Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên ở quận Phú Nhuận

Đề tài: Giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên ở quận Phú Nhuận

1. Lý do chọn đề tài Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất cả nước về quy mô cũng như tiềm lực kinh tế, đặc biệt khi được chọn là địa phương thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị. Vì thế, yêu cầu đặt ra hiện nay chính là đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực có chất lượng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức nói chung cũng như hoạt động giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng đã được chính quyền thành phố quan tâm với những nội dung, biện pháp phù hợp. Điều này đã đáp ứng được phần nào yêu cầu thực tiễn của hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính được Đảng và nhà nước quán triệt trong nội dung của Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Chỉ thị 32/CT- TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong quá trình triển khai và thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy, rất cần những công trình nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này vì một số nguyên nhân chủ yếu sau đây: Thứ nhất: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam ở mục 1 phần IX của Báo cáo Chính trị đã ghi: “Nhà nước là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân”, “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Mọi cơ quan tổ chức, cán bộ, công chức, mọi công dân có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật”. Để có được “Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân” ở nước ta hiện nay, điều quan trọng hàng đầu là phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức vừa có đức vừa có tài. Đó là những con người có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường của giai cấp 3
5. công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là những con người có ý thức và năng lực đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, nắm vững chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thứ hai: Để quản lý được Nhà nước và xã hội bằng pháp luật theo tiêu chí của một nhà nước pháp quyền, cán bộ, công chức phải được trang bị những kiến thức về nhà nước và pháp luật một cách đầy đủ và kịp thời. Nhưng hiện nay, qua các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy: ở nhiều địa phương, việc vi phạm pháp luật, làm trái pháp luật của cán bộ, công chức không phải là ít. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự vi phạm đó, có một nguyên nhân cơ bản, đó là cán bộ, công chức chưa nắm vững kiến thức về nhà nước và pháp luật. Ở những năm gần đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục pháp luật của Quận Phú Nuận nói riêng đã được cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm hơn. Việc mở các lớp đào tạo cán bộ, công chức tại tỉnh và tham gia thi tuyển, cử tuyển cán bộ, công chức đi học ở các cơ sở đào tạo chuyên ngành về nhà nước và pháp luật ngày càng nhiều hơn. Tuy vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục pháp luật để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và quản lý xã hội cho đội ngũ cán bộ, công chức ở các địa phương trong Quận hiện nay đang còn là vấn đề bức xúc. Là một công chức, công tác nhiều năm ở cơ sở hiện nay đang đảm nhiệm công tac tuyên truyền trong Hội đồng phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật Quận Phú Nhuận, tôi đã tham gia nhiều đợt nghiên cứu thực tế ở các địa phương trên địa bàn Quận. Qua tiếp xúc, trao đổi, khảo sát và làm việc với nhiều cán bộ, công chức ở Quận nhất là với đội ngũ cán bộ, công chức ở các phường đã cho thấy: Còn một bộ phận khá lớn cán bộ, công chức hiểu biết pháp luật rất sơ sài, hời hợt. Nhiều cán bộ, công chức chưa phân biệt được giữa các loại vi phạm pháp luật hành chính, dân sự, 4

 

MÃ TÀI LIỆU: 19163

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cơ chế thị trường và xu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *