Home / Luận án Tiến sĩ / Đề tài: Kiểm toán mua hàng- thanh toán trong báo cáo tài chính

Đề tài: Kiểm toán mua hàng- thanh toán trong báo cáo tài chính

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc lựa chọn đề tài Tầm quan trọng của Kiểm toán chu kỳ Mua hàng- Thanh toán được thể hiện qua các điểm sau: + Chu kỳ mua hàng- thanh toán cùng với bốn chu kỳ khác (chu kỳ bán hàng- thu tiền; Chu kỳ huy động vốn và hoàn trả; Chu kỳ tiền lương và nhân viên; Chu kỳ hàng tồn kho) là một khâu quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh với cách phân loại theo vòng quay, vòng tuần hoàn của vốn. + Đối với các đơn vị sản xuất, quá trình kinh doanh bao gồm 3 giai đoạn: Cung ứng, sản xuất và tiêu thụ. Còn các doanh nghiệp thương mại quá trình kinh doanh gồm 2 giai đoạn: Mua hàng và bán hàng. Như vậy, dù loại hình doanh nghiệp nào thì quá trình mua hàng cũng là quá trình cung cấp yếu tố đầu vào, nó quyết định đến khả năng sản xuất và duy trì sản xuất của đơn vị, bên cạnh đó khả năng thanh toán chi phí mua hàng cũng đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp là tốt hay xấu. Do đó, có thể thấy rằng: Chu kỳ mua hàng thanh toán là Chu kỳ rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Không những thế, chu kỳ này còn liên quan đến nhiều tài khoản, cần nhiều thơi gian kiểm tra nhất trong một cuộc Kiểm toán. Chính vì vậy, Kiểm toán chu kỳ mua hàng- thanh toán là một bộ phận cơ bản trong Kiểm toán BCTC. +Nhận thức được tầm quan trọng của Kiểm toán Chu kỳ mua hàng- thanh toán, em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện Chu kỳ Kiểm toán quá trình mua hàng-thanhtoán trong Kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện”. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Việc nghiên cứu đề tài với mục đích góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thông qua
7. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Nguyễn Quốc Hùng Lớp:CQ50/22.062 việc khái quát hóa và hệ thống hóa các lý luận cơ bản về thủ tục Kiểm toán trong Kiểm toán BCTC nói chung và Kiểm toán Chu kỳ mua hàng- thanh toán nói riêng. Nghiên cứu chương trình Kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM để từ đó hiểu được quy trình Kiểm toán của công ty nói riêng cũng như quy trình Kiểm toán tại các công ty Kiểm toán của Việt Nam. Từ việc đánh giá thực trạng Kiểm toán Chu kỳ mua hàng- thanh toán trong Kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM sẽ xuất hiện các tồn tại từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác Kiểm toán. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài – Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình Kiểm toán Chu kỳ mua hàng- thanh toán trong Kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện. – Phạm vi nghiên cứu đề tài là quy trình Kiểm toán Chu kỳ mua hàng- thanh toán trong Kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện. 4. Phương pháp nghiên cứu -Phương pháp luận: Đề tài được nghiên cứu và thực hiện trên phép duy vật biện chứng, phép duy vật lịch sử kết hợp với tư duy và khoa học logic. -Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp như tổng hợp lý thuyết, khảo sát và phân tích thực tế, so sánh, đối chiếu, tham khảo các đề tài liên quan. 5. Nội dung kết cấu đề tài -NgoàiphầnMở đầu, Kếtluận, Lờicamđoan, Danh mục chữ viết tắt, Danh mục sơ đồ bảng biểu, Phụ lục, Nội dung đề tài của em bao gồm 3 chương

 

MÃ TÀI LIỆU: 0930

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *