Home / Luận án Tiến sĩ / Đề tài: Hiệu quả hoạt động Đại lý Hải quan ở Việt Nam hiện nay

Đề tài: Hiệu quả hoạt động Đại lý Hải quan ở Việt Nam hiện nay

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: Trong quá trình hoạt động, Đại lý Hải quan, hay còn gọi là đại lý làm thủ tục hải quan, đã thực sự chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế hiện nay, thực sự đã trở thành cánh tay nối dài của cơ quan Hải quan, là cầu nối giữa cơ quan Hải quan với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.Vì thế trong cả nước hoạt động Đại lý Hải quan đã và đang tiếp tục phát triển.Tuy nhiên với vai trò quan trọng như vậy nhưng thực tế cho thấy Đại lý Hải quan hoạt động chưa thực sự đạt hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu đặt ra, vẫn còn rất nhiều những tồn tại và hạn chế trong quá trình hoạt động của mình. Với những lý do đó, nhóm tác giả đã mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu của mình là “Đại lý Hải quan – Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ở Việt Nam hiện nay”. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài: Đề tài làm rõ một số vấn đề và nghiên cứu những nội dung cơ bản của Đại lý Hải quan, đồng thời có nêu lên một số hoạt động về Đại lý Hải quan của một vài nước trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Đại lý Hải quan trong thời gian qua ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp để khắc phục các mặt hạn chế đồng thời phát huy những mặt đã làm được trong thời gian qua, đáp ứng nhu cầu nền kinh tế trong điều kiên hiện nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: – Đối tượng nghiên cứu: tình hình phát triển, hoạt động của Đại lý Hải quan ở Việt Nam trong thời gian qua. – Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: các Đại lý Hải quan đang hoạt động tại Việt Nam. Về thời gian: từ khi hoạt động của các Đại lý Hải quan bắt đầu triển khai tại Việt Nam (năm 2005) đến nay.
4. 2 4. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng các biện pháp nghiên cứu sau đây: – Phép duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác–Lênin là cơ sở phương pháp luận. – Nghiên cứu tài liệu, phân tích, so sánh tổng hợp, thống kê. – Tham khảo ý kiến các chuyên gia, kế thừa các kết quả đã nghiên cứu. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: Về khoa học: đề tài nhằm củng cố và làm sáng tỏ lý luận về Đại lý Hải quan, trên cở sở đó hệ thống hóa, phát triển và góp phần nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động của các đại lý hải quan ở nước ta hiện nay. Về thực tiễn: công trình đã đề xuất được các giải pháp tương đối cụ thể, khả thi nhằm phát triển Đại lý Hải quan ở nước ta hiện nay trong thời gian tới. 6. Kết cấu công trình: Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung của đề tài được chia thành 3 chương như sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về Đại lý Hải quan. Chương 2: Thực trạng hoạt động của Đại lý Hải quan ở Việt Nam hiện nay. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Đại lý Hải quan ở Việt Nam hiện nay.
5. 3 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẠI LÝ HẢI QUAN 1.1. Khái niệm: Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày càng phát triển, hoạt động t

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1214

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *