Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Kế toán thanh toán tại công ty TNHH Quản lý tàu biển, HAY

Đề tài: Kế toán thanh toán tại công ty TNHH Quản lý tàu biển, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Đất nƣớc ta ngày càng phát triển và hội nhập hơn với thế giới. Đây là cơ hội nhƣng cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ có cơ hội hội nhập với nền kinh tế thế giới nhƣng những ảnh hƣởng mà nền kinh tế thị trƣờng tác động không nhỏ tới sự phát triển của các doanh nghiệp đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trở lên khắc nghiệt hơn, các quy chế quản lý trở nên chặt chẽ hơn… Trong cơ chế thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt nhƣ hiện nay, lợi nhuận luôn là mục tiêu mà các doanh nghiệp theo đuổi.Để đạt đƣợc mục tiêu đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lƣợc kinh doanh của mình. Trong quá trình kinh doanh của mình, tùy vào loại hình kinh doanh mà doanh nghiệp có những khâu khác nhau. Tuy nhiên, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng tồn tại hai quá trình là mua và bán. Khi phát sinh quan hệ mua và bán sẽ phát sinh những khoản phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp. Khi bán hàng, doanh nghiệp phải chú trọng đến việc thu hồi nợ để đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình nhƣng đồng thời phải có những chính sách hợp lý để tạo mối quan hệ bạn hàng, đồng thời công ty phải thực hiện công tác thanh toán với nhà cung cấp để tạo môi trƣờng kinh doanh lành mạnh. Trong quá trình tìm hiểu về công tác kế toán của công ty TNHH quản lý tàu biển TTC em nhận thấy kế toán thanh toán với ngƣời mua ngƣời bán đóng vai trò hết sức quan trọng và đƣợc ban lãnh đạo quan tâm nhiều.Do vậy em đã quyết định thực hiện đề tài “ Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với ngƣời mua ngƣời bán nhằm quản lý tốt công nợ tại công ty TNHH quản lý tàu biển TTC ” cho bài khóa luận tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Hệ thống hóa lí luận chung về kế toán thanh toán với ngƣời mua ngƣời bán trong doanh nghiệp. Mô tả và phân tích đƣợc thực trạng công tác kế toán thanh toán với ngƣời mua ngƣời bán nhằm quản lý tôt công nợ tại công ty TNHH quản lý tàu biển TTC. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với ngƣời mua ngƣời bán tại Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC.
10. Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Thị Ngân Lớp: QTL901K 2 3. Đối tƣợng và phạm vị nghiên cứu của đề tài Đối tƣợng nghiên cứu: Tổ chức thanh toán với ngƣời mua ngƣời bán tại Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC. Phạm vi nghiên cứu : Tại Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Các phƣơng pháp kế toán. Phƣơng pháp thống kê và so sánh. Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu. 5. Kết cấu của khóa luận Kết cấu của khóa luận gồm 03 chƣơng: Chƣơng 1: Lý luận chung về kế toán thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán trong doanh nghiệp. Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với ngƣời mua ngƣời bán tại Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC. Chƣơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán nhằm quản lý tốt công nợ tại Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC.
11. Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Thị Ngân Lớp: QTL901K 3 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA, NGƢỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Phƣơng thức thanh toán và hình thức thanh toán trong doanh nghiệp Phƣơng thức thanh toán là yếu tố rất quan trọng trong trong hoạt động thƣơng mại, thông thƣờng khi có giao dịch phát sinh thì hai bên đồng thời thống nhất phƣơng thức thanh toán áp dụng cho giao dịch đó. Các phƣơng thức thanh toán mà doanh nghiệp thƣờng sử dụng có thể chia thành thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt. Xu hƣớng của các doanh nghiệp là tiến tới thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong lƣu thông nhƣ vậy sẽ an toàn, tiết kiệm chi phí và doanh nghiệp có thể quản lý việc thanh toán dễ dàng hơn. 1.1.1. Phƣơng thức thanh toán bằng tiền mặt Phƣơng thức thanh toán bằng tiền mặt hiện nay không đƣợc các doanh nghiệp sử dụng nhiều. Thanh toán bằng tiền mặt chủ yếu áp dụng cho các giao dịch phát sinh số tiền nhỏ, nghiệp vụ đơn giản và khoảng cách địa lý giữa hai bên hẹp. Phƣơng thức thanh toán bằng tiền mặt có thể chia thành:  Thanh toán bằng Việt Nam đồng.  Thanh toán bằng ngoại tệ.  Thanh toán bằng hối phiếu ngân

MÃ TÀI LIỆU:3501

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *