Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty dược phẩm Hải Phòng

Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty dược phẩm Hải Phòng

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Từ khi đất nƣớc chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng có sự điều tiết và quản lý vĩ mô của nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp có điều kiện tự do cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Trong sự phát triển đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chính sách cũng nhƣ hệ thống quản lý tốt mới đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh. Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý hiệu quả nhất và không thể thiếu đối với các doanh nghiệp nói chung và các công ty dƣợc nói riêng, nó cung cấp các thông tin tài chính cần thiết một cách chính xác và kịp thời giúp nhà quản lý đƣa ra các quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty TNHH MTV Dƣợc phẩm Trung Ƣơng II – chi nhánh Hải Phòng là một công ty thƣơng mại chuyên tiêu thụ các mặt hàng về thuốc tân dƣợc. Do đó quá trình tiêu thụ hàng hóa, xác định và phân phối kết quả kinh doanh là rất quan trọng đối với chi nhánh. Tuy nhiên, tại Chi nhánh còn tồn tại một số hạn chế trong việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, làm cho việc theo dõi chính xác doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh còn gặp một số khó khăn . Vấn đề đặt ra đối với chi nhánh lúc này là phải làm thế nào để có thể theo dõi một cách chính xác nhất doanh thu, chi phí và kết quả doanh. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó mà trong thời gian thực tập ở chi nhánh em đã quyết định lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 tại Hải Phòng” cho bài viết của mình. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài – Khái quát những vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. – Làm rõ thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH MTV Dƣợc phẩm Trung ƣơng 2 tại Hải Phòng. – Đánh giá thực trạng và đƣa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH MTV Dƣợc phẩm Trung ƣơng 2 tại Hải Phòng. 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
7. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 – Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH MTV Dƣợc phẩm Trung ƣơng 2 tại Hải Phòng trong quý IV năm 2012. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu – Phƣơng pháp thống kê; – Phƣơng pháp chuyên gia; – Phƣơng pháp tổng hợp; – Các phƣơng pháp kế toán. 5.Dự kiến kết quả nghiên cứu của đề tài: – Đóng góp về mặt khoa học, phục vụ công tác đào tạo: Là tài liệu tham khảo cho sinh viên khối ngành kinh tế. – Những đóng góp liên quan đến DN: Những giải pháp đƣa ra trong công trình nghiên cứu sẽ góp phần hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng trong doanh nghiệp. 5. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận thì khóa luận đƣợc chia thành 3 chƣơng: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 tại Hải Phòng. Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 tại Hải Phòng. Do trình độ lý luận, thời gian tiếp cận thực tế còn hạn chế nên bài nghiên cứu của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận đƣợc sự đónggóp ý kiến của thầy cô để bài viết của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn !

MÃ TÀI LIỆU:3508

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *