanh thì mỗi ngân hàng không thể không tiến hành huy động vốn. Nguồn vốn huy độngquyếtđịnh năng lực thanh toán cũng như quy mô các hoạtđộngcho vay, đầutư, bảo lãnh…củangân hàng. Nó cũngcó ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh, vị thế và uy tín của ngân hàng trên thị trường. Rõ ràng, một ngân hàng có thế mạnh trong việc huy động vốn thì sẽ có nhiều thuận lợi trong việc phát triển các dịch vụ, đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị trường. Vì vậy mỗi ngân hàng đều cần quan tâm thường xuyên đến công tác huy động vốn, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của bản thân ngân hàng và nhu cầu về vốn cho nền kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng đó, với những kiến thức đã học được ở trường, cùng những kiến thức đã thu thập được trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại Agribank huyện Ý Yên- Nam Định, em đã chọn đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên -Nam Định” để viết khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu – Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ huy động vốn.
8. Khóa luận Tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Vũ Duy Hưng Lớp : CQ49/15.022 – Phân tích đúng thực trạng công tác nguồn vốn của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên – Đưa ra các giải pháp tạo bước chuyển biến mới trong hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên 3. Đối tượng nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên”. – Phạm vi nghiên cứu: tập trung phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên. 4. Phương pháp nghiên cứu Áp dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp với một số phương pháp nghiên cứu khác như: Phương pháp phân tích, thống kê phân tích, phương pháp so sánh, tổng hợp các bảng biểu và khái quát hóa, phương pháp luận khoa học gắn giữa lý thuyết và thực tiễn, các lý thuyết về tiền tệ tín dụng của các nhà khoa học. 5.Bố cục khóa luận Về kết cấu: Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài được chia làm 3 chương: Chương I:Lý luận cơ bản về hiệu quả huy độngvốn của ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên- Nam Định Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ý Yên- Nam Định Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã rất cố gắng nhưng do còn nhiều hạn chế về trình độ hiểu biết, kinh nghiệm thực tế, hạn chế về thời gian nghiên cứu nên trong quá trình thực hiện khóa luận này khó tránh khỏi những
9. Khóa luận Tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Vũ Duy Hưng Lớp : CQ49/15.023 thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý, bổ sung của thầy cô, ban lãnh đạo và các cô chú cán bộ tại NHNNo&PTNT chi nhánh huyện Ý Yên để bài viết được tốt hơn. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc, các anh chị cán bộ phòng giao dịch Agribank Yên Ninh-Ý Yên đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, tạo điểu kiện của các thầy cô khoa Ngân Hàng – Bảo Hiểm, đặc biệt PGS.TS Đinh Xuân Hạng là người trực tiếp tận tình hướng dẫn em hoàn thành khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn!
10. Khóa luận Tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Vũ Duy Hưng Lớp : CQ49/15.024 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngânhàng thương mại và ngồn vốn của ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quátvề ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Kháiniệm ngân hàngthương mại Ngân hàng thương mại (NHTM) là doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng. Cho đến thời điểm hiện nay có rất nhiều khái niệm về ngân hàng thương mại. Ở mỗi nước khái niệm ngân hàng thương mại lại được định nghĩa theo những cách khác nhau. Ví dụ: – Ở Mỹ: NHTM là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính. – Ở Pháp: NHTM là những xí nghiệp và cơ sở nào thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính. … – Ở nước ta: Theo pháp lệnh Ngân hàng năm 1990 của Việt Nam: “NHTM là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà nghiệp vụ thường xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử sụng số tiền đó để cho vay, chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.” Nghị định của chính phủ số 49/2001 NĐ-CP ngày 12/9/2000 định nghĩa: “NHTM là ngân hàng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của nhà nước.” Theo Luật các Tổ chức tín dụng 2010 “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”
11. Khóa luận Tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Vũ Duy Hưng Lớp : CQ49/15.025 1.1.1.2 Các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hoà , cung cấp vốn cho nền kinh tế . Với sự phát triển kinh tế và công nghệ hiện nay,hoạt động ngân hàng đã có những bước tiến rất nhanh , đa dạng và phong phú hơn song ngân hàng vẫn duy trì các nghiệp vụ cơ bản sau : – Huy động và sử dụng vốn Trong hoạt động Ngân hàng, vốn tự có thường chiếm một tỉ lệ nhỏ trong tổng nguồn vốn. Vốn tự có của Ngân hàng được hình thành từ vốn ngân sách nhà nước cấp, vốn cổ phần, liên doanh liên kết, tự tích luỹ … tuỳ thuộc từng loại hình Ngân hàng. Để thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, các Ngân hàng phải huy động các nguồn vốn trong nền kinh tế như nhận tiền gửi của các doanh nghiệp, tiền gửi tiết kiệm của dân cư… -Hoạt động ngân quỹ: Đó là việc Ngân hàng nắm giữ tiền mặt tại két, các khoản tiền thanh toán Ngân hàng trung ương, và NHTM khác, tiền đang trong quá trình thu. Với hoạt động này, một mặt đảm bảo về dự trữ bắt buộc với NHTW, một mặt bảo đảm khả năng thanh toán, tránh rủi ro dẫn đến sự sụp đổ của Ngân hàng. Hoạt động này thường không sinh lời. – Hoạt động tín dụng: là hoạt động quan trọng nhất mang lại nguồn thu nhập chủ yếu và quyết định về sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng. – Hoạt động đầu tư: Ngân hàng kiếm lời từ khoản chênh lệch giũa giá mua và giá bán các chứng khoán trên thị trường tài chính. Đồng thời, Ngân hàng nắm giữ các trái phiếu chính phủ, cổ phiếu công ty hoặc tham gia góp vốn liên doanh với các doanh nghiệp để hưởng lãi suất hoặc chia lợi nhuận. – Hoạt động trung gian thanh toán: NHTM thực hiện thanh toán qua: hệ thống thanh toán bù trừ giữa các Ngân hàng, phát hành các loại séc, thẻ ngân hàng, thực hiện trích tài khoản, chuyển khoản thanh toán trực tiếp cho cá nhân, qua đó ngân hàng thu phí, tỉ trọng hoạt động này ngày càngtăng.

 

MÃ TÀI LIỆU: 6475

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *