Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Khả năng tiếp cận nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn vay của hộ nghèo, HAY

Đề tài: Khả năng tiếp cận nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn vay của hộ nghèo, HAY

Xóa đói giảm nghèo đang là vấn đề được quan tâm lớn hiện nay không chỉ của nước ta mà trên toàn thế giới. Trong khi các nước khác đã và đang có những chính sách xóa đói giảm nghèo rất có hiệu quả thì Việt Nam cũng đã nhanh chóng triển khai các chương trình hỗ trợ cho người nghèo có hiệu quả. Điển hình là hoạt động của NHCSXH đã mang nguồn vốn đến với hộ nghèo trên cả nước, giúp các hộ có vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện của mỗi vùng, không phải hộ nghèo nào cũng được tiếp cận nguồn vốn dễ dàng và không phải ai cũng sử dụng đồng vốn vay NHCSXH có hiệu quả. Để hiểu rõ hơn về thực trạng đó em đã nghiên cứu các hộ nghèo vay vốn tại NHCSXH bàn huyện Điện Bàn, phân tích về khả năng tiếp cận nguồn vốn NHCSXH và tình hình sử dụng vốn vay của hộ nghèo, từ đó chỉ ra được kết quả, hiệu quả sử dụng vốn vay và tác động của mức vốn vay đến công cuộc xóa đói giảm nghèo như thế nào. Để thực hiện nghiên cứu, em đã chọn 3 xã đại diện cho huyện Điện Bàn là: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam để tiến hành điều tra và thu thập số liệu. Mỗi xã sẽ chọn ngẫu nhiên 20 hộ nghèo vay vốn tại PGD NHCSXH huyện để phỏng vấn trực tiếp, lấy thông tin điền vào mẫu bảng hỏi đã được lập sẵn. Sau khi thu thập thông tin, số liệu thứ cấp và sơ cấp xong thì tiến hành phân tích, xử lý số liệu điều tra được. Từ đó đưa ra những kết luận và nhận xét cụ thể về khả năng tiếp cận và tình hình sử dụng vốn vay của hộ nghèo. Để lượng hóa tác động của vốn vay tín dụng đối với hộ nghèo trong quá trình xóa đói giảm nghèo, nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê mô tả và hồi quy tuyến bằng phần mềm spss Sau khi tiến hành phân tích đã giúp em hiểu rõ hơn về đặc điểm và thực trạng nghèo đói trên địa bàn huyện, về hoạt động của PGD NHCSXH. Kết quả sau khi điều tra cho thấy được tình hình chung của các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Nguồn tín dụng ưu đãi của ngân hàng ngày càng đến gần với từng nhà hơn và các hộ nghèo dễ tiếp cận với nó hơn, các hộ tiếp cận được với nguồn thông tin vay nhanh thông qua chính quyền địa phương là các hội, đoàn thể ở tận nơi sinh sống. Các hộ khá hài lòng với mức vay, thời hạn vay, lãi suất vay, thái độ của cán bộ tín dụng, điểm giao dịch,
13. Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Hà Thị Kim Ngân xi thời gian nhận được tiền vay và đặc biệt là số hộ có nhu cầu vay tiếp trong tương lai chiếm tỷ lệ cao với 81,67% (49 hộ). Mục đích vay vốn của các hộ trên khế ước và thực tế sử dụng có sự thay đổi ít nhiều. Trên khế ước chỉ vay để chăn nuôi, trồng trọt nhưng thực tế lại sử dụng cho các mục đích khác nữa như buôn bán, cho con ăn học, xây dựng nhà ở. Thực tế thì các hộ sử dụng vốn vay cho chăn nuôi chiếm tỷ lệ lớn với 43,33%. Tỷ lệ các hộ điều tra sử dụng vốn vay sai mục đích vẫn còn cao, chiếm 35%. Các hộ nghèo vay vốn NHCSXH với mức vốn vay bình quân 12,39 triệu đồng/hộ, hộ vay ít nhất là 2 triệu đồng, hộ vay nhiều nhất là 21 triệu đồng. Tổng lượng vốn vay các hộ sử dụng cho chăn nuôi nhiều nhất, tuy nhiên lượng vốn vay bình quân mà mỗi hộ đầu tư vào trồng trọt (12,03 triệu) lại cao hơn chăn nuôi (11,96 triệu) điều đó cho thấy các hộ đang chú trọng mở rộng đầu tư sản xuất trồng trọt, và đang giảm đầu tư vào chăn nuôi vì sợ gặp rủi ro dịch heo tai xanh, cúm gia cầm. Nhìn chung kết quả của việc sử dụng vốn vay của các hộ điều tra ở mức tốt, số hộ đạt lợn nhuận dương khá cao với 45 hộ, từ đó kết quả giảm nghèo cũng có nhiều khả quan với 13/60 hộ thoát nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn 15 hộ sử dụng vốn vay không mang lại lợi nhuận và bị lợi nhuận âm. Vì hầu hết các hộ đều chưa đến thời hạn trả tiền vay và muốn dùng số tiền kiếm được đầu tư mở rộng sản xuất nên nợ đã trả thấp với 72,5 triệu đồng và 17 triệu đồng, nợ trong hạn còn cao với 671 triệu đồng. Nhờ sự nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm của các cán bộ tín dụng, hội đoàn thể trong việc kiểm tra, giám sát, đốc thúc các khoản vay mà nợ quá hạn của các hộ thấp với 17 triệu đồng. Vốn vay giúp các hộ nghèo đầu tư mua sắm TLSX mới, nhằm phát huy tối đa các tiềm lực về lao động, thời gian, đất đai… tạo thêm việc làm mới cho lao động trong gia đình, nâng cao thu nhập cho các hộ từ đó tạo điều kiện cho chi tiêu, mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất mới phục vụ cho nhu cầu vật chất, tinh thần của hộ nghèo. Tín dụng tác động đến thu nhập rõ nét hơn ở những mức vốn vay cao hơn. Những hộ nghèo nào có mức vốn vay cao hơn sẽ có xác suất thoát nghèo cao hơn. Và tín dụng cũng tác động đến chi tiêu khi mức vốn vay cao hơn thì chi tiêu của hộ cũng có khả năng cao hơn. Từ đó ta thấy được rằng vốn vay tín dụng có tác động tích cực đến công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.
14. Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Hà Thị Kim Ngân xii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục Tên A Bảng điều tra B Kết quả xử lý số liệu điều tra bằng phần mềm spss 16.0
15. Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Hà Thị Kim Ngân xiii ĐƠN VỊ QUY ĐỔI 1$ : 20.910 VNĐ 1 sào : 500m2
16. Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Hà Thị Kim Ngân 1 Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Đó vừa là tin mừng vừa là nỗi lo ngại lớn cho chúng ta, bởi sự mất cân bằng giàu nghèo ngày càng cao. Nghèo đói chẳng những là nỗi lo của mỗi gia đình mà còn là gánh nặng chung của mọi xã hội, mọi quốc gia,vì thế công tác xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của của Đảng và nhà nước và là một yêu cầu bức thiết không chỉ mang tính xã hội, tính nhân đạo giữa con người với con người mà nó còn mang tính chất kinh tế. Bởi lẽ nền kinh tế khi mà vẫn còn tồn tại một tỷ lệ không nhỏ nông dân nghèo sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề kinh tế xã hội khác, nền kinh tế khó có thể phát triển với tốc độ cao và ổn định. Thực tế những năm qua cho thấy Đảng, nhà nước và địa phương đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho người nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, kết quả đã đạt được những thành công nhất định. Một trong những trở ngại lớn nhất của người nghèo hiện nay là thiếu vốn để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Để giải quyết những vấn đề đó nhà nước đã có những chính sách thích đáng nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo và ngân hàng vì người nghèo ra đời theo nghị định số 525/TTG ngày 31 tháng 8 năm 1995 của thủ tướng chính phủ và quyết định số 230/QĐ – NHG ngày 1 tháng 9 năm 1995 của thống đốc ngân hàng Việt Nam, sau này trở thành NHCSXH. Nhờ có nguồn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH, người nghèo đã có vốn để đầu tư làm ăn, đời sống của bộ phận người dân nông thôn những năm gần đây đã có những cải thiện đáng kể NHCSXH huyện Điện Bàn là một trong những ngân hàng hoạt động có hiệu quả, điển hình năm 2012 ngân hàng đứng thứ ba toàn tỉnh Quảng Nam. Đây là kết quả nỗ lực không ngừng của các cán bộ nhân viên ngân hàng, các hội đoàn thể và chính những người nghèo vay vốn. Tuy nhiên, thực tế tín dụng đối với hộ nghèo còn có những mặt hạn chế cần phải khắc phục. Việc tiếp cận đầy đủ, toàn diện nguồn vốn NHCSXH của các hộ nghèo trên địa bàn huyện và hiệu quả sử dụng vốn vay của những hộ vay vốn còn là vấn đề đang được quan tâm, bởi lẽ không phải người nghèo nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn NHCSXH và không phải ai cũng có thể sử
17. Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Hà Thị Kim Ngân 2 dụng vốn vay một cách có hiệu quả. Để tìm hiểu xem người nghèo tiếp cận và sử dụng nguồn vốn như thế nào nên em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Khả năng tiếp cận nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn vay của hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở nghiên cứu các hộ nghèo, phân tích thực trạng khả năng tiếp cận nguồn vốn vay từ NHCSXH, từ đó chỉ ra được đồng vốn mà người dân vay có hiệu quả kinh tế – xã hội như thế nào trong cải thiện đời sống hộ nghèo và chiến lược giảm nghèo quốc gia. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về vốn cho hộ nghèo vay với mục đích phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo – Đánh giá về tình hình cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 – 2012 – Phân tích khả năng tiếp cận nguồn vốn NHCSXH của hộ nghèo – Phân tích về tình hình sử dụng vốn vay của hộ nghèo – Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả vốn vay đó 3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu về khả năng tiếp cận nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn vay của hộ nghèo nên đối tượng nghiên cứu ở đây là các hộ nghèo vay vốn tại NHCSXH huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 4. Phạm vi nghiên cứu – Về nội dung: Nghiên cứu hoạt động cho vay của NHCSXH phục vụ các đối tượng cho vay, chủ yếu tập trung vào chương trình cho vay hộ nghèo – Về không gian: Đề tài được nghiên cứu trên địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, mà cụ thể là 3 xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam – Về thời gian: Số liệu và thông tin sử dụng trong đề tài từ năm 2010 đến năm 2012.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7129

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *