Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty dịch vụ 3D, HAY

Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty dịch vụ 3D, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn băn khoăn lo lắng là: ―Hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không? Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận‖. Thật vậy, xét về mặt tổng thể các doanh nghiệp hiện nay không những chịu tác động của quy luật giá trị mà còn chịu tác động của quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh. Khi sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp đƣợc thị trƣờng chấp nhận có nghĩa là giá trị của sản phẩm dịch vụ đƣợc thực hiện, lúc này doanh nghiệp sẽ thu về một khoản tiền, khoản tiền này gọi là doanh thu. Nếu doanh thu đạt đƣợc có thể bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và khả biến bỏ ra, thì phần còn lại sau khi bù đắp đƣợc gọi là lợi nhuận. Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn đạt đƣợc lợi nhuận tối đa, để có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có mức doanh thu hợp lí, phần lớn trong các doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ thì doanh thu đạt đƣợc chủ yếu do quá trình tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ. Do đó, việc thực hiện hệ thống kế toán về doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thật vậy, để thấy đƣợc tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và bộ phận kế toán về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, em quyết định chọn đề tài khóa luận: ― Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ 3D”. 2. Mục đích nghiên cứu Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị trƣờng tiêu thụ của doanh nghiệp, đánh giá đƣợc hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở doanh nghiệp nhƣ thế nào, việc hạch toán đó có khác gì so với những kiến thức đã học đƣợc ở trƣờng đại học hay không. Qua đó có thể rút ra đƣợc những ƣu khuyết điểm của hệ thống kế toán đó, để từ đó đƣa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ 3D. 3. Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ 3D.
11. Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Hoàng Thị Quy – Lớp QT 1702K Page 2 Lấy số liệu của năm 2016 để minh họa. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu – Thu thập những chứng từ nghiệp vụ phát sinh thực tế tại công ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ 3D. – Tham khảo ý kiến của các chị trong phòng kế toán công ty. – Ý kiến của giáo viên hƣớng dẫn. – Tham khảo sách báo và một số tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. – Thu nhập số liệu từ các chứng từ gốc có liên quan đến đề tài nghiên cứu từ đó tổng hợp vào sổ sách các tài khoản có liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh. – Đồng thời em cũng tham khảo một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành. 5. Kết cấu đề tài Nội dung bài khóa luận tốt nghiệp của em gồm 3 chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ 3D Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ 3D Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng, đặc biệt là sự hƣớng dẫn tận tình của giáo viên hƣớng dẫn Thạc sĩ Phạm Thị Kim Oanh. Đồng thời em xin cảm ơn sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên phòng Kế toán công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ 3D đã tạo điều kiện để em hoàn thành bài khóa luận này. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên bài khóa luận tốt nghiệp của em không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của các thầy cô để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2017 Sinh viên Hoàng Thị Quy
12. Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Hoàng Thị Quy – Lớp QT 1702K Page 3 CHƢƠNG 1 CƠSỞLÝLUẬN VỀ CÔNGTÁC KẾTOÁNDOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINHDOANHTRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀNHỎ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNHKẾTQUẢKINHDOANHTRONGDOANHNGHIỆPVỪAVÀNHỎ 1.1.1 Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Để quản lý tốt hoạt động của sản xuất kinh doanh nói chung cũng nhƣ doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng có nhiều công cụ khác nhau trong đó kế toán là công cụ hữu hiệu. Tổ chức công tác kế toán khoa học hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Để công cụ kế toán phát huy hết hiệu quả của mình đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng cải thiện hơn nữa công tác kế toán

MÃ TÀI LIỆU:3464

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *