Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty điện tử, 9 ĐIỂM!

Đề tài: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty điện tử, 9 ĐIỂM!

LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay nền kinh tế nước ta đã từng bước ổn định, phát triển và ra nhập nền kinh tế thế giới và khu vực, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang chuyển biến, không ngừng đổi mới trong quản lý, để cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Sự phát triển của các doanh nghiệp đóng một vai trò quyết định vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế, quốc gia bởi mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế quốc gia đó. Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp. Ở một vị trí thuận lợi, với bờ biển dài 3260Km, nơi giao nhau của các tuyến đường Hàng hải quốc tế chính vì vậy Việt Nam được coi là quốc gia có tiềm năng về kinh tế biển. Theo đó, Nhà nước, chính phủ, các bộ ngành, chính quyền địa phương các cấp nơi có bờ biển đang dần chú trọng đầu tư cho kinh tế biển như bến cảng, nghề cá, nuôi trồng thủy sản, vận tải biển, đóng tàu, thăm dò dầu khí… Song song với nó là một hệ thống thông tin đảm bảo an toàn, an ninh cho mọi hoạt động trên biển cũng được nhà nước chú trọng đầu tư phát triển để đảm bảo hoàn thành mục tiêu chiến lược kinh tế biển, trong đó có sự tham gia của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp, kết hợp giữa kiến thức lý luận được tiếp thu ở nhà trường và tài liệu tham khảo cùng với quá trình công tác tại Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam tôi đã chọn đề tài “ Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam”. Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam. Chương 3: Đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Việt Nam
10. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng SV: Nguyễn Thị Hồng Nhật- QT1701N 2 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TCND VÀ PHÂN TÍCH TCDN 1.1 Các vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là một khâu của hệ thống tài chính trong nền kinh tế, là một phạm trù khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hoá tiền tệ. Để tiến hành hoạt động kinh doanh, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải có một lượng vốn tiền tệ nhất định, đó là một tiền đề cần thiết. Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, đã phát sinh các luồng tiền tệ gắn liền với hoạt động đầu tư vào các hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp, các luồng tiền tệ đó bao hàm các luồng tiền tệ đi vào và các luồng tiền tệ đi ra khỏi doanh nghiệp, tạo thành sự vận động của các luồng tài chính của doanh nghiệp. Gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các vốn tiền tệ của doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị tức là các quan hệ tài chính trong doanh nghiệp. 1.1.2 Bản chất tài chính doanh nghiệp Để tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần có các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất như: – Tư liệu lao động – Đối tượng lao động – Sức lao động Trong nền kinh tế thị trường mọi vận hành kinh tế đều được tiền tệ hoá vì vậy các yếu tố trên đều được biểu hiện bằng tiền. Số tiền ứng trước để mua sắm các yếu tố trên gọi là vốn kinh doanh. Trong doanh nghiệp vốn luôn vận động rất đa dạng có thể là sự chuyển dịch của giá trị chuyển quyền sở hữu từ chủ thể này sang chủ thể khác hoặc sự chuyển dịch trong cùng một chủ thể. Sự thay đổi hình thái biểu hiện của giá trị trong quá trình sản xuất kinh doanh được thực hiện theo sơ đồ
11. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng SV: Nguyễn Thị Hồng Nhật- QT1701N 3 Như vậy sự vận động của vốn tiền tệ trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục, xen kẽ kế tiếp nhau không ngừng phát triển.Mặt khác sự vận động của vốn tiền tệ không chỉ bó hẹp trong một chu kỳ sản xuất, mà sự vận động đó hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến tất cả các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội (sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng). Nhờ sự vận động của tiền tệ đã làm hàng loạt các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh ở các khâu của quá trình tái sản xuất trong nền kinh tế thị trường. Những quan hệ kinh tế đó tuy chứa đựng nội dung kinh tế khác nhau, song chúng đều có những đặc trưng giống nhau mang bản chất của tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp hệ thống các quan hệ kinh tế, biểu hiện dưới hình thái giá trị, phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm phục vụ cho quá trình tái sản xuất của mỗi doanh nghiệp và góp phần tích luỹ vốn cho Nhà nước. 1.1.3. Các quan hệ tài chính của doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị (quan hệ tiền tệ) phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền mặt nhằm phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp và góp phần tích lũy vốn của doanh nghiệp. Nội dung của những quan hệ kinh tế thuộc phạm vi tài chính doanh nghiệp bao gồm:  Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với Nhà nước: Thể hiện trong việc các doanh nghiệp nộp thuế cho chính phủ và sự tài trợ của chính phủ trong một số trường hợp cần thiết để thực hiện vai trò can thiệp vào kinh tế của mình.  Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp và thị trường: Kinh tế thị trường có đặc trưng cơ bản là các mối quan hệ đều được thực thi qua hệ thống các thị trường: Thị trường hàng hóa tiêu dùng, thị trường hàng hóa tự liệu sản xuất, thị trường tài chính…và do đó, với tư cách là người kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp không thể tách rời hoạt động của thị trường. Các doanh nghiệp vừa là người mua các yếu tố hoạt động kinh doanh vừa là người bán các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đồng thời vừa là người tham gia huy động và mua, bán các nguồn tài chính nhàn rỗi của xã hội.  Quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp:

 

MÃ TÀI LIỆU: 7067

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *