Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Đánh giá thành quả học tập của học sinh môn vật lý lớp 10

Đề tài: Đánh giá thành quả học tập của học sinh môn vật lý lớp 10

1.1- Lí do chọn đề tài Hiện nay, với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội nhằm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020; song việc chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân vừa là thời cơ, vừa tạo ra thách thức to lớn đối với nền giáo dục nước ta. Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là bộ phận hàng đầu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, có bản sắc dân tộc đậm nét và tính định hướng xã hội chủ nghĩa rõ ràng, xứng đáng ngang tầm với các cường quốc năm châu. Trong bối cảnh đó, giáo dục nước ta phải được đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện về nhiều mặt. Nước ta đã trải qua 3 cuộc cải cách giáo dục : Cuộc cải cách lần thứ nhất vào năm 1950, Cuộc cải cách lần thứ hai vào năm 1956 và Cuộc cải cách lần thứ ba vào năm 1979. Đến năm 1986, nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường nên chương trình giáo dục trở nên bất cập. Nhìn chung thì qua các lần cải cách giáo dục, sự đổi mới tập trung nhiều vào mục tiêu, chương trình và nội dung đào tạo, chỉ một phần nào nói về phương pháp giảng dạy. Đổi mới phương pháp giáo dục là một yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp đổi mới nền giáo dục và đào tạo ở nước ta. Đây cũng đang là một vấn đề cấp bách được Đảng và Nhà nước quan tâm, thể hiện trong hàng loạt các văn bản pháp lý quan trọng như : – Nghị quyết hội nghị chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ hai khóa VIII đã chỉ rõ : “Thực hiện giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, lý luận gắn với thực tế, học đi đôi với hành. Đổi mới mạnh mẽ
7. phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến, các phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học …” – Hay tại hội nghị tập huấn phương pháp dạy Vật lý ở các trường phổ thông, PGS Dương Đức Thâm đã nhấn mạnh “ việc đổi mới phương pháp dạy học là một đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước …” – Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ X đã chỉ rõ phương pháp phấn đấu của nền giáo dục nước ta trong giai đoạn mới là : nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học, thực hiện “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam. Đại hội XI tiếp tục nhấn mạnh : “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo và kĩ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội”[1] . – Nghị quyết kì họp thứ tám Quốc hội khóa X về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã nêu “Mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là xây dựng chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”[2]. – Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương tại Đại hội lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định “Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học, coi trọng thực hành làm chủ kiến thức, tránh học vẹt, học chay, đổi mới và thực hiện nghiêm minh chế độ thi cử” [3].
8. Ngày 5 tháng 5 năm 2006, Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã kí quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo, tổ chức dạy học và kiểm tra – đánh giá ở tất cả các cấp học,

 

MÃ TÀI LIỆU: 11634

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *