Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Kỹ thuật ghép kênh tín hiệu số nâng cao hiệu suất, HAY

Đề tài: Kỹ thuật ghép kênh tín hiệu số nâng cao hiệu suất, HAY

CHƢƠNG I- CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU 1.1TRUYỀN DẪN SỐ VÀ CÁC THAM SỐ a. Tín hiệu và các tham số Tín hiệu (1) Tín hiệu analog: tín hiệu analog (tƣơng tự) là loại tín hiệu có các giá trị biên độ liên tục theo thời gian, thí dụ tín hiệu thoại analog. Một dạng điển hình của tín hiệu analog là sóng hình sine, đƣợc thể hiện dƣới dạng: S(t) = Asin (ωt + α) trong đó: A là biên độ tín hiệu, ω là tần số góc (ω = 2πf, f là tần số), α là pha của tín hiệu. Nếu tín hiệu là tập hợp của nhiều tần số thì ngoài các tham số trên đây còn có một tham số khác, đó là dải tần của tín hiệu. (2) Tín hiệu xung: tín hiệu xung là loại tín hiệu có các giá trị biên độ là hàm rời rạc của thời gian. Điển hình của tín hiệu xung là tín hiệu xung lấy mẫu tín hiệu analog dựa vào định lý lấy mẫu. (3) Tín hiệu số: đây cũng là loại tín hiệu có các giá trị biên độ là hàm rời rạc của thời gian nhƣ tín hiệu xung. (4) Tín hiệu điều biên xung, điều tần xung hoặc điều pha xung: đây là trƣờng hợp mà sóng mang xung chữ nhật có biên độ, hoặc tần số, hoặc pha biến đổi theo quy luật biến đổi của biên độ tín hiệu điều chế. Ba dạng tín hiệu này thƣờng đƣợc sử dụng trong mạng thông tin analog. Các tham số của tín hiệu (1) Mức điện Mức điện tƣơng đối: L(dB) = 10 log (Px/P0 ) Trong đó : Px là công suất tín hiệu (mW) tại điểm cần xác địn mức điện ,P0 là công suất tín hiệu tại điểm tham khảo (mW). Mức điện tuyệt đối : L (dBm) = 10 log (Px/1mW) L(dB)m= 0 dBm khi công suất tại điểm x bằng 1 mW, L(dBm) > 0 khi công suất tín hiệu tại điểm x lớn hơn 1 mW, L(dBm) < 0 khi công suất tín hiệu tại điểm x bé hơn 1 mW. (2)Tỷ số tín hiệu trên nhiễu SNR(dB) = 10 log (Ps/Pn ) = 20 log (Vs/Vn) = 20 log (Is/In) trong đó: Ps, Vs, Is tƣơng ứng là công suất, điện áp và dòng điện tín hiệu; Pn,
4. 3 Vn, In tƣơng ứng là công suất, điện áp và dòng điện nhiễu. b.Đƣờng truyền và độ rộng băng tần truyền dẫn Đƣờng truyền Là môi trƣờng truyền dẫn đƣợc sử dụng để truyền tải tín hiệu, thí dụ đƣờng truyền cáp kim loại, đƣờng truyền cáp sợi quang, đƣờng truyền Radio, v.v. Đƣờng truyền còn đƣợc phân chia thành tuyến (Path), kênh v.v. Độ rộng băng tần truyền dẫn Muốn đo độ rộng băng tần truyền dẫn của tín hiệu nào đó phải căn cứ vào các quy định sau đây: (1) Độ rộng băng tần điện (BW)e Độ rộng băng tần điện là băng tần từ tần số tín hiệu bằng zero đến tần số tín hiệu mà tại đó đáp ứng của tín hiệu (hệ số khuếch đại, điện áp, dòng điện) giảm còn 0,707 so với giá trị cực đại của đáp ứng tín hiệu (hình 1.1). Hình 1.1: Độ rộng băng tần điện (2)Độ rộng băng tần quang (BW)o Độ rộng băng tần quang là băng tần từ tần số điều chế bằng zero đến tần số điều chế mà tại đó mức công suất quang giảm 50% (3dBm) so với công suất quang cực đại, nhƣ minh hoạ ở hình 1.2. Hình 1.2: Độ rộng băng tần quang

 

 

 

 

 

MÃ TÀI LIỆU:2932

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *