Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên giang

Đề tài: Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên giang

1. Tính cấp thiết của đề tài Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, vấn đề tiếp tục cải cách, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và hệ thống chính quyền địa phương nói riêng, trong đó có Hội đồng nhân dân là yêu cầu khách quan và tất yếu. Để bộ máy nhà nước ta hoạt động có hiệu quả, cần phải tiếp tục cải cách để hoàn thiện, phù hợp và thích ứng với yêu cầu mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước, nắm giữ và giám sát quyền lực nhà nước đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946, 1980,1992 và tại điều 6 Hiến pháp năm 2013 quy định “ nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của nhà nước”. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật là một trong những chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng của Hội đồng nhân dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992; Hiến pháp năm 2013và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định tại chương VI, điều 87 hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân han hành năm 2015. Thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về vị trí, vai trò rất quan trọng đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân thực hiện đúng nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân,
9. 2 thực hiện các chức năng giám sát là một trong những hoạt động quan trọng của Hội đồng nhân dân. Trong thời gian qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện không ngừng được đổi mới nội dung và phương thức hoạt động ngày càng tốt hơn, củng cố niềm tin, thu hút sự quan tâm, theo dõi và tham gia tích cực của cử tri vào các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, đảm bảo cho hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, nhằm từng bước loại bỏ những tiêu cực, tham nhũng trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới như hiện nay, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện vẩn còn hạn chế cụ thể :việc xây dựng chương trình, cách thức tổ chức giám sát chưa thật sự khoa học, giám sát theo kế hoạch, một số vụ việc tiêu cực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương chưa được phát hiện kịp thời, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, phương thức nội dung chưa được đổi mới, khả năng phát hiện vụ việc trong quá trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện còn hạn chế, bên cạnh đó việc đôn đốc các cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện các kết luận, các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân huyện thiếu tính cương quyết, chưa có sự theo đuổi đến cùng, một số cán bộ làm nhiệm vụ giám sát còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ, chưa có chế tài rõ ràng dẫn đến sau giám sát còn mờ nhạt, chưa thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vòng của nhân dân địa phương. Tất cả những điều này bắt nguồn từ chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện. Do yêu cầu hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện hiện nay còn thấp. để khắc phục những hạn chế nêu trên việc nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện là yêu cầu cần thiết và cấp bách

 

MÃ TÀI LIỆU: 10523

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *