Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Đề tài: Đánh giá công tác huy động vốn tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp, 9 ĐIỂM!

Đề tài: Đánh giá công tác huy động vốn tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp, 9 ĐIỂM!

1. Lý do chọn đề tài Bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI, nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến theo tích cực theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 trong đó phát huy nội lực trong nước là chính đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ từ bên ngoài. Như vậy nền kinh tế đòi hỏi phải cần một lượng vốn rất lớn bởi vốn là yếu tố quan trọng góp phần vào thành quả chung của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, dần đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, tụt hậu, từ đó tiến nhanh, tiến chắc, ngang với các nước trong khu vực và thế giới. Với bất kỳ doanh nghiêp nào, vốn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình hoạt động kinh doanh. Đối với Ngân hàng thương mại – Tổ chức kinh doanh tài chính- mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng, cho vay từ số tiền huy động được và thực hiện các dịch vụ ngân hàng thì vai trò của nguồn vốn càng trở nên quan trọng. Thời gian gần đây với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng, hàng loạt các ngân hàng mới được thành lập, điều đó khiến cho cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt, đặc biệt là cạnh tranh thu hút nguồn vốn . Do đó công tác huy động vốn đang là mối quan tâm hàng đầu đối với ngân hàng thương mại. Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh Đô Lương là một trong những ngân hàng lớn mạnh nhất trên địa bàn huyện Đô Lương. Trong thực tiễn hoạt động của NHNo&PTNT chi nhánh Đô Lương hoạt động huy động vốn đã được coi trọng đúng mức và đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ một số tồn tại do đó cần phải nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn để nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm phục vụ công tác công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.Vì vậy, việc nghiên cứu và tìm ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại chi nhánh là rất cần thiết và cấp bách.
12. Thấy được tầm quan trọng của nguồn vốn huy động đối với hoạt động của Chi nhánh,trong quá trình nghiên cứu hoạt động của Chi nhánh NNo&PTNT Đô Lương em chọn đề tài “Đánh giá công tác huy động vốn tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đô Lương- Nghệ An” làm khóa luận tốt nghiệp cho mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Tiến hành phân tích thực trạng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và triển nông thôn Đô Lương- Nghệ An từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh. Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về: Ngân hàng thương mại và vốn của Ngân hàng thương mại. – Phân tích thực trạng huy động vốn tại chi nhánh – Phân tích các đánh giá của khách hàng về công tác huyđộng vốn của chi nhánh -Đềxuấtmộtsốgiải phápnhằmnângcaohiệuquảcôngtác huyđộngvốntại chinhánh. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng: Công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đô Lương- Nghệ An – Phạm vi: + Thời gian: Tình hình công tác huy động vốn qua các năm 2009-2011 và số liệu sơ cấp thu thập trong quá trình thực tập thông qua phiếu khảo sát khách hàng từ tháng 2 tới tháng 5 năm 2012. + Không gian: Tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đô Lương- Nghệ An + Nội dung: Nghiên cứu liên quan đến công tác huy động vốn tín dụng đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn.
13. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp duy vật biện chứng Phương pháp này xem xét sự vận động của các sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ chặt chẽ với các sự vật hiện tượng khác và sự vận động của các sự vật hiện tượng qua các thời kỳ khác nhau. 4.2 Phương pháp thu thập dữ liệu Phương pháp nghiên cứu với dữ liệu thứ cấp – Các số liệu về tình hình hoạt động lao động, kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đô Lương- Nghệ An – Một số tài liệu liên quan được thu tập từ các báo, tạp chí, internet. Phương pháp nghiên cứu với dữ liệu sơ cấp Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua điều tra, phỏng vấn khách hàng bằng bảng hỏi Thiết kế bảng hỏi Bảng câu hỏi được thiết kế dựa trên kết quả nghiên cứu thứ cấp và nghiên cứu định tính bằng phỏng vấn nhóm mục tiêu 10 khách hàng bất kỳ là khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh. Nội dung phỏng vấn nhằm xác định các tiêu chí của các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác huy động vốn của chi nhánh. Bảng câu hỏi chủ yếu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ từ 1 là hoàn toàn không đồng ý cho đến 5 là hoàn toàn đồng ý đồng ý, từ 1 là rất không quan trọng cho đến 5 là quan trọng và thang đo định danh nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại chi nhánh. Xác định kích thước mẫu và phương pháp thu thập dữ liệu: Đối tượng nghiên cứu là khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh ngân hàng NNo&PTNT Đô Lương, tổng thể nghiên cứu là 11250 khách hàng, ta có công thức tính mẫu như sau: n = Z2 P(1- P) e2 = 1,962 . 0,2(1- 0.2) 0,052 = 246
14. Trong đó: – n: kích cỡ mẫu – Z: giá trị ngưỡng của phân phối chuẩn. Trong đề tài này Z = 1,96, tương ứng với độ tin cậy là 95%. – e: sai số cho phép. Trong đề tài này e=5%. – p= 0,2: là tỷ lệ hồi đáp của khách hàng khi điều tra thử 30 bảng hỏi. Ta có tỷ lệ: n/N=0,02<5% nên không cần hiệu chỉnh kích cỡ mẫu. Vậy kích thước mẫu là 246 khách hàng. Phương pháp chọn mẫu: Phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Về mặt lý thuyết, phương pháp chọn mẫu thuận tiện sẽ không đảm bảo tính đại diện cho tổng thể và không được phép dùng để suy luận kết quả cho tổng thể. Tuy nhiên, trong thực tế của lĩnh vực ngân hàng, khó có thể thực hiện các phương pháp chọn mẫu xác suất do điều kiện về kinh phí, thời gian hạn chế và yêu cầu bảo mật thông tin của ngân hàng, do đó đây cũng là một hạn chế của đề tài. Với tổng mẫu là 246, ta sẽ tiến hành khảo sát trong 10 ngày vậy mỗi ngày sẽ khảo sát 25 khách hàng. Ta sẽ khảo sát khách hàng bất kỳ đến giao dịch tại chi nhánh cho đến khi đủ số lượng mẫu. 4.3 Phương pháp xử lý số liệu – Phương pháp sánh: Đối với dữ liệu thứ cấp thu thập tại chi nhánh ngân hàng NNo&PTNT Đô Lương, tôi sử dụng phương pháp so sánh số tuyệt đối và tương đối để thấy rõ sự biến đông về tình hình kinh doanh và huy động vốn tại chi nhánh qua 3 năm. – Phương pháp thống kê và phân tích thống kê.Phương pháp thống kê là việc sử dụng các số liệu thống kê trong một thời gian dài nhằm đảm bảo tính ổn đinh, lâu dài, độ tin cậy của số liệu thông tin. Phương pháp phân tích thống kê là phương pháp quan trọng, luôn luôn sử dụng nhằm phân tích tổng hợp số liệu, thông tin có liên quan nhằm khái quát hóa, mô hình hóa các yếu tố nghiên cứu. –

 

MÃ TÀI LIỆU: 7269

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *