Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh chi nhánh công ty thuốc sát trùng, HAY

Đề tài: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh chi nhánh công ty thuốc sát trùng, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong lịch sử phát triển xã hội loài người, nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Việt Nam là một nước đang phát triển với xuất phát điểm từ nông nghiệp nên nông nghiệp lại càng quan trọng hơn. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, đồng thời giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GDP, tuy vậy ngành nông nghiệp vẫn không mất đi vai trò vốn có của nó. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới khủng hoảng như hiện nay, Việt Nam có chỗ dựa vững chắc là nông nghiệp. Vì thế, phát triển nông nghiệp không chỉ đảm bảo phát triển kinh tế mà còn ổn định an sinh xã hội. Tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn sẽ có hậu phương vững vàng và như vậy mới yên tâm chống khủng hoảng. Hơn nữa tăng thu nhập cho dân cư nông thôn với khoảng 70% dân số sẽ gián tiếp tăng sức mua và tăng cầu trong nước. Ngay cả trong thời kỳ không bị khủng hoảng kinh tế thì việc đầu tư cho nông nghiệp vẫn phải được chú trọng bởi vấn đề an ninh lương thực luôn được các quốc gia đặt lên hàng đầu, an toàn thực phẩm đang trở nên cấp bách. Gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, ngành nông nghiệp nước ta không chỉ có được những cơ hội lớn để phát triển mà còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức. WTO luôn đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, giá cả, cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm. Để đáp ứng được những yêu cầu đó, vấn đề cung cấp vật tư nông nghiệp chất lượng cao và an toàn cần được chú trọng.
2. 2 Chi nhánh II Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam là đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cung cấp cho khu vực miền trung nước ta. Để có thể đứng vững trên thị trường, Chi nhánh phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt chất lượng và hiệu quả cao. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề cốt lõi để bất kỳ một doanh nghiệp nào tồn tại và phát triển. Vì vậy bản thân mỗi doanh nghiệp phải nắm bắt được thực trạng, đánh giá được hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình để từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay là điều rất quan trọng. Hiệu quả kinh doanh được xem là thước đo phản ánh năng lực, trình độ cũng như khả năng phát triển của tổ chức kinh doanh nông nghiệp. Chi nhánh II công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam trong thời gian qua cũng đã có những thành công nhất định trong kinh doanh, tuy nhiên vẫn còn không ít những hạn chế cần khắc phục. Xuất phát từ những lý do đó, trong thời gian thực tập tại Chi nhánh II công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam, tôi đã quyết định chọn đề tài “ Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Chi nhánh II Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm các mục tiêu chủ yếu sau: – Hệ thống hóa cở sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sản xuất kinh doanh; – Đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh của Chi nhánh II Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam trong ba năm qua(2007-2009), xem xét những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả kinh doanh, những khó khăn mà Chi nhánh đang gặp phải; – Đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Chi nhánh trong thời gian tới. 3. Phương pháp nghiên cứu
3. 3 Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: – Phương pháp thu thập số liệu và thông tin; – Phương pháp so sánh; – Phương pháp điều tra, phỏng vấn và tổng hợp số liệu điều tra. – Phương pháp thống kê mô tả; – Phương pháp chuyên gia chuyên khảo: Tham khảo ý kiến góp ý của giáo viên hướng dẫn, thông tin từ cán bộ công nhân viên trong Chi nhánh. Tất cả các phương pháp trên được dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng làm nền tảng. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Là các vấn đề có liên quan tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Chi nhánh II công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam. * Phạm vi nghiên cứu: – Về thời gian: Nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Chi nhánh II Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam trong 3 năm 2007-2009. – Về không gian: Nghiên cứu các vấn đề liên quan trong phạm vi hoạt động của Chi nhánh II Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam. – Về nội dung: Nghiên cứu một số vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Chi nhánh II Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Chi nhánh. PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1.Hiệu quả SXKD 1.1.1.1. Khái niệm
4. 4 Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù phản ánh tương đối việc sử dụng tiết kiệm các nguồn lực sản xuất xã hội và là điều kiện thiết thực để thực hiện mục tiêu bao trùm, lâu dài của doanh nghiệp. Thước đo của hiệu quả là sự tiết kiệm lao động xã hôi, và tiêu chuẩn của hiệu quả là tối đa hóa kết quả đạt được hoặc tối thiểu hóa chi phí bỏ ra dựa trên các nguồn lực hiện có. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế biểu hiện sự tập trung của sư phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực đó trong quá trình tái sản xuất nhằm đạt mục tiêu kinh doanh. Ngoài ra, hiệu quả sản xuất kinh doanh là biểu hiện của việc kết hợp tương quan về lượng và chất của các yếu tố trong quá trình kinh doanh, nó là một đại lượng so sánh giữa đầu vào và đầu ra, so sánh giữa chi phí kinh doanh đã bỏ ra và kết quả thu được. Những quan điểm chung để đánh giá hiệu quả là: – Về mặt thời gian: Hiệu quả mà doanh nghiệp đạt được trong từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng chu kỳ kinh doanh không được làm giảm sút hiệu quả của các giai đoạn, các thời kỳ và các chu kỳ kinh doanh tiếp theo. – Về mặt không gian: Hiệu quả sản xuất kinh doanh chỉ có thể coi là đạt được tốt khi toàn bộ các hoạt động của các bộ phận, các đơn vị đều mang lại hiệu quả. – Về mặt định lượng: Hiệu quả kinh doanh được thể hiện trong mối tương quan giữa thu và chi. Do vậy, biểu hiện của chỉ tiêu hiệu quả về mặt định lượng có thể sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận và các tỷ suất lợi nhuận. – Đứng trên góc độ xã hội: Chi phí phải là chi phí lao động xã hội. Có sự kết hợp giữa các yếu tố lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động theo một tương quan vế cả lượng
5. 5 và chất trong quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm. Còn kết quả thu được là kết quả tốt, kết quả có ích.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7117

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *