Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài: Hiện trạng công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, HAY

Đề tài: Hiện trạng công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, HAY

BẢO LỘC. Mã số: SV2015-23 1. Vấn đề nghiên cứu: Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, các ngành sản suất đang được mở rộng và phát triển nhanh chóng, quá trình phát triển kinh tế và xã hội sẽ phát sinh nhiều loại chất thải, gia tăng về khối lượng cũng như đa dạng về thành phần, bao gồm các nguồn chất thải rắn (CTR) từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất, y tế, nông nghiệp,… Thành phố Bảo Lộc là một thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ kinh tế – xã hội, đa dạng các ngành nghề sản xuất nên lượng chất thải phát sinh ra ngày càng một gia tăng. Mặc dù công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố đã có nhiều cố gắng phối hợp giữa các cấp, các ngành nhưng nhìn chung công tác hiện nay vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế. Do ý thức của người dân chưa cao, một số bộ phận dân cư còn vất rác và xả rác bừa bãi, các cơ sở sản xuất tuy có quan tâm xử lý nhưng vẫn chưa giải quyết một cách triệt để, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; nguyên nhân chủ yếu là do ý thức trách nhiệm và nhận thức của người dân về công tác thu gom xử lý rác thải còn nhiều hạn chế. Với đề tài: “Đánh giá hiện trạng công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và đề xuất giải pháp trên địa bàn thành phố Bảo Lộc”, được thực hiện nhằm nghiên cứu, đánh giá hiện trạng quản lý, quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn thành phố cũng như ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Từ từ đó đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp về mặt chính sách, thể chế cũng như về mặt công nghệ, kĩ thuật các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH nhằm đáp ứng nhu cầu môi trường cũng như nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng cao của người dân trên địa bàn thành phố.
5. v 2. Mục đích nghiên cứu/mục tiêu nghiên cứu: – Điều tra khối lượng, thành phần CTRSH trên địa bàn Tp. Bảo Lộc. – Tìm hiểu hình thức thu gom, vận chuyển, xử lý và công tác quản lý CTRSH. – Đánh giá công tác thu gom và quản lý CTRSH. – Đề xuất các giải pháp thích hợp cho xử lý và quản lý CTRSH tại TP. Bảo Lộc nhằm giảm ô nhiễm môi trường, tạo môi trường xanh – sạch – đẹp. 3. Nhiệm vụ/nội dung nghiên cứu/câu hỏi nghiên cứu – Thu thập các tài liệu, thông tin liên quan đến quản lý chất thải rắn trên địa bàn Tp. Bảo Lộc. – Điều tra, khảo sát hiện trạng phát sinh CTRSH trên địa bàn Tp. Bảo Lộc. – Điều tra, khảo sát các hoạt động thu gom, xử lý và quản lý chất thải rắn trên địa bàn Tp. Bảo Lộc. – Phân tích, tổng hợp và đánh giá hiện trạng mức độ thu gom, xử lý và quản lý CTRSH trên địa bàn Tp. Bảo Lộc. – Đề xuất các giải pháp mới nhằm đạt hiệu quả cao hơn và giảm thiểu sự ô nhiễm 4. Phương pháp nghiên cứu – Phương pháp thu thập thông tin tài liệu. – Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa. – Phương pháp thống kê nhằm xử lý số liệu. – Lấy ý kiến đống góp của chuyên gia. – Phương pháp tổng hợp và viết báo cáo. 5. Kết quả nghiên cứu Qua quá trình khảo sát, tổng hợp tư liệu, đề tài đã cung cấp các thông tin cần thiết về hiện trạng phát sinh CTRSH bao gồm khối lượng, nguồn gốc, thành phần, tính chất. Đồng thời, đã đánh giá được ảnh hưởng của CTRSH đến con người và môi trường. Đã đưa ra được những mặt hạn chế trong công tác thu gom, vận chuyể

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1413

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ

TÓM LƯỢC DỰ ÁN.  Công ty tư vấn và dịch vụ tin học TTT …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *