Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại Công ty xây dựng Trường Phát

Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại Công ty xây dựng Trường Phát

CHƢƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 Lý luận chung về doanh thu 1.1.1 Khái niệm doanh thu Doanh thu là tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn của sở hữu. 1.1.2 Nguyên tắc hạch toán doanh thu Doanh thu bán hàng: được ghi nhận đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: – Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua. – Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. – Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. – Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. – Xác định được chi phí lien quan đến giao dịch bán hàng. Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ lien quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau: – Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. – Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. – Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán – Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. Doanh thu hoạt động tài chính: được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: – Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó – Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
11. Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng SV: Bùi Thị Hiền- QT 1703K Page 3 1.1.3 Phân loại doanh thu 1.1.3.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:  Khái niệm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản thu, phụ thu bên ngoài giá bán( công vận chuyển, chi phí lắp đặt,.. )nếu có.  Tài khoản sử dụng : – Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tài khoản này có 4 tài khoản cấp 2 5111- Doanh thu bán hàng hóa 5112- Doanh thu bán các thành phẩm 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ 5118- Doanh thu khác Kết cấu tài khoản 511 Nợ TK 511 Có – Phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu tính trên doanh số bán trong kỳ. – Doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ. – Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911 – Tổng số doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực tế doanh nghiệp phát sinh trong kỳ. Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ  Chứng từ sử dụng : – Hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng – Hóa đơn GTGT, biên bản giao nhận – Các chứng từ thanh toán : phiếu thu, giấy báo có ngân hàng, bảng kê của ngân hàng, ủy nhiệm thu, sec thanh toán, sec chuyển khoản…
12. Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng SV: Bùi Thị Hiền- QT 1703K Page 4  Sơ đồ hạch toán : Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ( Trƣờng hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ) TK 911 TK 511 TK 111, 112, 131 TK 521 – – – Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ( Trƣờng hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp. TK 333 TK 511 TK 111, 112, 131 TK 521 – – TK 911 Cuối kỳ KC Doanh thu thuần Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại Thuế GTGT Chiết khấu TM, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại Doanh thu phát sinh Cuối kỳ k/c doanh thu thuần TK 3331 Tổng giá thanh toán TK 33311 Thuế GTGT Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại Chiết khấu TM, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại Doanh thu phát sinhThuế XK, thuế TTĐB, thuế GTGT phải nộp
13. Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng SV: Bùi Thị Hiền- QT 1703K Page 5 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán bán hàng phƣơng thức ký gửi đại lý TK 511 TK 111, 112, 131 TK 6421 – Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán bán hàng phƣơng thức hàng đổi hàng TK 511 TK 131 TK 152, 155, 156 – Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán bán hàng phƣơng thức trả chậm, trả góp TK 511 TK 131 – – – Hoa hồng phải trả cho bên nhận đại lý Doanh thu bán hàng đại lý Thuế GTGT đầu ra TK 333 (3331) TK 1331 Thuế

MÃ TÀI LIỆU:3462

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 25.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *