Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại công ty thương binh Trường Sơn

Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại công ty thương binh Trường Sơn

LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa có sự can thiệp của nhà nƣớc là con đƣờng phát triển đúng đắn. Từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nƣớc ta đã có nhiều thay đổi tích cực. Theo đó nền kinh tế ngày một phát triển, cùng với đó là sự phát triển tất yếu của các thành phần kinh tế mà cụ thể là từng doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển, lợi nhuận trở thành mục tiêu hàng đầu và mang tính sống còn của mỗi doanh nghiệp. Song song với sự thay đổi về kinh tế, các doanh nghiệp cũng đã tích luỹ đƣợc nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý tài chính nhằm đạt hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của thị trƣờng. Vì vậy, sự hoàn thiện của chế độ kế toán mới mang lại thuận lợi rất lớn cho các doanh nghiệp trong việc áp dụng một cơ chế quản lý khoa học và hiệu quả, đồng thời là một bƣớc tiến quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của Nhà nƣớc. Trong các khâu quản lý tại doanh nghiệp thì có thể nói công tác quản lý hạch toán TSCĐ là một trong những mắt xích quan trọng nhất của doanh nghiệp. TSCĐ không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà thực chất trong doanh nghiệp TSCĐ thƣờng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số tài sản, vốn doanh nghiệp. Giá trị tài sản ảnh hƣởng đến chất lƣợng hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển nhƣ hiện nay giá trị TSCĐ ngày càng lớn thì yêu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp là vấn đề cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quản lý và sử dụng tốt TSCĐ không chỉ có tác dụng nâng cao chất lƣợng năng lực hoạt động, tiết kiệm vốn mà còn là một biện pháp quan trọng khắc phục những tổn thất do hao mòn TSCĐ gây ra. Mặt khác trong doanh nghiệp TSCĐ còn là thƣớc đo trình độ quản lý của doanh nghiệp, nó khẳng định uy thế, quy mô và tiềm lực vốn của doanh nghiệp. Vì vậy, công tác kế toán TSCĐ càng thể hiện rõ vai trò của nó. Những lý do trên đặc biệt hợp lý với những doanh nghiệp lớn, trong những ngành kinh tế trọng yếu của đất nƣớc nhƣ ngành xây dựng và vận tải. Là
11. 2 một đơn vị của ngành xây dựng , Công ty cổ phần thƣơng binh Trƣờng Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên đang áp dụng cách quản lý tài chính khoa học và hợp lý nhất. Với sự phát triển của ngành, cơ cấu tài sản của công ty cổ phần thƣơng binh Trƣờng Sơn ngày càng phát triển, đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngành trong thời kỳ đổi mới. Hơn thế nữa, thời gian qua, đơn vị đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ nhằm tránh lãng phí, thất thoát. Trên cơ sở những kiến thức đã đƣợc học, cùng với sự tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ của cô giáo Th.s Trần Thị Thanh Thảo, và các cô chú, anh chị kế toán tại phòng Kế toán – tài chính công ty cổ phần thƣơng binh Trƣờng Sơn, sau một thời gian thực tập tại đơn vị, em xin mạnh dạn chọn đề tài khóa luận: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại công ty cổ phần thƣơng binh Trƣờng Sơn Nội dung khóa luận ngoài Lời mở đầu và Kết luận gồm 3 phần chính: Chƣơng I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp Chƣơng II: Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty cổ phần thƣơng binh Trƣờng Sơn Chƣơng III: Một số ý kiến hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại công ty cổ phần thƣơng binh Trƣờng Sơn Mặc dù đã rất cố gắng, song do vốn hiểu biết còn hạn chế, thời gian tìm hiểu và thực tập không dài, vì vậy khóa luận chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận đƣợc sự góp ý của thầy cô cùng các bạn để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! CHƢƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
12. 3 1.1 Những vấn đề cơ bản về TSCĐ và sự cần thiết của TSCĐ trong doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của TSCĐ và vai trò, ý nghĩa của TSCĐ trong doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm – TSCĐ là những tài sản có thể có hình thái vật chất cụ thể và cũng có thể tồn tại dƣới hình thái giá trị đƣợc sử dụng để thực hiện một hoặc một số chức năng nhất định trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hay nói cách khác TSCĐ là những tƣ liệu lao động dùng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhƣ nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phƣơng tiện vận tải truyền dẫn….mà có đủ giá trị và thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý TSCĐ của Nhà nƣớc. – TSCĐ hữu hình: Là những tƣ liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thỏa mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình, tham gia nhiều vào chu kỳ kinh

MÃ TÀI LIỆU:3511

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *