Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán / Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty, HAY

Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty, HAY

LỜI MỞ ĐẦU Quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp bảo gồm các khâu chính là mua hàng hóa, vật tƣ, sản xuất sản phẩm và khâu cuối cùng là khâu tiêu thụ hàng hóa sản phẩm. Bất kỳ một khâu nào của quá trình sản xuất đều có tầm quan trọng riêng của nó ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tại công ty TNHH Thái Việt Trung chi phí chiếm tỷ trọng rất lớn trong gía thành sản phẩm vì vậy việc tổ chức tốt công tác kế toán nói chung rất đặc biệt là công tác kế toán hàng hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản xuất của công ty. Công ty TNHH Thái Việt Trung cũng nhƣ các doanh nghiệp thƣơng mại khác xác định rõ đƣợc nhiệm vụ chính của mình là thực hiện tổ chức “Thu mua và tiêu thụ hàng hóa”, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao trong tiêu dùng xã hội. Công tác kế toán hàng hóa do đó cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Từ kế toán hàng mua, thủ kho đến kế toán hàng bán đều phải có sự kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo ra một hệ thống quản lý có hiệu quả để mang lại kết quả hoạt động tốt nhất cho công ty. Nhận thức đƣợc điều đó, trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thái Việt Trung em đã có cơ hội đƣợc tìm hiểu về hệ thống quản lý nói chung và hệ thống kế toán nói riêng của công ty, các phần hành kế toán và các phƣơng pháp kế toán mà công ty đang áp dụng cũng nhƣ các mặt hàng mà công ty đang buôn bán. Và đƣợc sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các cô, chú, anh chị trong công ty và đặc biệt là phòng kế toán, cùng với sự hƣớng dẫn của Ths. Nguyễn Văn Thụ, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thái Việt Trung” cho đề tài tốt nghiệp của mình. Nội dung đề tài gồm 3 chƣơng : Chƣơng I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI. Chƣơng II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THÁI VIỆT TRUNG Chƣơng III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THÁI VIỆT TRUNG
11. Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Đinh Thị Mai Phƣơng – QT1807K 2 CHƢƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1Những vấn đề chung về kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thƣơng mại. 1.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thƣơng mại. Có thể khẳng định rằng hàng hóa có một vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thƣơng mại(DNTM). Do đó, các DNTM phải đảm bảo tổ chức quản lý hàng hóa một cách chặt chẽ ở tất cả các khâu, từ thu mua mua, vận chuyển, dự trữ đến tiêu thụ. Đồng thời quản lý chặt chẽ hàng hóa trên cả mặt hiện vật và giá trị. Trong khâu thu mua, doanh nghiệp cần kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng thu mua hàng hóa trên tất cả các mặt: số lƣợng, chất lƣợng, chủng loại, giá mua, chi phí mua… và cả tiến độ, thời gian thực hiện nhằm cung cấp đầy đủ kịp thời hàng hóa cho quá trình sản xuất kinh doanh. Trong khâu dự trữ có thể vừa đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời cho quá trình sản xuất và tiêu dùng của xã hội, đồng thời vừa tránh đƣợc sự ứ đọng gây lãng phí, doanh nghiệp cần thƣờng xuyên tiến hành kiểm tra số tồn kho để có thể điều chỉnh lại kế hoạch cung ứng, thu mua hàng hóa. Trong khâu tiêu thụ, doanh nghiệp cần phải nâng cao chất lƣợng hàng hóa, giữ uy tín , áp dụng các chiến lƣợc marketing nhằm thu hút nhiều khách hàng, tăng doanh thu lợi nhuận…cho doanh nghiệp. Kế toán hàng hóa là công cụ quan trọng và không thể thiếu của quản lý hàng hóa cả về mặt hiện vật giá trị nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của xã hội, ngăn ngừa hạn chế đến mức thấp nhất những mất mát, hao hụt hàng hóa trong các khâu của quá trình kinh doanh thu thƣơng mại từ đó tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. 1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của hàng hóa  Khái niệm Hàng hóa trong doanh nghiệp thƣơng mại(DNTM) tồn tại dƣới hình thức vật chất, là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con ngƣời đƣợc thực hiện thông qua mua bán trên thị trƣờng. Nói cách khác, hàng hóa ở doanh nghiệp thƣơng mại là những hàng hóa,vật tƣ…mà doanh nghiệp mua vào để bán ra phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10269

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *