Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát, HOT

Đề tài: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đề ra mục tiêu: Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao. Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004, có hiệu lực từ 01/01/2005. Sau 6 năm thực hiện đã phát sinh một số vấn đề vướng mắc, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn và chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp. Để khắc phục những vướng mắc, bất cập của đạo luật này, ngày 29/3/2011, Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. Điều 21 của Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011 quy định: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự; với việc ban hành Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi chức năng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân có sự điều chỉnh; thẩm quyền phạm vi tham gia tố tụng của Viện kiểm sát được xác định cụ thể và rộng hơn so với trước, đặc biệt mở rộng phạm vi tham gia các phiên toà xét xử dân sự sơ thẩm, phúc thẩm. Một trong những điểm sửa đổi bổ sung lớn nhất của Bộ luật tố tụng dân sự lần này là mở rộng phạm vi trách nhiệm tham gia phiên toà, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự của Viện kiểm sát, theo đó Viện kiểm sát có trách nhiệm phải tham gia phiên toà sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự trong 4 trường hợp: những vụ án dân sự do Toà án tiến hành thu thập chứng cứ; những vụ án dân sự có đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng; quyền sử dụng đất, nhà ở; đương sự là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất, tâm thần; Viện kiểm sát tham gia tất cả các phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự, phiên toà, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự.
6. 2 Từ những lý do đã phân tích trên, học viên xin chọn đề tài “Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự – qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa” làm đề tài Luận văn thạc sĩ. 2. Tình hình nghiên cứu Trong những năm gần đây đã có một số công trình khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, luận án thạc sĩ, tiến sĩ nghiên cứu về chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự … Tuy nhiên, Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung có hiệu lực ngày 01/01/2012 đã mở rộng phạm vi, thẩm quyền tham gia tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân. Vì vậy, có khá nhiều bài viết về vấn đề này nhưng chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu đầy đủ về nội dung mới sửa đổi bổ sung này. 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu – Phân tích, khái quát về việc Viện kiểm sát tham gia phiên toà, phiên họp giải quyết vụ, việc dân sự qua làm cơ sở thực tiễn của nghiên cứu đề tài. – Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện Bộ luật tố tụng dân sự trong ngành Kiểm sát đáp ứng yêu cầu công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong chiến lược cải cách tư pháp. – Hệ thống những lý luận cơ bản về công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc dân sự trong ngành Kiểm sát. – Đánh giá kết quả đã đạt được của công tác này trong ngành Kiểm sát khi Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung về chức năng nhiệm vụ. – Đưa ra một số vướng mắc và giải pháp mang tính kiến nghị của Viện kiểm sát trong quá trình thực hiện Bộ luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Nghiên cứu được tiến hành trên công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự của ngành Kiểm sát nhân dân – Phạm vi nghiên cứu: trong ngành Kiểm sát nhân dân – Thời gian từ khi Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi có hiệu lực 01/01/2012 đến 30/12/2013
7. 3 5. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, chúng tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: tổng hợp, phân tích, so sánh, điều tra, tổng kết thực tiễn… 6. Tính mới và những đóng góp của đề tài – Đề tài nghiên cứu trên cơ sở Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011, có hiệu lực 01/01/2012, đến nay hơn 2 năm thực hiện chắc chắn có rất nhiều điểm mới so với các đề tài nghiên cứu trước. Viện kiểm sát tham gia tất cả các phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự, phiên toà, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự. – Thực hiện Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát có sự thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự. Bước đầu, tuy còn nhiều khó khăn nhưng Viện kiểm sát đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. – Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số phương hướng và giải pháp khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn để việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, hi vọng luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng dạy. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự Chương 2: Thực trạng công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự Chương 3: Giải pháp đảm bảo hiệu quả kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự

 

MÃ TÀI LIỆU: 19470

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *