Đề tài: Hoàn thiện hoạt động logistics công ty TBC-BALL, HAY

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Tính cấp thiết của đề tài: Logistics – Thị trƣờng mới chỉ ở giai đoạn đầu của sự phát triển ở Việt Nam, nhƣng so với các quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á, thì thị trƣờng này có sự tăng trƣởng nhanh về kinh tế, đặc biệt là sản xuất và bán lẻ. Đó là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của logistics.Việt Nam đang bƣớc vào thời kì hội nhập nên các công ty thƣờng sử dụng thuê ngoài logistics nhƣ giải pháp giúp công ty vƣợt qua khó khăn ban đầu trong việc thâm nhập thị trƣờng mới . Tuy thuê ngoài mang nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp nhƣ giảm đmả bảo hiệu quả do thông hiểu các nhu cầu điạ phƣơng, kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ tuy nhiên đó cũng chính mang lại nhiều khó khăn nhƣ qua nhiều khâu quản lý trung gian gây mất thời gian và kiểm soát rủi ro. Qua đó, có thể thấy hoạt động thuê ngoài đặc biệt là dịch vụ logistics sẽ giúp công ty dễ dang hơn trong việc tiếp cận thị trƣờng xuất nhập khẩu, là một công ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thì việc sử dụng thuê ngoài logistics của các công ty logistics nội địa sẽ giúp công ty tiết kiệm hơn, tại Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam hoạt động logistics là mắc xích quan trọng, đóng vai trò điều phối việc xuất- nhập và phân phối nguyện vật liệu, thành phẩm. Tuy công ty đã đi vào hoạt động khá lâu nhƣng vẫn chủ yếu sử dụng dịch vụ logistics từ các đối tác bên ngoài mà công ty không xây dựng riêng cho mình một đội ngũ logistics vững mạnh, hơn nữa việc quản trị các nhà cung cấp dịch vụ vẫn chƣa thật chặt chẽ, qua thời gian thực tập tại công ty em đã quyết định chọn đề tài: giải pháp hoàn thiện hoạt động logistics của Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam” để viết đề tài khóa luận tốt nghiệp tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân việc quản trị và điều hành các nhà thầu dịch vụ từ đó có thể đề xuất các giải pháp nâng hoàn thiện hoạt động logistics tại đây. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để em tìm hiểu thêm về hoạt động logistics và cơ chế hoạt động thực tiễn của một công ty thực tế áp dụng kinh nghiệm đó vào công tác quản lý và công việc về sau. 2 . Mục tiêu nghiên cứu: – Phân tích tình hình hoạt động logistics của Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam nhằm rút ra đƣợc những thành công cần phát huy ; những tồn tại yếu kém cần khắc phục ; tìm hiểu những nhân tố tác động
14. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2 GVHD:GS.TS VÕ THANH THU LỚP 11DQN03 SINH VIÊN: ĐẶNG SANG NHỰT – Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động logistics của Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam Để thực hiện mục tiêu luận văn , nhiệm vụ nghiên cứu đặc ra là : Thu thập tài liệu lý thuyết về hoạt động Logistics của 1 công ty. Thu thập số liệu phản ánh tình hình hoạt động Logictics tại Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam Xây dựng biểu bảng và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động Logictics tại Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam Nhận xét, đánh giá những thành công cần phát huy ; những tồn tại yếu kém cần khắc phục ; tìm hiểu những nhân tố tác động của hoạt động Logictics tại Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động logistics của Công Ty TNHH TBC-Ball Việt Nam 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Về đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động của phòng logistics tại công ty TNHH TBC-Ball Việt Nam.  Phạm vi nghiên cứu : Công ty TNHH TBC-Ball Việt Nam tại số 18 khu công nghiệp Vsip 2 , Tân Uyên, Bình Dƣơng. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu: Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả để mô tả tình hình sản xuất , kinh doanh và quản trị dịch vụ logistics tại công ty trong thời gian nghiên cứu. Phƣơng pháp so sánh dùng để so sánh kết quả đạt đƣợc nhằm đánh giá hiệu quả quản trị dịch vụ logistics tại doanh nghiệp so với mặt bằng chung. Ngoài ra luận văn còn sử dụng các phƣơng pháp nhƣ:  Phƣơng pháp chuyên gia: đây là phƣơng pháp hỏi ý kiến thực tế các quản lý trực tiếp từ đó xin ý kiến xây dựng mang tính đổi mới.  Nghiên cứu tại bàn: đây là phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết qua việc tổng hợp các lý thuyết, số liệu phục vụ nghiên cứu, so sánh, thống kê, tìm hiểu về các khái niệm, định nghĩa. 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Khóa luận gồm 3 chƣơng: chƣơng 1: Cơ sở lý luận về hoạt động logistics

 

MÃ TÀI LIỆU: 7310

  • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
  • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
  • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
  • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
  • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

  • Đăng nhập MOMO
  • Quét mã QR
  • Nhập số tiền
  • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
  • Check mail (1-15p)

  • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
  • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
  • Add Zalo 0932091562
  • Nhận file qua zalo, email

  • Đăng nhập Internet Mobile
  • Chuyển tiền
  • Nhập số tiền
  • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
  • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *