Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Lisemco, HAY

Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Lisemco, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong hệ thống chỉ tiêu kế toán doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành là hai chỉ tiêu cơ bản, có mối quan hệ khăng khít với nhau và có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh mà cụ thể là lợi nhuận thu đƣợc từ hoạt động sản xuất kinh doanh đó. Muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trƣờng cạnh tranh gay gắt thì hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận nhiều hay ít cũng phải bù đắp đƣợc chi phí bỏ ra. Để đạt đƣợc mục tiêu này, doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến, nâng cao chất lƣợng và hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng sức tiêu thụ, cải thiện khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trƣờng. Các doanh nghiệp cần hạch toán chi phí đầu vào một cách hợp lý, tìm ra các biện pháp tốt nhất để giảm chi phí không cần thiết nhằm tránh lãng phí. Việc hạch toán chi phí sản xuất chính xác sẽ giúp doanh nghiệp nhận thức đúng tình hình thực tế từ đó đề ra các phƣơng thức quản lý chi phí sản xuất nhằm làm tốt công tác tính giá thành sản phẩm. Nhƣ vậy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một khâu quan trọng và là trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian tìm hiểu và thực tế công tác hạch toán tại Công ty Cổ phần Lisemco 5, đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo ThS. Nguyễn Đức Kiên, Ban lãnh đạo công ty và đặc biệt là các cô chú, anh chị làm việc tại Phòng Tài chính – Kế toán, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Lisemco 5” cho khoá luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu của đề tài – Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. – Mô tả và phân tích đƣợc thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Lisemco 5. – Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Lisemco 5.
17. Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Bùi Thị Giang – Lớp QT1501K 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài – Đối tượng nghiên cứu: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Lisemco 5. – Phạm vi nghiên cứu đề tài: Tại Công ty Cổ phần Lisemco 5. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu – Các phƣơng pháp kế toán. – Phƣơng pháp thống kê và so sánh. – Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu. 5. Kết cấu của khóa luận Ngoài lời mở đầu và kết luận, khoá luận tốt nghiệp gồm 3 chƣơng chính: – Chƣơng 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. – Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Lisemco 5. – Chƣơng 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Lisemco 5.
18. Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Bùi Thị Giang – Lớp QT1501K 3 CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phát sinh các hao phí, nhƣ nguyên vật liệu, tài sản cố định, sức lao động… Biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí phát sinh nói trên gọi là chi phí nhƣ: chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí nhân công… Theo kế toán tài chính, chi phí đƣợc nhận thức nhƣ những khoản phí tổn thực tế phát sinh gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp để đạt đƣợc một sản phẩm, dịch vụ, của cải nhất định. Theo kế toán quản trị, chi phí có thể là dòng phí tổn thực tế gắn liền với hoạt động hằng ngày khi tổ chức thực hiện, kiểm tra ra quyết định, chi phí cũng có thể là dòng phí tổn ƣớc tính để thực hiện dự án, những phí tổn mất đi do lựa chọn phƣơng án, hy sinh cơ hội kinh doanh… Từ các quan điểm, ta có thể đƣa ra khái niệm tổng quát về chi phí sản xuất nhƣ sau: chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa cùng các chi phí khác để sản xuất chế tạo sản phẩm, công việc, lao vụ mà doanh nghiệp đã chi ra biểu hiện bằng tiền cho quá trình sản xuất trong một kỳ sản xuất nhất định. Đối với nhà quản lý thì các chi phí là một trong những mối quan tâm hàng đầu, bởi vì lợi nhuận thu đƣợc nhiều hay ít, chịu ảnh hƣởng trực tiếp của chi phí đã chi ra. Cho nên, chi phí đƣợc xem nhƣ một trong những chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao kiểm soát tốt đƣợc các khoản chi phí. Nhận diện, phân tích các chi phí phát sinh là điều mấu chốt để có thể ghi nhận, đo lƣờng chính xác đầy đủ về chi phí cũng nhƣ quản lý, kiểm soát tốt chi phí, từ đó có những quyết định đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

MÃ TÀI LIỆU:3557

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *