Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty điện cơ Hải Phòng, HOT

Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty điện cơ Hải Phòng, HOT

CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ 1.1.1. Khái niệm  Nguyên vật liệu: – Nguyên liệu, vật liệu là đối tƣợng lao động, là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản1 xuất kinh doanh, tham gia thƣờng xuyên và trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm, ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng sản phẩm.  Công cụ dụng cụ: – Công cụ dụng cụ là những tƣ liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định. Vì vậy, công cụ dụng cụ đƣợc quản lý và hạch toán giống nhƣ nguyên vật liệu. 1.1.2. Đặc điểm  Nguyên vật liệu: – Chỉ tham gia vào một chu trình sản xuất nhất định. – Bị biến đổi hình thái vật chất ban đầu để cấu thành nên thực thể sản phẩm. – Giá trị của vật liệu bị chuyển hoá hết một lần vào chi phí sản xuất trong kỳ. – Trong quá trình sản xuất, vật liệu thƣờng chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nên việc quản lý quá trình thu mua, vận chuyển, bảo quản, dự trữ và sử dụng vật liệu có ý nghĩa quan trọng nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.
12. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Sinh viên : Nguyễn Bảo Khánh – QT1807K Page 4  Công cụ dụng cụ: – Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhƣng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. – Giá trị công cụ dụng cụ bị hao mòn dần và chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. – Theo quy định hiện hành những tƣ liệu sau đây không phân biệt tiêu chuẩn giá trị và thời gian sử dụng vẫn hạch toán là công cụ dụng cụ:  Các lán trại tạm thời, đà giáo sử dụng trong ngành xây dựng cơ bản.  Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng.  Các loại bao bì dùng để đựng nguyên vật liệu, hàng hóa trong quá trình thu mua, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.  Những dụng cụ đồ nghề bằng thủy tinh, sành sứ.  Quần áo, giày dép chuyên dùng để lao động. 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ – Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời số lƣợng, chất lƣợng và giá trị của từng loại, từng thứ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập xuất tồn kho. – Vận dụng đúng đắn các phƣơng pháp hạch toán vật liệu, hƣớng dẫn kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, thủ tục nhập xuất, thực hiện đầy đủ, đúng đắn chế độ hạch toán ban đầu về vật liệu. – Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu mua, tình hình dự trữ và tiêu hao nguyên vật liệu, phát hiện và xử lý kịp thời nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ứ đọng, kém phẩm chất ngăn ngừa việc sử dụng nguyên vật liệu sai mục đích, lãng phí. – Thực hiện kiểm kê, đánh giá lại vật liệu, công cụ dụng cụ theo đúng quy định của Nhà nƣớc, lập các báo cáo kế toán phục vụ công tác lãnh đạo quản lý.
13. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Sinh viên : Nguyễn Bảo Khánh – QT1807K Page 5 1.1.4. Nguyên tắc hạch toán  Nguyên vật liệu: – Trị giá vật liệu nhập xuất tồn phải theo đúng giá thực tế. – Vật liệu phải đƣợc theo dõi chi tiết cả về mặt giá trị lẫn hiện vật của từng loại vật liệu. – Vật liệu đƣợc dự phòng giảm giá theo chế độ nhà nƣớc quy định. – Việc hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đƣợc áp dụng một trong hai phƣơng pháp là kê khai thƣờng xuyên hoặc kiểm kê định kỳ.  Công cụ dụng cụ: – Công cụ dụng cụ đƣợc phản ảnh theo giá thực tế và đƣợc theo dõi cả về số lƣợng và giá tri. – Công cụ dụng cụ xuất dùng trong sản xuất kinh doanh có giá trị lớn và phục vụ cho nhiều kỳ kinh doanh có thể áp dụng phƣơng pháp phân bổ nhiều lần hoặc trích trƣớc vào chi phí sản xuất kinh doanh. 1.1.5. Phân loại nguyên vật liệu: 1.1.5.1. Căn cứ vào công dụng chủ yếu và tính năng sử dụng: – Nguyên vật liệu chính: bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất để cấu tạo nên thực thể bản thân của sản phẩm. – Vật liệu phụ: là loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất không cấu thành nên thực thể sản phẩm, mà chỉ kết hợp với nguyên vật liệu chính để làm tăng chất lƣợng hoặc giá trị sử dụng của sản phẩm. – Nhiên liệu: bao gồm các loại vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt lƣợng cho quá trình sản xuất. – Phụ tùng thay thế: bao gồm các loại vật liệu đƣợc sử dụng cho việc thay thế, sửa chữa các loại tài sản cố định, máy móc thiết bị, phƣơng tiện vận tải…
14. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Sinh viên : Nguyễn Bảo Khánh – QT1807K Page 6 – Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: bao gồm các loại vật liệu và thiết bị đƣợc sử dụng cho công việc xây dựng cơ bản. Đối với thiết bị xây dựng cơ bản bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào công trình xây dựng cơ bản. – Phế liệu: là những phần vật chất mà doanh nghiệp có thể thu hồi đƣợc (bên cạnh các loại thành phẩm) trong quá trình sản xuất kinh doanh. 1.1.5.2. Căn cứ vào nguồn cung cấp vật liệu: – Nguyên vật liệu mua ngoài: là nguyên vật liệu mà doanh nghiệp mua bên

MÃ TÀI LIỆU:3465

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *