Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài: Hệ thống văn bản pháp quy trong lĩnh vực chất thải rắn, 9đ

Đề tài: Hệ thống văn bản pháp quy trong lĩnh vực chất thải rắn, 9đ

MỞ ĐẦU Môi trƣờng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết với mỗi con ngƣời và mỗi quốc gia, nó là nền tảng của sự tồn tại và phát triển bền vững của xã hội, bất cứ hoạt động gì của con ngƣời cũng diễn ra trong môi trƣờng và vì thế nó có những tác động nhất định tới môi trƣờng. Theo chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp vì vậy trong giai đoạn hiện nay cần phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.Tốc độ phát triến kinh tế quá nhanh và sự bùng nổ dân số thế giới khiến môi trƣờng của chúng ta ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. Môt trong những nguyên nhân gây ô nhiễm đó là do chất thải. Mà chất thải rắn thông thƣờng là một trong những nguyên nhân gây ra ảnh hƣởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe con ngƣời. Trong những năm gần đây, vấn đề bảo vệ môi trƣờng nói chung và quản lí chất thải rắn thông thƣờng nói riêng đang đƣợc Đảng và nhà nƣớc chú trọng. Theo đó, hệ thống pháp luật về quản lí chất thải rắn thông thƣờng đã và đang đƣợc xây dựng một cách hoàn thiện, tuy nhiên vấn đề quản lí vẫn chƣa đƣợc thực hiện hiệu quả do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên vẫn chƣa đƣợc giải quyết một cách dứt điểm gây nhiều khó khăn cho các chủ thể trong quá trình quản lý. Từ thực tế trên nhóm em đã tiến hành chọn đề tài: “Luật- hệ thống văn bản pháp quy trong lĩnh vực chất thải rắn thông thường” với mong muốn nghiên cứu một cách đầy đủ về luật và hệ thống pháp quy trong lĩnh vực chất thải rắn thông thƣờng và tìm ra giải pháp pháp lí để giải quyết tình trạng trên.
5. HỆ THỐNG QUẢN LÍ VĂN BẢN PHÁP QUY 4 SƠ ĐỒ LUẬT VÀ HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÍ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG HIẾN PHÁP 2013 (ĐIỀU 63) LUẬT 55/2014/QH13 (ĐIỀU 85 – ĐIỀU 98) HIẾN PHÁP 1992 (ĐIỀU 29) LUẬT 52/2005/QH11 (ĐIỀU 77 – ĐIỀU 80) NGHỊ ĐỊNH 59/2007 (ĐIỀU 19 – ĐIỀU 39) NGHỊ ĐỊNH 155 (ĐIỀU 20) NGHỊ ĐỊNH 38/2014 (ĐIỀU 15 – ĐIỀU 39) Thông tƣ quy định QLCTRTT 2015 THÔNG TƢ 121/2008 TT 31 TT 35 TT 58 CÁC THÔNG TƢ LIÊN QUAN TCVN & QCVN
6. HỆ THỐNG QUẢN LÍ VĂN BẢN PHÁP QUY 5 2. LUẬT VÀ HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY TRONG LĨNH VỰC CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƢỜNG. Hệ thống văn bản luật của Việt Nam đƣợc quy định theo trình tự nhất định, đi từ trung ƣơng đến địa phƣơng. 2.1. Hiến pháp  Các vấn đề môi trường được quy định trong Điều 63, chương 3, Hiến

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1434

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ

TÓM LƯỢC DỰ ÁN.  Công ty tư vấn và dịch vụ tin học TTT …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *