Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty vận tải Hoàng Quân

Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty vận tải Hoàng Quân

LỜI MỞ ĐẦU Thành công và sự tồn tại của doanh nghiệp chính là việc doanh nghiệp đó có đƣợc sự phối hợp hoạt động một cách nhịp nhàng, hiệu quả giữa các bộ phận cấu thành, thiếu đi bất kỳ một bộ phận nào hay khi nó hoạt động chƣa hiệu quả đều dẫn tới hệ lụy xấu cho kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán chính là một phần trong số đó, bộ máy kế toán luôn là cánh tay đắc lực, là cơ sở quan trọng để lãnh đạo của doanh nghiệp đƣa ra quyết định quản lý đúng đắn. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng, thiết thực của công việc kế toán, vận dụng kiến thức đã đƣợc học tại trƣờng và thực tế qua quá trình thực tập tại công ty TNHH thƣơng mại vận tải Hoàng Quân em đã chọn đề tài ‘‘ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thƣơng mại vận tải Hoàng Quân ’’ cho bài khóa luận của mình. Nội dung bài khóa luận gồm ba chƣơng Chƣơng I : Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chƣơng II : Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thƣơng mại vận tại Hoàng Quân. Chƣơng III : Một số giả pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thƣơng mại vận tảu Hoàng Quân. Do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với việc tìm hiểu công việc thực tế nên không thể tránh khỏi những thiếu xót hạn chế trong quá trình tìm hiểu, trình bày và đánh giá về công ty TNHH thƣơng mại vận tải Hoàng Quân, nên em rất mong đƣợc sự giúp đỡ của thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn!
14. Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp SV: Đinh Thục Trinh- Lớp QT1807K Page 2 CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1. Tổng quan về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 1.1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.  Đối với doanh nghiệp:  Giúp xác định hiệu quả kinh doanh của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp.  Giúp đánh giá trình hình sản xuất kinh doanh.  Đƣa ra cơ sở để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nhà nƣớc, thực hiện phân phối cũng nhƣ tái đầu tƣ để sản xuất kinh doanh.  Kết hợp những thông tin có sẵn cùng với những thông tin bổ sung để đề ra chiến lƣợc, giải pháp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất trong tƣơng lai.  Đối với cơ quan nhà nƣớc:  Trên cơ sở các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cảu doanh nghiệp, cơ quan thuế xác định các khoản thuế phải thu để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc. Từ đó nhà nƣớc tái đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng, đảm bảo về điều kiện Chính trị- An ninh- Xã hội là tối ƣu nhất.  Căn cứ vào tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nƣớc của doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách quốc gia sẽ có thông tin để đề ra phƣơng án phát triển nền kinh tế quốc dân thông qua chính sách tiền tệ, chính sách thuế và các khoản trợ cấp, trợ giá.  Đối với các nhà đầu tƣ :
15. Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp SV: Đinh Thục Trinh- Lớp QT1807K Page 3  Thông qua các tiêu chí về chỉ tiêu doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính, các nhà đầu tƣ sẽ phân tích, đánh giá xem tình hình hoạt động của doanh nghiệp tốt hay không, có mang lại hiệu quả cao hay không để đề ra kế hoạch đúng đắn .  Đối với nhà cung cấp:  Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cùng nhƣ lịch sử thanh toán là tƣu liệu giúp nhà cung cấp đƣa ra phƣơng hƣớng quyết định cho doanh nghiệp là chậm thanh toán hay trả góp. 1.1.2. Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 1.1.2.1. Doanh thu Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.( Theo chuẩn mực kế toán số 14- “ doanh thu và thu nhập khác’’, ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ tài chính.) Các loại doanh thu: a)Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm,

MÃ TÀI LIỆU:3494

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *