Đề tài lập báo cáo tài chính và phân tích tài chính hay nhất 2017

Luận văn quản trị kinh doanh

Hiện nay nền kinh tề thị trường hoạt động trong lĩnh vực sản suất kinh doanh ngày càng đa dạng và phong phú với sự cạnh tranh của nhiều loại hình sản xuất kinh doanh. Vì vậy để tồn tại và phát triển mỗi doanh nghiệp phải có hướng mở rộng thị trường với mục đính tăng sản lượng tiêu thụ, gạ giá thành sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng với mục đích cuối cùng là đem lại lợi nhuận cao cho mỗi doanh nghiệp. Trong điều kiện hiện nay mỗi doanh nghiệp được chủ động kinh doanh và tự chủ về tài chính, các đơn vị sản xuất kinh doanh phải nỗ lựuc hoạt động để mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và lợi ích cho xã hội. Để mang lại được hai lợi ích trên các doanh nghiệp phải thật sự vững mạnh trên thị trường, phải có kế hoạnh kinh doanh mà một trong những hoạt động cơ bản nhất là hoạt động tài chính. Tất cả các mối quan hệ kinh tế đều được biểu hiện trực tiếp với việc tổ chức huy động vốn, sử dụng và quản lý vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Mặt khác lập báo cáo tài chính và phân tích tài chính cho ta thấy rõ những mặt tích cực và những tồn tại để tìm ra nguyên nhân và đưa ra những giải quyết hợp lý. Nhận thức được tầm quan trọng trên, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH XD Bình Minh với những kiến thức đã được học tại trường CĐXD SỐ 3 kết hợp với những kinh nghiệm thực tế được truyền đạt em đã chọn đề tài “ Lập báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính” tại công ty TNHH XD Bình Minh. Với thời gian hực tập có hạn, kiến thức lý thuyết vá thực tiễn của bản thân còn nhiều hạn chế, do đó khi em thực hiện chuyên đề này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em xin chân thành ghi nhận ý kiến đóng góp của quý thầy cô khoa kinh tế trương CĐXD SỐ 3 và sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh (chị) trong công ty TNHHXD Bình Minh đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Hoàng Quốc Tuấn  trang: 2
3. Báo cáo chuyên đề thực tập  GVHD: Lê Thị Aí Nhân SVTH: Hoàng Quốc Tuấn  trang: 3
4. Báo cáo chuyên đề thực tập  GVHD: Lê Thị Aí Nhân CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 1.1 Khái niệm: Báo cáo tài chính là phương pháp kế toán quan trọng để thông tin kế toán đến với người ra quyết định, trình bày những thông tin công khai về tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm phục vụ cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp. 1.2 Ý nghĩa tác dụng của báo cáo tài chính: – Báo cáo tài chính cung cấp những chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết để kiểm tra một cách có hệ thống và toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp. – Cung cấp số liệu để tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của từng ngành, từng cấp và toàn bộ nền kinh tế. 2. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TRÁCH NHIỆM, THỜI HẠN LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 2.1 Hệ thống báo cáo tài chính: Theo quy định hiện nay thì hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam gồm 4 báo cáo sau: – Bảng cân đối kế toán – Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Thuyết minh báo cáo tài chính 2.2 Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính. 2.2.1 Trách nhiệm lập báo cáo tài chính: Tất cả các doanh nghiệp độc lập có tư cách pháp nhân đầy đủ đều phải lập và gửi báo cáo tài chính. 2.2.2 Thời hạn lập va gửi báo cáo tài chính: – Báo cáo tài chính đều được lập và gửi vào cuối mỗi niên đọ kế toán để phản ánh tình hình tà chính của công ty qua mỗi niên độ kế toán. – Báo cáo tài chính được gửi chậm nhất cho cơ quan chức năng chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc niên đọ kế toán. 2.2.3 Nơi nhận báo cáo tài chính: Nơi nhận báo cáo tài chính được quy định như sau: Loai hình DN Nơi nhận báo cáo tài chính Cơ quan tài chính Cơ quan thuế Cơ quan thống kê Bộ KH & ĐT 1. DN nhà nước x x x 2. DN có vốn đầu tư nước ngoài x x x 3. Các loại DN khác x x SVTH: Hoàng Quốc Tuấn  trang: 4
5. Báo cáo chuyên đề thực tập  GVHD: Lê Thị Aí Nhân 2.2.4 Yêu cầu của việc lập báo cáo tài chính. – Báo cáo tài chính phải được lập theo đúng biểu mẫu đã quy định, nội dung số liệu ghi trong các chỉ tiêu báo cáo tài chính phải chính xác. – Báo cáo tài chính phải chính xác, khách quan phản ánh một cách trung thực tình hình thực tế của doanh nghiệp. – Các chỉ tiêu ghi trong báo cáo tài chính phải nhất trí với nhau, liên hệ và bổ sung cho nhau thành một hệ thống đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. – Báo cáo tài chính phải đơn giản dể hiểu và thiết thực để phục vụ các đối tượng sử dụng thông tin kế toán của doanh nghiệp. – Báo cáo tài chính phải được lập và gửi đúng thời hạn. 3. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 3.1 Bảng cân đối kế toán 3.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán là nguồn thông tin tài chính hết sức quan trọng trong công tác quản lý của doanh nghiệp cũng như nhiều đối tượng khác ở bên ngoài. 3.1.2 Nội dung kết cấu của bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán có kết cấu tổng thể như sau: – Phần tài sản: Các chỉ tiêu ở phần tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nhgiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính, bao gồm: + Loại A: Tài sản ngắn hạn + Loại B: Tài sản dài hạn – Phần nguồn vốn: Phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo, bao gồm: + Loại A: Nợ phải trả + Loại B: Vốn chủ sở hữu 3.1.3 Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán – Ý nghĩa về mặt kinh tế: Các chỉ tiêu tài sản phải thể hiện cơ cấu và hình thức tồn tại cụ thể của giá trị các loại tài sản hiện có của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo tài chính như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, nguyên vật liệu … Căn cứ vào số liệu này để đánh giá một cách tổng quát quy mô tài sản, năng lực và trình đọ sử dụng vốn của doanh nhgiệp. Số liệu phần nguồn vốn thể hiện quy mô, nội dung và tính chất kinh tế của các nguồn vốn mà doanh nhgiệp dang sử dụng trong hoạt đọng kinh doanh. – Ý nghĩa về mặt pháp lý: Số liệu các chỉ tiêu phần tài sản thể hiện số vốn đang thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp. Số liệu các chỉ tiêu phần nguồn vốn thể hiện trách nhiệm về mặt pháp lý của doanh nghiệp đối với nhà nước, chủ sở hữu, chũ nợ và tài sản sử dụng ở doanh nghiệp. 3.1.4 Tác dụng của bảng cân đối kế toán SVTH: Hoàng Quốc Tuấn  trang: 5

 

MÃ TÀI LIỆU: 7378

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *