Home / De tai GD / Đề tài: Khảo sát khả năng xử lí NH3 trên hệ xúc tác quang hóa TiO2

Đề tài: Khảo sát khả năng xử lí NH3 trên hệ xúc tác quang hóa TiO2

Phân mở đâu x MỞ ĐẦU nhi m không khí tr n th gi i hi n nay g y ra do nhi u nguy n nh n, t nhi u nguồn kh c nhau v nh hưởng đ n t ng vùng v i mức độ kh c nhau. Trong đó một nguồn g y ô nhi m l n l t ho t động giao thông v n t i. Ho t động n y g y ô nhi m không khí qua s ph t th i c c khí độc h i l s n phẩm của qu tr nh ch y b n trong c c động c . Trong đó, đ ng b o động nh t l lượng CO2 kh ng lồ sinh ra t nguồn ô nhi m n y đang không ng ng g y ra c c hi n tượng b t thường cho môi trường s ng, đó l hi n tượng nóng l n của tr i đ t v góp ph n trong hi n tượng Bi n đ i khí h u to n c u . C c gi i ph p k thu t nh m gi m thi u lượng CO2 n y l i đưa đ n nhi u v n đ ô nhi m kh c cũng c n được gi i quy t đồng thời, đó chính l ph t th i khí Amoniac, một lo i khí g y độc c p tính nh hưởng tr c ti p đ n sức kh e con người v c c h sinh th i. t i n y l y v n đ x l amoniac t c c động c đ t trong b ng c c bộ oxy hóa chọn lọc quang x c t c đang được ứng dụng trong th c ti n l m c sở đ ti n h nh nghi n cứu Khảo sát khả n ng ử NH3 trên h tá qu ng h TiO2”. Mục ti u của đ t i l x y d ng được phư ng ph p th c nghi m phù hợp v x y d ng được mô h nh x l NH3 tư ng ứng đ ti n h nh nghi n cứu kh o s t c c y u t nh hưởng đ n ho t tính chuy n hóa NH3 của h x c t c quang tr n c sở TiO2. Nghiên cứu s dụng TiO2 t một s nguồn kh c nhau v c c h TiO2 bi n tính đ x l NH3. Kh n ng s dụng TiO2 tr n h li n tục x c t c c đ nh v h gi n đo n x c t c c đ nh cũng l mục ti u quan trọng của đ t i.
11. Ch ơng 1: Tông quan 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1 1 TỔNG QUAN VỀ AMONIAC 1 1 1 T ng qu n về oni Amoniac l một hợp ch t vô c có công thức ph n t NH3, danh ph p IUPAC l Ammonia , Azane hoặc Hydrogen nitride . Ở đi u ki n ti u chuẩn, amoniac l một ch t khí độc, có mùi khai, tan nhi u trong nư c. Amoniac hóa l ng ở -340 C v hóa r n ở -780 C, l ch t khí tan được nhi u nh t trong nư c lít nư c ở 200 C ho tan được v i lít NH3 . Amoniac có tính baz y u do cặp electron t do tr n nguy n t Nit , có tính kh , v có tính k m b n nhi t ph n hủy ở – 7000 C). H nh 1 1 Cấu tr ph n tử A oni Trong thi n nhi n, một ph n nh amoniac sinh ra do qu tr nh ph n r của động th c v t, t qu tr nh trao đ i ch t trong c th c c động v t, v trong không khí NH3 được sinh ra t N2 dư i x c t c của c c enzim nitrogenases. Trong công nghi p, amoniac được ứng dụng chủ y u trong đi u ch ph n bón r n v l ng – chi m s n lượng NH3 to n th gi i v một s hóa ch t c b n như acid nitric. B n c nh đó NH3 vẫn được s dụng trong công nghi p đông l nh s n xu t nư c đ , b o qu n th c phẩm v l một môi ch t l nh chủ đ o trư c khi c c hợp ch t CFC ra đời v cho đ n nay. Trong thời k chi n tranh th gi i thứ 2, NH3 l ng t ng được thi t k s dụng đ s n xu t N2H4 l m thu c phóng t n l a. Ngo i ra NH3 còn được s dụng trong c c phòng thí nghi m, trong t ng hợp h u c v hóa dược, y t v cho c c mục đích d n dụng kh c như th nh ph n của bột nở l m b nh bao . Trong công ngh môi trường, NH3 còn được dùng đ lo i b khí

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1272

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *