Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài, HOT

Đề tài: Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong những năm qua, Việt Nam đã có những bƣớc tiến mạnh mẽ trong phát kinh tế. Để đạt đƣợc điều này, Việt Nam đã tích cực thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài nhằm tranh thủ vốn và công nghệ của các nƣớc tiên tiến. Bên cạnh đó, Việt Nam đã chủ động hội nhập kinh tế quốc tế – một xu thế phát triển tất yếu của các nền kinh tế thế giới. Năm 1993, Việt Nam đã khai thông quan hệ với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế nhƣ: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)… Năm 1995, Việt Nam đã chính thức gia nhập Hiệp hội các nƣớc Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). Với sự gia nhập này, Việt Nam khẳng định đƣợc vị trí kinh tế của mình trong khu vực và trên thế giới. Tháng 3 năm 1996, Việt Nam đã tham gia Diễn đàn hợp tác Á Âu (ASEM) với tƣ cách là thành viên sáng lập. Tháng 11 năm 1998, Việt Nam chính thức gia nhập Diễn đàn kinh tế Châu Á – Thái Bình Dƣơng (APEC). Ngày 11/01/2007, Việt Nam đã chính thức gia nhập tổ chức thƣơng mại lớn nhất thế giới WTO sau 12 năm nộp đơn xin gia nhập. Chính vì điều này mà hiện nay các giao dịch thƣơng mại không chỉ tập trung ở trong nƣớc mà còn lan rộng cả trên thế giới. Khi các giao kết thƣơng mại diễn ra cũng khó tránh khỏi các tranh chấp thƣơng mại với một bên là Việt Nam và bên còn lại là nƣớc ngoài. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi phải có những phƣơng thức giải quyết tranh chấp nhanh chóng, hiệu quả. Với điều kiện thực tế ở Việt Nam hiện nay, hiện có rất nhiều phƣơng pháp giải quyết tranh chấp nhƣng phƣơng pháp giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài đang đƣợc xem trọng trên trƣờng quốc tế. Các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là quốc gia có nền kinh tế phát triển đã vận dụng rất tốt lợi thế của việc giải quyết tranh chấp thƣơng mại nói chung,
8. 2 tranh chấp thƣơng mại có yếu tố nƣớc ngoài nói riêng bằng Trọng tài. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì việc giải quyết tranh chấp thƣơng mại bằng trọng tài vẫn bộc lộ rất nhiều hạn chế, bất cập, chƣa tạo đƣợc niềm tin đối với các nhà kinh doanh, nhất là các doanh nhân nƣớc ngoài. Thực tế đó đặt ra nhu cầu phải nghiên cứu, đánh giá pháp luật về giải quyết tranh chấp thƣơng mại có yếu tố nƣớc ngoài bằng Trọng tài tại Việt Nam, tìm ra nguyên nhân của những khó khăn, vƣớng mắc gặp phải, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện, góp phần thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp thƣơng mại có yếu tố nƣớc ngoài một cách hiệu quả, phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng trên của vấn đề, học viên đã chọn đề tài: “Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng Trọng tài ở Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp cao học luật với mong muốn sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về thực tiễn giải quyết tranh chấp thƣơng mại có yếu tố nƣớc ngoài, đồng thời chỉ ra một số hạn chế và đề xuất nhằm phát triển hơn nữa việc giải quyết tranh chấp bằng phƣơng thức này tại Việt Nam hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu Nhƣ chúng ta đã biết, vấn đề giải quyết tranh chấp thƣơng mại bằng Trọng tài tại Việt Nam có thể nói không phải là vấn đề hoàn toàn xa lạ ở Việt Nam, nhƣng nó vẫn là chủ đề rất nóng trong những năm gần đây. Xung quanh vấn đề này đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học do các nhà khoa học pháp lý của Việt Nam nghiên cứu. Và trong những năm trở lại đây, khi xây dựng pháp luật trọng tài thƣơng mại đang đặt ra nhƣ một yêu cầu cấp thiết thì vấn đề này càng đƣợc quan tâm, nghiên cứu nhiều hơn. Các công trình nghiên cứu đề tài này đƣợc thực hiện dƣới nhiều hình thức và những góc độ khác nhau. Một số luận văn thạc sỹ đã nghiên cứu liên quan đến vấn đề trọng tài nhƣ: Luận văn Thạc sỹ “Tác động của những quy định mới trong

MÃ TÀI LIỆU: 19368

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *