Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ tại nhà hàng Market 39 – khách sạn Intercontinental Saigon

Luận văn quản trị kinh doanh

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Khách sạn là cơ sở kinh doanh hai loại dịch vụ chủ yếu: lƣu trú và ăn uống. Trong đó, nhà hàng là nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống, đóng vai trò rất quan trọng đối với doanh thu và lợi nhuận của khách sạn. Khách có thể đánh giá chất lƣợng dịch vụ nhà hàng qua nhiều yếu tố, trong đó, yếu tố dễ tiếp cận nhất với khách chính là quy trình phục vụ của bộ phận bàn tại nhà hàng vì đây là loại quy trình phục vụ khách trực tiếp với các giai đoạn và thao tác của nhân viên mà khách có thể quan sát và cảm nhận đƣợc bằng các giác quan. Quy trình phục vụ bàn còn đóng vai trò là đầu mối quan trọng trong việc cung ứng dịch vụ ẩm thực của nhà hàng. Do đó, hoàn thiện quy trình phục vụ bàn là yêu cầu cấp thiết đối với nhà hàng ở những khách sạn hạng cao, trong đó có khách sạn Intercontinental Saigon – nơi em thực tập. Thời gian thực tập tại nhà hàng Market 39 của khách sạn Intercontinental Saigon đã giúp em nhìn nhận những ƣu điểm và hạn chế còn tồn tại trong quy trình phục vụ bàn hiện nay của nhà hàng mà nếu khắc phục đƣợc những hạn chế này, kết hợp với việc phát huy những ƣu điểm sẵn có sẽ góp phần giúp nhà hàng hoàn thiện quy trình phục vụ bàn, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của nhà hàng, trở thành nơi ghi dấu ấn riêng trong lòng mỗi thực khách, khiến họ nhớ mãi và sẽ trở lại trong tƣơng lai đúng nhƣ mục đích của khách sạn. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ tại nhà hàng Market 39 – khách sạn Intercontinental Saigon” làm đề tài tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Hệ thống cơ sở lý luận về quy trình phục vụ tại nhà hàng trong khách sạn, từ đó phân tích thực trạng quy trình phục vụ tại nhà hàng Market 39 thuộc khách sạn Intercontinental Saigon. Đánh giá những ƣu điểm đạt đƣợc và những hạn chế còn tồn tại trong nhà hàng. Từ đó đƣa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ tại nhà hàng Market 39 trong thời gian tới. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp luận tƣ duy: duy vật biện chứng. Các phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, thực chứng, diễn giải kết hợp với quy nạp và diễn dịch

 

MÃ TÀI LIỆU: 53788

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

2 thoughts on “Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ tại nhà hàng Market 39 – khách sạn Intercontinental Saigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *