Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / ĐỀ TÀI: Hoạt động xuất nhập khẩu của cà phê Trung Nguyên

ĐỀ TÀI: Hoạt động xuất nhập khẩu của cà phê Trung Nguyên

Trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hoá, ngoại thương – thương mại quốc tế, là hoạt động không thể thiếu của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh hiện đại, mỗi doanh nghiệp dù ít hay nhiều cũng đều có liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế. Hoạt động xuất khẩu trở thành cầu lối kinh tế giữa các quốc gia với nhau. Thông qua xuất khẩu các quốc gia khai thác được lợi thế vốn có của mình tạo nguồn thu ngoại tệ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đối với Việt Nam, hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có đẩy mạnh xuất khẩu, mở cửa nền kinh tế việt nam mới có điều kiện thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Với những điều kiện của mình thì Việt Nam đã xác định nông sản là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhằm tạo nguồn thu cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Trong các mặt hàng nông sản thì cà phê là 1 trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, hàng năm xuất khẩu cà phê đem về cho nền kinh tế một lượng ngoại tệ không hề nhỏ, đồng thời giải quyết hàng trăn nghìn công ăn việc làm cho người lao động trong nước. Từ nhiều năm qua xuất khẩu cà phê Việt Nam liên tục gia tăng, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu đã có sự thay đổi tích cực, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm đã được nâng lên trên các thị trường lớn như EU, Hoa kỳ. Là một doanh nghiêp trẻ, là đàn em trong linh vực cà phê tuy nhiên khi vừa mới xuất hiện Trung Nguyên đã chiếm được cảm tình của dân “mộ đạo” cà phê và từ đó luôn là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu của Việt Nam. Qua việc nghiên cứu đam mê môn học quản trị xuất nhập khẩu với sự khâm phục thương hiệu cà phê Trung Nguyên cũng như doanh nhân Đặng Lê
4. Chuyên đề môn học GVHD: TH.S Phạm Thị Ánh Nguyệt SVTH: Phạm Văn Cường4 Nguyên Vũ em quyết định chọn đề tài: “Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của cà phê trung Nguyên giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu của mình. Phạm vi nghiên cứu:  Tổng quan cà phê Việt Nam và hoạt động xuất nhập khẩu  Cà phê Trung Nguyên và hoạt động xuất nhập khẩu Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp thống kê, so sánh và phân tích các nguồn dữ liệu có được để đánh giá và đưa ra các nhận xét khách quan và từ đó rút ra kinh nghiệm. Đề tài có kết cấu gồm 3 phần chính:  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị xuất nhập khẩu  Chương 2: Thực trang hoạt động xuất nhập khẩu của cà phê trung Nguyên  Chương 3: Nhận xét về môn học
5. Chuyên đề môn học GVHD: TH.S Phạm Thị Ánh Nguyệt SVTH: Phạm Văn Cường5 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU 1.1.Khái niệm về Quản trị xuất nhập khẩu. Quản trị xuất nhập khẩu là chuỗi hoạt động phức tạp trong đó các nhà quản trị tổ chức mọi hoạt động kinh doanh từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của chu kỳ kinh doanh xuất nhập khẩu. Thực chất của hoạt động xuất nhập khẩu là quản trị các hoạt động của con người và thông qua đó quản trị mọi yếu tố khác liên quan đến toàn bộ quá trình kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Quản trị xuất nhập khẩu (Quản trị ngoại thương) là tổng hợp các hoạt động hoạch định chiến lược và kế hoạc kinh doanh, tổ chức thực hiện và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh ngoại thương (xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái-xuất, tạm xuất-tái nhập và chuyển khẩu) từ khâu đầu đến khâu cuối của chu kỳ kinh doanh (Giao dịch, đàm phán hợp đồng; soạn thảo, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng) nhằm đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả nhất. 1.2 Giới thiệu tổng quan về môn học. 1.2.1 Mục tiêu của môn học. Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, khoa học, đầy đủ và chi tiết và những kiến thức cơ bản về quản trị ngoại thương, như:  Hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh ngọai thương.  Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương.  Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng ngoại thương.  Cách thức tổ chức thực hiện các hợp đồng ngoại thương. Hướng dẫn sinh viên tiếp cận thực tế hoạt động ngoại thương của đất nước, biết vận dụng những kiến thức đã học để phân tích, đánh giá thực tế, xử lý tốt các tình huống thực tế xảy ra.
6. Chuyên đề môn học GVHD: TH.S Phạm Thị Ánh Nguyệt SVTH: Phạm Văn Cường6 1.2.2 Ứng dụng của môn học  Thông qua môn học người học nắm bắt và hiểu được các điều kiện thương mại quốc tế (INCOTERM) là nền tảng giúp cho việc quản trị ngoại thương có hiệu quả.  Hiểu được các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu. Và lựa chọn được các phương thức thanh toán thích hợp với từng trường hợp cụ thể.  Nắm bắt các nguyên tắc trong quá trình đàm phán ngoại thương dẫn đến thành công trong việc đàm phán với các đối tác nước ngoài.  Hiểu được thủ tục hải quan, cách lập tờ khai hải quan.  Nhận dạng được các rủi ro, tranh chấp, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hiện nay ở Việt Nam. 1.3 Một số cơ sở lý luận về môn học 1.3.1 Vai trò của xuất-nhập khẩu Vai trò của xuất khẩu -Muốn hiểu được vai trò của xuất khẩu, trước tiên ta đi tìm hiểu xuất khẩu hàng hóa là gì? Theo điều 28, Luật thương mại của Việt Nam: Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. -Vai trò của xuất khẩu: Xuất khẩu là một vấn đề đất nước nào cũng quan tâm hàng đầu, vì nó đem lại lợi nhuận lớn cho nền kinh tế quốc dân đây là phương tiện đem đế sự phát triển cho đất nước. Ngoài ra xuất khẩu cũng đem đến sự chủ động cho đất nước hơn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao thương hiệu và tiếng nói trên trường quốc tế. Vai trò của nhập khẩu -Theo điều 28, Luật thương mại Việt Nam: Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc
7. Chuyên đề môn học GVHD: TH.S Phạm Thị Ánh Nguyệt SVTH: Phạm Văn Cường7 biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. -Vai trò của nhập khẩu: Trong điều kiện nước ta hiện nay, vai trò của nhập khẩu được thể hiện: Tăng thu nhập cho nền kinh tế quốc dân để đảm bảo thêm quá trình xây dựng cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật, thúc đẩy cho quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. Góp phần làm cho phát triển kinh tế đất nước phát triển cân đối hơn, ổn định hơn. Tận dụng tối đa nguồn lực và khả năng của đất nước để phát triển kinh tế đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tích cực thúc đẩy xuất khẩu góp phần nâng cao chất lượng sản xuất hàng xuất khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho xuất khẩu hàng Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt là nước nhập khẩu. 1.3.2 Hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh Muốn quản trị ngoại thương tốt trước hết cần biết cách hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh. Để hoạch định những chiến lược và kế hoạch kinh doanh có tính khoa học và khả thi, giúp các doanh nghiệp kinh doanh ngoại thương hoạt động hiệu quả, cần có thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời; nắm vững kỹ thuật phân tích, đánh giá các yếu tố của môi trường bên trong và bên ngoài; xác định đúng các cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu; sử dụng thành thạo các công cụ để kết hợp và lựa chọn chiến lược, xây dựng kế hoạch kinh doanh. 1.3.3 Các điều kiện thương mại quốc tế ( incoterm) Incoterm là bộ quy tắc do Phòng thương mại quốc tế (ICC) phát hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế. Incoterm làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0081

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *