Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Đóng tàu PTS Hải Phòng

Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Đóng tàu PTS Hải Phòng

LỜI MỞ ĐẦU  Tính cấp thiết của đề tài Mỗi Doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế, trong môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt với xu thế hội nhập kinh tế Thế giới của nƣớc nhà, bên cạnh những chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nƣớc, bản thân các Doanh nghiệp với liên tục nghiên cứu tìm tòi để hoàn thiện phƣơng thức tổ chức kinh doanh của mình. Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng với mục tiêu đóng góp cho sự phát triển của ngành đóng tàu Việt Nam, đồng thời xây dựng một thƣơng hiệu mạnh cho sản phẩm của mình trên thị trƣờng. Trong quá trình 4 năm đi vào hoạt động, Công ty Đóng tàu PTS đã bám sát mục tiêu hoạt động để từ đó phấn đấu hoàn thiện tổ chức sản xuất kinh doanh của mình. Đối với các Doanh nghiệp sản xuất nhƣ Công ty Đóng tàu PTS thì sử dụng nguyên vật liệu hiệu quả chính là một yếu tố then chốt giúp Doanh nghiệp sản xuất hiệu quả, nâng cao chất lƣợng sản phẩm với mức giá thành hợp lý vì vậy công tác kế toán nguyên vật liệu tại Doanh nghiệp sản xuất phải luôn đƣợc coi trọng. Đặc biệt đối với Công ty Đóng tàu PTS một công ty sản xuất theo các chuẩn mực khắt khe về chất lƣợng sản phẩm, thì công tác kế toán nguyên vật liệu lại càng trở lên quan trọng. Đội ngũ kế toán công ty đã làm khá tốt công tác này, tuy nhiên trên thực tế quy trình quản lý, cấp phát và hạch toán kế toán nguyên vật liệu của công ty vẫn chƣa hoàn thiện, thực sự đáp ứng kịp thời đƣợc nhu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo và tiết kiệm tối đa chi phí nguyên vật liệu cho Doanh nghiệp. Đề tài này đƣợc hình thành từ nhận định trên với hy vọng đƣa ra đƣợc các biện pháp thiết thực “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm nâng cao công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng”.  Mục đích nghiên cứu của đề tài – Hệ thống lý luận vấn đề cơ bản về công tác kế toán nguyên vật liệu trong DN. – Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng.
9. 2 – Đề xuất một số giải pháp, phƣơng hƣớng Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm nâng cao công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: – Đối tƣợng nghiên cứu: công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng – Phạm vi nghiên cứu: Bài nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Đóng tàu PTS.  Phƣơng pháp và thiết bị nghiên cứu của đề tài: -Phƣơng pháp kế toán -Phƣơng pháp hỏi ý kiến chuyên gia -Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu Các kỹ thuật, nghiệp vụ cơ bản sử dụng trong kế toán quản trị: thiết kế thông tin dƣới dạng so sánh đƣợc, phân loại chi phí đáp ứng các mục tiêu cụ thể, trình bày thông tin dƣới dạng phƣơng trình, mô hình và đồ thị.  Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài gồm 3 chƣơng: – Chƣơng I: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong DN – Chƣơng II: Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng – Chƣơng III: Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm nâng cao công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng. Mặc dù, đƣợc sự hƣớng dẫn tận tình của GV Th.S Nguyễn Thị Mai Linh và các cô chú trong phòng kế toán tại Công ty đã giúp em hoàn thành đề tài của mình, song do khả năng còn hạn chế và kinh nghiệm thực tế còn ít ỏi, đề tài của em chắc
10. 3 chắn sẽ không tránh khỏi sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận đƣợc sự phê bình đóng góp ý kiến của các thầy, cô để bài nghiên cứu của em đƣợc hoàn thiện hơn. Sinh viên Nguyễn Thị Thu Huyền
11. 4 CHƢƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP. 1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất là phải có đối tƣợng

MÃ TÀI LIỆU:3540

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *