Đề tài: Đánh giá tình hình huy động vốn và cho vay vốn của quỹ tín dụng nhân dân, HAY 7

Luận văn quản trị kinh doanh

ĐẶT VẤN ĐỀ Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới hiện nay thì khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn ngày càng rõ nét. Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam đang là một chiến lược lâu dài và đúng đắn. Điều đó được khẳng định sau gần 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước và những thành tựu đã đạt được trong những năm qua. Nông nghiệp, nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nâng cao đời sống của người dân, trình độ văn hóa dân trí cao hơn trước, cơ sở vật chất kỹ thuật ngày một hiện đại, tỷ lệ người nghèo ngày càng giảm và khoảng cách giàu nghèo được rút ngắn lại. CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn còn là vấn đề cấp bách để phát triển nông nghiệp nông thôn khi Việt Nam đang là một thành viên của WTO. Tuy đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nhưng Việt Nam vẫn là Nước nông nghiệp nghèo, đa số lao động trong nông nghiệp. Đời sống của người dân còn thấp đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Cở sở vật chất hạ tầng ở nông thôn còn nghèo nàn, lạc hậu. Sản xuất kinh doanh còn manh mún nhỏ lẻ chưa đồng bộ và hiệu quả chưa cao. Do đó việc phát triển nông nghiệp nông thôn đang là mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Nhu cầu vốn đang là vấn đề cấp bách để phát triển sản xuất kinh doanh và đây cũng là nhu cầu lâu dài chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước. Hoạt động tín dụng đã xác định hướng đi đúng đắn, dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng đã thu hút, huy động được tối đa nguồn vốn trên địa bàn. Tín dụng đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của các hộ sản xuất kinh doanh. Vốn tín dụng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vì vậy tín dụng vay vốn cho các hộ nông dân có ý nghĩa to lớn trong việc sản xuất kinh doanh của người dân, giúp người dân nâng cao đời sống, giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo tăng thu nhập mở rộng quy mô sản xuất. Cùng với việc phát triển hệ thống Ngân hàng thì mô hình Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn cũng đã được hình thành và phát triển đáp ứng nhu cầu cấp bách về vốn của người dân.
4. 4 Diễn Mỹ là một xã có nền sản xuất khá phát triển. Nhu cầu về vốn của người dân rất lớn, mà vốn tự có thì không nhiều nên không đủ để sản xuất kinh doanh vì vậy các nông hộ đa phần là phải đi vay để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Sự ra đời của QTDND xã Diễn Mỹ đã góp phần giúp cho người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi dễ dàng hơn. Mặt khác Quỹ đặt ngay trên địa bàn xã nên rất thuận tiện cho người dân trong việc giao dịch, nắm bắt các thông tin cần thiết. Lợi nhuận của Quỹ tăng đều và mạnh qua 3 năm, năm 2007 lợi nhuận là 232,64 triệu đồng; năm 2008 là 305,10 triệu đồng tăng 31,15 % tương ứng tăng 72,46 triệu đồng so với năm 2007; qua năm 2009 đã đạt 454,35 triệu đồng tăng 48,92 % tương ứng tăng 149,24 triệu đồng so với năm 2008. Đây là những mức tăng bứt phá khẳng định hiệu quả hoạt động kinh doanh của Quỹ trong những năm qua rất cao. Hoạt động trên nguyên tắc lấy thu bù chi, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; QTDND tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình; tự quyết định về phân phối thu nhập bảo đảm QTDND và thành viên cùng có lợi. QTDND xã Diễn Mỹ có vai trò quyết định trong việc phát triển kinh tế của xã nhà nói riêng và góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện nói chung. Trong những năm qua vốn cho sản xuất của các tổ chức, cá nhân đã được Quỹ cung ứng kịp thời, tránh được tình trạng cho vay nặng lãi đối với những hộ khó khăn, giúp người dân yên tâm sản xuất. Với vai trò to lớn đó, trong thời gian thực tập tại địa phương tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tình hình huy động vốn và cho vay vốn của QTDND xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An qua 3 năm (2007 – 2009)”. Nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: – Hệ thống một số cơ sở lý luận về tín dụng, ngân hàng. – Khái quát tình hình cơ bản của Quỹ tín dụng nhân dân xã Diễn Mỹ. – Phân tích, đánh giá được tình hình huy động vốn và cho vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân xã Diễn Mỹ giai đoạn (2007 – 2009). – Đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân xã Diễn Mỹ.
5. 5 Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn về: – Không gian: QTDND xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. – Thời gian: Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của QTDND xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An qua 3 năm (2007 – 2009). Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: – Phương pháp thu thập số liệu và phân tích thống kê – Phương pháp duy vật biện chứng – Phương pháp điều tra phỏng vấn – Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh – Phương pháp chuyên gia – chuyên khảo – Và các phương pháp khác. Nội dung nghiên cứu: Đánh giá tình hình huy động vốn và cho vay vốn của QTDND xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châ

 

MÃ TÀI LIỆU: 7109

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *